Clasificaciones Del Torneo

 Haz click en la tarjeta para ver los resultados hoyo a hoyo.     Información sobre el orden del Ranking     Orden de Salida    Imprimir     World Tour

Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Jia , Cheng Gang BFGL F -3 69 -3
2 Zhang, Meng BFGL F 0 72 0
3 WANG, Lin BFGL F 1 73 1
4 SHI, Geng Chen BFGL F 1 73 1
5 Zhao, Xu BFGL F 3 75 3
6 Shi, Tao HFGF F 4 76 4
7 ZHANG, Yue BFGL F 6 78 6
8 Xu, Zheng BFGL F 6 78 6
9 SUI, Steven BFGL F 6 78 6
10 WANG, Yang BFGL F 6 78 6
11 Feng, De Bin BFGL F 8 80 8
12 ZUO, Ji Hong BFGL F 8 80 8
13 XUE, Ping BFGL F 10 82 10
14 YOUNG, Martin BFGL F 10 82 10
15 Qiao, Guan Nan HFGF F 13 85 13
16 Fang, Min BFGL F 14 86 14
17 LIN, Ying Yi GFGL F 15 87 15
18 Gong, Xiao Bo BFGL F 17 89 17
19 ZHANG, Shi Gang BFGL F 18 90 18
20 TANG, Xiao Bo BFGL F 18 90 18
21 Zhang, Zhong Wei BFGL F 19 91 19
22 Chen, Hong Bo BFGL F 23 95 23
23 Song, Ge JFGL F 34 106 34
24 Sui, Summer BFGL F 43 115 43
698 25 LIU, Meng Yang GFGL     NP  
698 26 JI, Jie GFGL     NP  
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Jia , Cheng Gang BFGL F -3 69 -3
2 Zhang, Meng BFGL F 0 72 0
3 WANG, Lin BFGL F 1 73 1
4 SHI, Geng Chen BFGL F 1 73 1
5 Zhao, Xu BFGL F 3 75 3
6 Shi, Tao HFGF F 4 76 4
7 ZHANG, Yue BFGL F 6 78 6
8 Xu, Zheng BFGL F 6 78 6
9 WANG, Yang BFGL F 6 78 6
10 Feng, De Bin BFGL F 8 80 8
11 Qiao, Guan Nan HFGF F 13 85 13
12 Gong, Xiao Bo BFGL F 17 89 17
13 TANG, Xiao Bo BFGL F 18 90 18
14 Zhang, Zhong Wei BFGL F 19 91 19
15 Chen, Hong Bo BFGL F 23 95 23
698 16 LIU, Meng Yang GFGL     NP  
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 LIN, Ying Yi GFGL F 15 87 15
2 Song, Ge JFGL F 34 106 34
3 Sui, Summer BFGL F 43 115 43
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 SUI, Steven BFGL F 6 78 6
2 ZUO, Ji Hong BFGL F 8 80 8
3 XUE, Ping BFGL F 10 82 10
4 YOUNG, Martin BFGL F 10 82 10
5 Fang, Min BFGL F 14 86 14
6 ZHANG, Shi Gang BFGL F 18 90 18
698 7 JI, Jie GFGL     NP  
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
Pos. País Nombre Golpes
1   China BFGL 287