Salidas Beijing FootGolf Open 2018

  Volver a los Resultados

Salida 1

 •   

  Chao, Wang

 •   

  De Bin, Feng

 •   

  Xu, Zhao

 •   

  Shih-yuan, Wang

Salida 2

 •   

  Liang, Chang

 •   

  Lei, Zhang

 •   

  Bing Xin, Mao

 •   

  Summer, Sui

Salida 3

 •   

  Tian Lu, Zhang

 •   

  Yasuyuki, HIRANO

 •   

  Jiang Tao, Huang

 •   

  Yuta, TANAKA

Salida 4

 •   

  Jie, Ji

 •   

  Zheng, Fang

 •   

  Meng, Zhang

 •   

  Yu, Ren

Salida 5

 •   

  Meng Yang, Liu

 •   

  Zheng, Xu

 •   

  Lin, Wang

 •   

  Miao, Zhang

Salida 6

 •   

  Zhong Dong, Zhang

 •   

  Wan Hai, Cui

 •   

  Chris, Wang

 •   

  Kai, Huang

Salida 7

 •   

  Peng , Yuan

 •   

  Arihiro Eugene, Otsuka

 •   

  Hong Wei, Wang

 •   

  Yue, Zhang

Salida 8

 •   

  Xin Tong, Yang

 •   

  Xu Peng, Li

 •   

  Ji Hong, Zuo

 •   

  Wei, Zhang

Salida 9

 •   

  Xin Wu, Zhao

 •   

  Peng Zhi, Liu

 •   

  Yue, Li

 •   

  Da Ke, Xue

Salida 10

 •   

  Tracy, Qi

 •   

  Xu, Yang

 •   

  Geng Chen, Shi

 •   

  Makoto, WASHITAKE

Salida 11

 •   

  Qing , Wang

 •   

  Xiao Long, Xu

 •   

  Tao, Xu

 •   

  Shu Hong, Dong

Salida 12

 •   

  Shang, Wang

 •   

  Ping, Yu

 •   

  Shuo, Zhang

 •   

  Lian Yu, Jia

Salida 13

 •   

  Xiao, Wang

 •   

  Hong Kai, Yang

 •   

  Brandon Chang, Lee

 •   

  Chao, Lv

Salida 14

 •   

  Ji Rong, Guo

 •   

  Feng, Zhang

 •   

  Shuta, MIKUBO

 •   

  Tao, Shi

Salida 15

 •   

  Wei, Jiang

 •   

  Li Tong, Qiu

 •   

  Tian Wei, Liu

 •   

  Ping, Xue

Salida 16

 •   

  Rui, Feng

 •   

  Zhi Xin, Sun

 •   

  Steven, Sui

 •   

  Wei Guang, Yin

Salida 17

 •   

  Meng Nan, Zeng

 •   

  Hong Liang, Liu

 •   

  Martin, Young

 •   

  Yang, Wang

Salida 18

 •   

  Zhong Wei, Zhang

 •   

  Ying Yi, Lin

 •   

  Tsubasa, YASUMURA

 •   

  Shi Gang, Zhang

Salida 19

 •   

  Di, Wu

Salida 1

 •   

  Li Tong, Qiu

 •   

  Summer, Sui

 •   

  Ping, Yu

 •   

  Lin, Wang

Salida 2

 •   

  Wei, Jiang

 •   

  Kai, Huang

 •   

  Zheng, Fang

 •   

  Tao, Shi

Salida 3

 •   

  Tian Wei, Liu

 •   

  Peng , Yuan

 •   

  Yu, Ren

 •   

  Arihiro Eugene, Otsuka

Salida 4

 •   

  Hong Kai, Yang

 •   

  Yuta, TANAKA

 •   

  Qing , Wang

 •   

  Tsubasa, YASUMURA

Salida 5

 •   

  Xu, Yang

 •   

  Shih-yuan, Wang

 •   

  Meng Nan, Zeng

 •   

  Xu Peng, Li

Salida 6

 •   

  Liang, Chang

 •   

  Geng Chen, Shi

 •   

  Wan Hai, Cui

 •   

  Xiao Long, Xu

Salida 7

 •   

  Xiao, Wang

 •   

  Tian Lu, Zhang

 •   

  Yue, Li

 •   

  Meng Yang, Liu

Salida 8

 •   

  Miao, Zhang

 •   

  Xu, Zhao

 •   

  Ping, Xue

 •   

  Yue, Zhang

Salida 9

 •   

  Di, Wu

 •   

  Bing Xin, Mao

 •   

  Yasuyuki, HIRANO

 •   

  Ying Yi, Lin

Salida 10

 •   

  Da Ke, Xue

 •   

  Shang, Wang

 •   

  Zhong Dong, Zhang

 •   

  Chao, Lv

Salida 11

 •   

  Brandon Chang, Lee

 •   

  Tao, Xu

 •   

  Tracy, Qi

 •   

  Jie, Ji

Salida 12

 •   

  Zhong Wei, Zhang

 •   

  Ji Rong, Guo

 •   

  Shi Gang, Zhang

 •   

  Ji Hong, Zuo

Salida 13

 •   

  Hong Wei, Wang

 •   

  Martin, Young

 •   

  Xin Tong, Yang

 •   

  Lei, Zhang

Salida 14

 •   

  Lian Yu, Jia

 •   

  De Bin, Feng

 •   

  Shuo, Zhang

 •   

  Zhi Xin, Sun

Salida 15

 •   

  Chris, Wang

 •   

  Meng, Zhang

 •   

  Xin Wu, Zhao

 •   

  Shuta, MIKUBO

Salida 16

 •   

  Chao, Wang

 •   

  Feng, Zhang

 •   

  Zheng, Xu

 •   

  Jiang Tao, Huang

Salida 17

 •   

  Makoto, WASHITAKE

 •   

  Yang, Wang

 •   

  Shu Hong, Dong

 •   

  Steven, Sui

Salida 18

 •   

  Hong Liang, Liu

 •   

  Peng Zhi, Liu

 •   

  Wei, Zhang

 •   

  Rui, Feng

Salida 19

 •   

  Wei Guang, Yin