FIFG WORLD TOUR JAPAN FOOTGOLF INTERNATIONAL OPEN 2017 supported by Cygames

Orden de Salida   Imprimir     World Tour  
Pos. País TOUR Nombre Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Totales
1 Clarke, Benjamin 77 70 74 221
2 BALESTRA, Antonio 74 77 71 222
3 Garcia, Nicolas 81 68 73 222
4 Piscopo , Andrea 73 73 78 224
5 Perrone, Matias 76 76 73 225
6 Cullum, Jamie 77 76 73 226
7 Loustau, Lucas 75 80 72 227
8 Pelliccioni, Sebastian 76 77 75 228
9 PRETOT, Romuald 79 75 74 228
10 TOMIZAWA, Kazumi 77 75 77 229
11 David, Mancino 73 74 82 229
12 HELBOIS, Fabien 78 84 69 231
13 Lionel, Jacot 79 81 72 232
14 György, Podusil 84 77 72 233
15 Bartko, Tomas 83 74 76 233
16 KUMAKURA, Takuya 84 77 73 234
17 Williams, Tom 80 80 75 235
18 KUWATA, Hiroyuki 84 77 74 235
19 SUZUKI, Hidenari 76 81 78 235
20 WASHITAKE, Makoto 77 81 77 235
21 García, José 81 80 75 236
22 Pomichal, Patrik 77 85 75 237
23 YASUMURA, Tsubasa 83 80 74 237
24 Dobrilla, Diego 81 82 76 239
25 ARAI, Susumu 82 81 77 240
26 KOBAYASHI, Hayato 82 82 76 240
27 HORINOUCHI, Satoshi 80 81 80 241
28 OTSUKA, Arihiro Eugene 79 83 79 241
29 TSUJIMOTO, Ryo 79 79 83 241
30 SHIMIZU, Yoshitada 77 82 82 241
31 LIU, Meng Yang 80 83 79 242
32 YAMAGATA, Yuto 80 78 84 242
33 ZHAO, Xu 82 81 80 243
34 TANAKA, Yuta 86 78 79 243
35 KIMURA, Masaru 83 84 76 243
36 HIRANO, Yasuyuki 83 82 78 243
37 Morosini , Roberto 84 83 77 244
38 ZUO, Ji Hong 78 85 81 244
39 Jia , Cheng Gang 81 82 81 244
40 KASHIHARA, Atsuhiro 81 83 80 244
41 YOUNG, Martin 85 84 75 244
42 SUZUKI, Nobby 83 81 80 244
43 Wang, Chris 81 85 79 245
44 HACHIYA, Hiroki 88 81 77 246
45 Wickson, Simon 83 82 82 247
46 NEMOTO, Ouki 84 81 82 247
47 HIROYA, Atsushi 88 83 81 252
48 YAMANO, Kaori 84 84 86 254
49 KOHASE, Fumito 89 88 78 255
50 KUDO, Seiji 78 94 83 255
51 TANAKA, Takeshi 86 87 83 256
52 WANG, Lin 87 85 86 258
53 MATSUO, Kazuya 84 91 83 258
54 NISHIBATA, Shizuka 84 90 85 259
55 Manabu, SHIRAKAWA 85 90 84 259
56 KURIHARA, Yuji 88 91 81 260
57 TAKEDA, Hironori 89 89 84 262
58 UCHIDA, Kenta 89 90 83 262
59 Zhu, Ri He 90 89 83 262
60 TANAKA, Tsubasa 92 87 88 267
61 SHI, Geng Chen 97 85 86 268
62 TAKATSU, Shogo 84 91 94 269
63 SUI, Steven 97 96 87 280
64 TERAKAWA, Shunpei 95 96 93 284
65 Chang, Cheng-Te 86 108 91 285
66 XU, Zheng 95 94 96 285
67 LIN, Ying Yi 98 97 93 288
68 OTSUKA, Tomohiro 90 104 103 297
69 OTSUKA, Iwao 96 103 99 298
70 FUKUKAWA, Hiroyuki 109 105 88 302
71 SATO, Fumiaki 102 105 99 306
72 SHIMADA, Masatoshi 108 110 100 318
73 HARYU, Norio 90 90
74 ISHIFUKU, Keiichi 92 92
75 TAKAHASHI, Toshitaka 94 94
76 KUSAKI, Tomonori 94 94
77 SHIMIZU, Norihisa 95 95
78 TERADA, Shunsuke 95 95
79 Makita, Katsumasa 96 96
80 NAMIKI, Kazuki 96 96
81 YAMAGUCHI, Yasushi 97 97
82 ENDOU, Yuta 98 98
83 OHNO, Mitsumasa 99 99
84 KOUGA, Hiroto 100 100
85 ARAI, Taketomo 102 102
86 ABE, Shota 104 104
87 MATSUMOTO, Ryosuke 110 110
88 MATSUURA, Koji 112 112
89 OTSUKA, Yu 125 125
90 UENO, Keiichi
0 91   Chang, Chih-Te       DNQ
0 92   Zapata, Jimena       DNQ
0 93   ZAIZEN, Nobuyuki       DNQ
0 94   ANBO, Ikkaku       DNQ
0 95 IMAMURA, Koja       DNQ
0 96 Feng, De Bin       DNQ
0 97   KOBAYASHI, Keita       DNQ
0 98   IWAMOTO, TERUO       DNQ
0 99   HIRASAWA, Kanae       DNQ
0 100 Bracco, Marco       DNQ
0 101   HASEGAWA, Tsuyoshi       DNQ
0 102   RYOKE, Wataru       DNQ
0 103   MASUKO, Takashi       DNQ
0 104   MINEO, Kazunobu       DNQ
0 105   MATSUURA, Kazuhei       DNQ
0 106   SHIGA, Yuta       DNQ
0 107   ONISHI, Masataka       DNQ
0 108   Sakamoto, Ryoma       DNQ
0 109 ADACHI, Yasuhito       DNQ
0 110   WATANABE, Kazunori       DNQ
Pos. País TOUR Nombre Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Totales
1 Clarke, Benjamin 77 70 74 221
2 BALESTRA, Antonio 74 77 71 222
3 Garcia, Nicolas 81 68 73 222
4 Piscopo , Andrea 73 73 78 224
5 Perrone, Matias 76 76 73 225
6 Cullum, Jamie 77 76 73 226
7 Loustau, Lucas 75 80 72 227
8 Pelliccioni, Sebastian 76 77 75 228
9 PRETOT, Romuald 79 75 74 228
10 TOMIZAWA, Kazumi 77 75 77 229
11 David, Mancino 73 74 82 229
12 HELBOIS, Fabien 78 84 69 231
13 Lionel, Jacot 79 81 72 232
14 Bartko, Tomas 83 74 76 233
15 KUMAKURA, Takuya 84 77 73 234
16 WASHITAKE, Makoto 77 81 77 235
17 Williams, Tom 80 80 75 235
18 SUZUKI, Hidenari 76 81 78 235
19 KUWATA, Hiroyuki 84 77 74 235
20 García, José 81 80 75 236
21 YASUMURA, Tsubasa 83 80 74 237
22 Pomichal, Patrik 77 85 75 237
23 Dobrilla, Diego 81 82 76 239
24 ARAI, Susumu 82 81 77 240
25 KOBAYASHI, Hayato 82 82 76 240
26 TSUJIMOTO, Ryo 79 79 83 241
27 HORINOUCHI, Satoshi 80 81 80 241
28 LIU, Meng Yang 80 83 79 242
29 YAMAGATA, Yuto 80 78 84 242
30 TANAKA, Yuta 86 78 79 243
31 HIRANO, Yasuyuki 83 82 78 243
32 KIMURA, Masaru 83 84 76 243
33 ZHAO, Xu 82 81 80 243
34 SUZUKI, Nobby 83 81 80 244
35 Jia , Cheng Gang 81 82 81 244
36 HACHIYA, Hiroki 88 81 77 246
37 Wickson, Simon 83 82 82 247
38 HIROYA, Atsushi 88 83 81 252
39 KOHASE, Fumito 89 88 78 255
40 WANG, Lin 87 85 86 258
41 MATSUO, Kazuya 84 91 83 258
42 Manabu, SHIRAKAWA 85 90 84 259
43 Zhu, Ri He 90 89 83 262
44 TAKEDA, Hironori 89 89 84 262
45 UCHIDA, Kenta 89 90 83 262
46 TANAKA, Tsubasa 92 87 88 267
47 SHI, Geng Chen 97 85 86 268
48 TERAKAWA, Shunpei 95 96 93 284
49 Chang, Cheng-Te 86 108 91 285
50 XU, Zheng 95 94 96 285
51 OTSUKA, Tomohiro 90 104 103 297
52 FUKUKAWA, Hiroyuki 109 105 88 302
53 SATO, Fumiaki 102 105 99 306
54 SHIMADA, Masatoshi 108 110 100 318
55 HARYU, Norio 90 90
56 ISHIFUKU, Keiichi 92 92
57 TAKAHASHI, Toshitaka 94 94
58 KUSAKI, Tomonori 94 94
59 SHIMIZU, Norihisa 95 95
60 TERADA, Shunsuke 95 95
61 NAMIKI, Kazuki 96 96
62 YAMAGUCHI, Yasushi 97 97
63 ENDOU, Yuta 98 98
64 OHNO, Mitsumasa 99 99
65 KOUGA, Hiroto 100 100
66 ARAI, Taketomo 102 102
67 ABE, Shota 104 104
68 MATSUMOTO, Ryosuke 110 110
69 MATSUURA, Koji 112 112
70 UENO, Keiichi
0 71   ZAIZEN, Nobuyuki       DNQ
0 72   ANBO, Ikkaku       DNQ
0 73 IMAMURA, Koja       DNQ
0 74   MATSUURA, Kazuhei       DNQ
0 75   IWAMOTO, TERUO       DNQ
0 76 Feng, De Bin       DNQ
0 77   SHIGA, Yuta       DNQ
0 78   MASUKO, Takashi       DNQ
0 79   ONISHI, Masataka       DNQ
0 80   KOBAYASHI, Keita       DNQ
0 81 ADACHI, Yasuhito       DNQ
0 82   RYOKE, Wataru       DNQ
0 83   HASEGAWA, Tsuyoshi       DNQ
0 84   WATANABE, Kazunori       DNQ
0 85   MINEO, Kazunobu       DNQ
0 86   Sakamoto, Ryoma       DNQ
Pos. País TOUR Nombre Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Totales
1 YAMANO, Kaori 84 84 86 254
2 NISHIBATA, Shizuka 84 90 85 259
3 LIN, Ying Yi 98 97 93 288
4 OTSUKA, Yu 125 125
0 5   Zapata, Jimena       DNQ
0 6   HIRASAWA, Kanae       DNQ
Pos. País TOUR Nombre Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Totales
1 György, Podusil 84 77 72 233
2 SHIMIZU, Yoshitada 77 82 82 241
3 OTSUKA, Arihiro Eugene 79 83 79 241
4 KASHIHARA, Atsuhiro 81 83 80 244
5 YOUNG, Martin 85 84 75 244
6 Morosini , Roberto 84 83 77 244
7 ZUO, Ji Hong 78 85 81 244
8 Wang, Chris 81 85 79 245
9 NEMOTO, Ouki 84 81 82 247
10 KUDO, Seiji 78 94 83 255
11 TANAKA, Takeshi 86 87 83 256
12 KURIHARA, Yuji 88 91 81 260
13 TAKATSU, Shogo 84 91 94 269
14 SUI, Steven 97 96 87 280
15 OTSUKA, Iwao 96 103 99 298
16 Makita, Katsumasa 96 96
0 17   Chang, Chih-Te       DNQ
0 18 Bracco, Marco       DNQ
Pos. País TOUR Nombre Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Totales
Pos. País TOUR Nombre Handicap Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Totales Rdo. Neto
Pos. País TOUR Nombre Handicap Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Totales Rdo. Neto
Pos. País TOUR Nombre Handicap Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Totales Rdo. Neto
Pos. País Nombre Golpes