China. Beijing FootGolf Championship 2017

Orden de Salida   Imprimir     World Tour  
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 Zhao, Xu 65 65 -7
2 REN, Yu 73 73 1
3 WANG, Yang 75 75 3
4 WANG, Lin 76 76 4
5 SUI, Steven 76 76 4
6 Jia , Cheng Gang 77 77 5
7 Xiang, Xin 77 77 5
8 YANG, Chris 78 78 6
9 ZHANG, Yue 78 78 6
10 WU, Di 78 78 6
11 Zhang, Wei 80 80 8
12 Xu, Zheng 81 81 9
13 Zhang, Zhong Wei 81 81 9
14 Xue, Da Ke 82 82 10
15 XUE, Ping 83 83 11
16 WANG, Hong Wei 83 83 11
17 Liang, Li Gang 84 84 12
18 YOUNG, Martin 84 84 12
19 Yang, Sai Wen 84 84 12
20 XU, Xiao Long 85 85 13
21 ZUO, Ji Hong 88 88 16
22 Zhang, Jing Peng 88 88 16
23 ZENG, Meng Nan 89 89 17
24 ZHANG, Shi Gang 89 89 17
25 Wang, Dong 89 89 17
26 Zhong, Xiao 89 89 17
27 CHANG, Liang 91 91 19
28 Kang, Peng Cheng 93 93 21
29 Qiu, Li Tong 93 93 21
30 Li, Yue 93 93 21
31 Jin, Ming 95 95 23
32 Wang, Shang 98 98 26
33 Yang, Xu 98 98 26
34 Yuan, Peng 98 98 26
0 35 Zhang, Tian Lu   DNQ  
0 36 SHI, Geng Chen   DNQ  
0 37 Feng, De Bin   DNQ  
0 38   MAO, Bing Xin   DNQ  
0 39 Liu, Hong Liang   DNQ  
0 40 Wang, Xiao   DNQ  
0 41 Zhu, Ri He   DNQ  
0 42 Liu, Jian   DNQ  
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 Zhao, Xu 65 65 -7
2 REN, Yu 73 73 1
3 WANG, Yang 75 75 3
4 WANG, Lin 76 76 4
5 Jia , Cheng Gang 77 77 5
6 Xiang, Xin 77 77 5
7 YANG, Chris 78 78 6
8 ZHANG, Yue 78 78 6
9 WU, Di 78 78 6
10 Xu, Zheng 81 81 9
11 Zhang, Zhong Wei 81 81 9
12 Xue, Da Ke 82 82 10
13 WANG, Hong Wei 83 83 11
14 Yang, Sai Wen 84 84 12
15 XU, Xiao Long 85 85 13
16 ZENG, Meng Nan 89 89 17
17 Wang, Dong 89 89 17
18 CHANG, Liang 91 91 19
19 Kang, Peng Cheng 93 93 21
20 Li, Yue 93 93 21
21 Jin, Ming 95 95 23
22 Wang, Shang 98 98 26
23 Yang, Xu 98 98 26
24 Yuan, Peng 98 98 26
0 25 Liu, Hong Liang   DNQ  
0 26 Feng, De Bin   DNQ  
0 27 Zhu, Ri He   DNQ  
0 28   MAO, Bing Xin   DNQ  
0 29 SHI, Geng Chen   DNQ  
0 30 Wang, Xiao   DNQ  
0 31 Zhang, Tian Lu   DNQ  
0 32 Liu, Jian   DNQ  
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 SUI, Steven 76 76 4
2 Zhang, Wei 80 80 8
3 XUE, Ping 83 83 11
4 Liang, Li Gang 84 84 12
5 YOUNG, Martin 84 84 12
6 ZUO, Ji Hong 88 88 16
7 Zhang, Jing Peng 88 88 16
8 ZHANG, Shi Gang 89 89 17
9 Zhong, Xiao 89 89 17
10 Qiu, Li Tong 93 93 21
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
Pos. País TOUR Nombre Equipo Handicap Ronda 1 Totales Rdo. Neto PAR
Pos. País TOUR Nombre Equipo Handicap Ronda 1 Totales Rdo. Neto PAR
Pos. País TOUR Nombre Equipo Handicap Ronda 1 Totales Rdo. Neto PAR
Pos. País Nombre Golpes