Salidas China. Beijing FootGolf Championship 2017

  Volver a los Resultados

Salida 1

  •   

    Li Tong, Qiu

  •   

    Xiao Long, Xu

  •   

    Ming, Jin

  •   

    Xin Tong, Yang

Salida 2

  •   

    Yue, Li

  •   

    Peng Cheng, Kang

  •   

    Hong Wei, Wang

  •   

    De Bin, Feng

Salida 3

  •   

    Xiao, Wang

  •   

    Geng Chen, Shi

  •   

    Hong Liang, Liu

  •   

    Ping, Xue

Salida 4

  •   

    Peng , Yuan

  •   

    Zhong Wei, Zhang

  •   

    Cheng Gang, Jia

  •   

    Xu, Zhao

Salida 5

  •   

    Di, Wu

  •   

    Martin, Young

  •   

    Ri He , Zhu

  •   

    Steven, Sui

Salida 6

  •   

    Zheng, Xu

  •   

    Li Gang, Liang

  •   

    Liang, Chang

  •   

    Xiao, Zhong

Salida 7

  •   

    Tian Lu, Zhang

  •   

    Meng Nan, Zeng

  •   

    Yu, Ren

  •   

    Ji Hong, Zuo

Salida 8

  •   

    Shi Gang, Zhang

  •   

    Da Ke, Xue

  •   

    Xu, Yang

  •   

    Xin, Xiang

Salida 9

  •   

    Jian, Liu

  •   

    Lin, Wang

  •   

    Yue, Zhang

  •   

    Sai Wen, Yang

Salida 10

  •   

    Jing Peng, Zhang

  •   

    Shang, Wang

  •   

    Yang, Wang

  •   

    Wei, Zhang

Salida 11

  •   

    Bing Xin, Mao