Clasificaciones Del Torneo

 Haz click en la tarjeta para ver los resultados hoyo a hoyo.     Información sobre el orden del Ranking     Orden de Salida    Imprimir

Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Ronda 2 Totales PAR
1 KUWATA, Hiroyuki F -3 -5 136 -8
2 LIU, Meng Yang F -5 -1 138 -6
3 Jia , Cheng Gang F -5 -1 138 -6
4 SHI, Geng Chen F -4 -1 139 -5
5 Zhu, Ri He F -4 1 141 -3
6 Liu, Hong Liang F 5 -6 143 -1
7 Zhao, Xu F -2 1 143 -1
8 Liu, Jian F -3 2 143 -1
9 WANG, Lin F 3 3 150 6
10 ZUO, Ji Hong F 7 0 151 7
11 OTSUKA, Arihiro Eugene F 2 5 151 7
12 WANG, Yang F 1 6 151 7
13 ZHANG, Yue F 4 4 152 8
14 Guo, Feng F 6 2 152 8
15 Gu, Jun F 2 7 153 9
16 An, Bing F 4 7 155 11
17 Matsuura, Shinpei F 1 11 156 12
18 Zheng, Shuai F 1 12 157 13
19 SUI, Steven F 9 5 158 14
20 Wang, Xiao F 7 7 158 14
21 Wang, Chris F 10 7 161 17
22 ZHANG, Shi Gang F 8 12 164 20
23 Fang, Min F 10 11 165 21
24 Feng, De Bin F 8 13 165 21
25 Liu, Zhi Xiu F 19 4 167 23
26 Li, Da Wei F 8 15 167 23
27 XUE, Ping F 17 7 168 24
28 YOUNG, Martin F 11 14 169 25
29 SHIMIZU, Tadamasa F 14 11 169 25
30 Xu, Zheng F 16 12 172 28
31 Feng, An F 9 20 173 29
32 Gao, Xin Ruo F 17 12 173 29
33 Yue, Jin Zeng F 17 13 174 30
34 Zhang, Tian Lu F 12 20 176 32
35 Gong, Xiao Bo F 19 13 176 32
36 Song, Bo F 14 26 184 40
37 CHANG, Liang F 27 27 198 54
0 38 Xu, Tao       NP  
0 39 Huang, Shuai       NP  
0 40 Yang, Bin       NP  
0 41 Ren, Zhong Long       NP  
0 42 Chen, Cong       NP  
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Ronda 2 Totales PAR
1 KUWATA, Hiroyuki F -3 -5 136 -8
2 Jia , Cheng Gang F -5 -1 138 -6
3 LIU, Meng Yang F -5 -1 138 -6
4 SHI, Geng Chen F -4 -1 139 -5
5 Zhu, Ri He F -4 1 141 -3
6 Liu, Hong Liang F 5 -6 143 -1
7 Zhao, Xu F -2 1 143 -1
8 Liu, Jian F -3 2 143 -1
9 WANG, Lin F 3 3 150 6
10 WANG, Yang F 1 6 151 7
11 Guo, Feng F 6 2 152 8
12 ZHANG, Yue F 4 4 152 8
13 Gu, Jun F 2 7 153 9
14 An, Bing F 4 7 155 11
15 Matsuura, Shinpei F 1 11 156 12
16 Zheng, Shuai F 1 12 157 13
17 Wang, Xiao F 7 7 158 14
18 Feng, De Bin F 8 13 165 21
19 Liu, Zhi Xiu F 19 4 167 23
20 Li, Da Wei F 8 15 167 23
21 Xu, Zheng F 16 12 172 28
22 Feng, An F 9 20 173 29
23 Gao, Xin Ruo F 17 12 173 29
24 Zhang, Tian Lu F 12 20 176 32
25 Gong, Xiao Bo F 19 13 176 32
26 Song, Bo F 14 26 184 40
27 CHANG, Liang F 27 27 198 54
0 28 Xu, Tao       NP  
0 29 Huang, Shuai       NP  
0 30 Yang, Bin       NP  
0 31 Ren, Zhong Long       NP  
0 32 Chen, Cong       NP  
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Ronda 2 Totales PAR
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Ronda 2 Totales PAR
1 ZUO, Ji Hong F 7 0 151 7
2 OTSUKA, Arihiro Eugene F 2 5 151 7
3 SUI, Steven F 9 5 158 14
4 Wang, Chris F 10 7 161 17
5 ZHANG, Shi Gang F 8 12 164 20
6 Fang, Min F 10 11 165 21
7 XUE, Ping F 17 7 168 24
8 YOUNG, Martin F 11 14 169 25
9 SHIMIZU, Tadamasa F 14 11 169 25
10 Yue, Jin Zeng F 17 13 174 30
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Ronda 2 Totales PAR
Pos. País Nombre Golpes