Clasificaciones Del Torneo

 Haz click en la tarjeta para ver los resultados hoyo a hoyo.     Información sobre el orden del Ranking    Imprimir     World Tour 2018

Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Ronda 2 Totales PAR
1 Ji , Jie F -6 -2 136 -8
2 HIRANO, Yasuyuki F -2 -5 137 -7
3 YASUMURA, Tsubasa F 0 -7 137 -7
4 Liu, Hong Liang F 0 -6 138 -6
5 TANAKA, Yuta F 0 -4 140 -4
6 Liu, Meng Yang F -3 -1 140 -4
7 Zuo, Ji Hong F -2 -2 140 -4
8 MIKUBO, Shuta F 2 -5 141 -3
9 Wang, Lin F -1 -2 141 -3
10 WASHITAKE, Makoto F 0 -3 141 -3
11 Wang, Yang F -2 0 142 -2
12 Zhao, Xu F 0 -1 143 -1
13 Wang, Shih-yuan F 5 -3 146 2
14 Yang, Xin Tong F -1 4 147 3
15 Xu, Xiao Long F 7 -3 148 4
16 Xue, Ping F -1 5 148 4
17 Shi, Geng Chen F 0 4 148 4
18 Ren, Yu F 1 4 149 5
19 Wu, Di F 6 1 151 7
20 Liu, Peng Zhi F 4 4 152 8
21 Zhang, Yue F 6 3 153 9
22 Jiang, Wei F 3 6 153 9
23 Xu, Zheng F 5 5 154 10
24 Wang, Hong Wei F 6 4 154 10
25 Otsuka, Arihiro Eugene F 6 5 155 11
26 Zhang, Feng F 8 4 156 12
27 Zhang, Wei F 5 7 156 12
28 Sui, Steven F 6 6 156 12
29 Wang, Chris F 6 8 158 14
30 Zhang, Shi Gang F 3 11 158 14
31 Huang, Jiang Tao F 0 14 158 14
32 Xu, Tao F 7 9 160 16
33 Wang, Xiao F 8 8 160 16
34 Zeng, Meng Nan F 6 13 163 19
35 Feng, Rui F 7 12 163 19
36 Zhang, Tian Lu F 1 18 163 19
37 Cui, Wan Hai F 8 12 164 20
38 Feng, De Bin F 13 9 166 22
39 Fang, Zheng F 11 12 167 23
40 Lv, Chao F 11 12 167 23
41 Wang, Qing F 9 15 168 24
42 Yang, Xu F 14 11 169 25
43 Zhang, Meng F 14 12 170 26
44 Zhang, Zhong Wei F 13 13 170 26
45 Lee, Brandon Chang F 13 13 170 26
46 Chang, Liang F 13 14 171 27
47 Lin, Ying Yi F 10 18 172 28
48 Huang, Kai F 15 14 173 29
49 Zhao, Xin Wu F 12 17 173 29
50 Jia, Lian Yu F 15 15 174 30
51 Yang, Hong Kai F 13 17 174 30
52 Wang, Chao F 17 16 177 33
53 Liu, Tian Wei F 16 18 178 34
54 Yin, Wei Guang F 15 20 179 35
55 Dong, Shu Hong F 13 24 181 37
56 Wang, Shang F 15 23 182 38
57 Yu, Ping F 19 20 183 39
58 Zhang, Lei F 18 27 189 45
59 Guo, Ji Rong F 19 26 189 45
60 Zhang, Zhong Dong F 34 14 192 48
61 Sui, Summer F 30 29 203 59
62 Qi, Tracy F 39 41 224 80
63 Zhang, Shuo F 108 108 360 216
64 Young, Martin F 108 108 360 216
65 Yuan, Peng F 108 108 360 216
66 Qiu, Li Tong F 108 108 360 216
67 Xue, Da Ke F 108 108 360 216
68 Sun, Zhi Xin F 108 108 360 216
69 Zhang, Miao F 108 108 360 216
70 Mao, Bing Xin F 108 108 360 216
71 Li, Yue F 108 108 360 216
72 Shi, Tao F 108 108 360 216
73 Li, Xu Peng F 108 108 360 216
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Ronda 2 Totales PAR
1 HIRANO, Yasuyuki F -2 -5 137 -7
2 YASUMURA, Tsubasa F 0 -7 137 -7
3 Liu, Hong Liang F 0 -6 138 -6
4 TANAKA, Yuta F 0 -4 140 -4
5 Liu, Meng Yang F -3 -1 140 -4
6 MIKUBO, Shuta F 2 -5 141 -3
7 Wang, Lin F -1 -2 141 -3
8 WASHITAKE, Makoto F 0 -3 141 -3
9 Wang, Yang F -2 0 142 -2
10 Zhao, Xu F 0 -1 143 -1
11 Wang, Shih-yuan F 5 -3 146 2
12 Yang, Xin Tong F -1 4 147 3
13 Xu, Xiao Long F 7 -3 148 4
14 Shi, Geng Chen F 0 4 148 4
15 Ren, Yu F 1 4 149 5
16 Wu, Di F 6 1 151 7
17 Liu, Peng Zhi F 4 4 152 8
18 Zhang, Yue F 6 3 153 9
19 Jiang, Wei F 3 6 153 9
20 Xu, Zheng F 5 5 154 10
21 Wang, Hong Wei F 6 4 154 10
22 Zhang, Feng F 8 4 156 12
23 Huang, Jiang Tao F 0 14 158 14
24 Xu, Tao F 7 9 160 16
25 Wang, Xiao F 8 8 160 16
26 Zeng, Meng Nan F 6 13 163 19
27 Feng, Rui F 7 12 163 19
28 Zhang, Tian Lu F 1 18 163 19
29 Cui, Wan Hai F 8 12 164 20
30 Feng, De Bin F 13 9 166 22
31 Fang, Zheng F 11 12 167 23
32 Lv, Chao F 11 12 167 23
33 Yang, Xu F 14 11 169 25
34 Zhang, Meng F 14 12 170 26
35 Zhang, Zhong Wei F 13 13 170 26
36 Lee, Brandon Chang F 13 13 170 26
37 Chang, Liang F 13 14 171 27
38 Zhao, Xin Wu F 12 17 173 29
39 Jia, Lian Yu F 15 15 174 30
40 Yang, Hong Kai F 13 17 174 30
41 Wang, Chao F 17 16 177 33
42 Liu, Tian Wei F 16 18 178 34
43 Yin, Wei Guang F 15 20 179 35
44 Zhang, Shuo F 108 108 360 216
45 Zhang, Miao F 108 108 360 216
46 Yuan, Peng F 108 108 360 216
47 Mao, Bing Xin F 108 108 360 216
48 Xue, Da Ke F 108 108 360 216
49 Li, Xu Peng F 108 108 360 216
50 Li, Yue F 108 108 360 216
51 Shi, Tao F 108 108 360 216
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Ronda 2 Totales PAR
1 Lin, Ying Yi F 10 18 172 28
2 Dong, Shu Hong F 13 24 181 37
3 Yu, Ping F 19 20 183 39
4 Zhang, Lei F 18 27 189 45
5 Guo, Ji Rong F 19 26 189 45
6 Qi, Tracy F 39 41 224 80
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Ronda 2 Totales PAR
1 Ji , Jie F -6 -2 136 -8
2 Zuo, Ji Hong F -2 -2 140 -4
3 Xue, Ping F -1 5 148 4
4 Otsuka, Arihiro Eugene F 6 5 155 11
5 Sui, Steven F 6 6 156 12
6 Zhang, Wei F 5 7 156 12
7 Wang, Chris F 6 8 158 14
8 Zhang, Shi Gang F 3 11 158 14
9 Wang, Qing F 9 15 168 24
10 Huang, Kai F 15 14 173 29
11 Zhang, Zhong Dong F 34 14 192 48
12 Young, Martin F 108 108 360 216
13 Sun, Zhi Xin F 108 108 360 216
14 Qiu, Li Tong F 108 108 360 216
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Ronda 2 Totales PAR
1 Wang, Shang F 15 23 182 38
2 Sui, Summer F 30 29 203 59
Pos. País Nombre Golpes