Salidas China. Beijing FootGolf Championship 2017

  Volver a los Resultados

Salida 1

 •   

  Li Tong, Qiu

 •   

  Xiao Long, Xu

 •   

  Ming, Jin

 •   

  Xin Tong, Yang

Salida 2

 •   

  Yue, Li

 •   

  Peng Cheng, Kang

 •   

  Hong Wei, Wang

 •   

  De Bin, Feng

Salida 3

 •   

  Xiao, Wang

 •   

  Geng Chen, Shi

 •   

  Hong Liang, Liu

 •   

  Ping, Xue

Salida 4

 •   

  Peng , Yuan

 •   

  Zhong Wei, Zhang

 •   

  Cheng Gang, Jia

 •   

  Xu, Zhao

Salida 5

 •   

  Di, Wu

 •   

  Martin, Young

 •   

  Ri He , Zhu

 •   

  Steven, Sui

Salida 6

 •   

  Zheng, Xu

 •   

  Li Gang, Liang

 •   

  Liang, Chang

 •   

  Xiao, Zhong

Salida 7

 •   

  Tian Lu, Zhang

 •   

  Meng Nan, Zeng

 •   

  Yu, Ren

 •   

  Ji Hong, Zuo

Salida 8

 •   

  Shi Gang, Zhang

 •   

  Da Ke, Xue

 •   

  Xu, Yang

 •   

  Xin, Xiang

Salida 9

 •   

  Jian, Liu

 •   

  Lin, Wang

 •   

  Yue, Zhang

 •   

  Sai Wen, Yang

Salida 10

 •   

  Jing Peng, Zhang

 •   

  Shang, Wang

 •   

  Yang, Wang

 •   

  Wei, Zhang

Salida 11

 •   

  Bing Xin, Mao