China. CFGA TOUR 2017 5th Round

Orden de Salida   Imprimir     World Tour  
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Ronda 2 Totales PAR
1 Jia , Cheng Gang 72 72 0
2 WANG, Lin 76 76 4
3 SHI, Geng Chen 78 78 6
4 Liang, Li Gang 79 79 7
5 YOUNG, Martin 81 81 9
6 REN, Yu 81 81 9
7 MAO, Bing Xin 82 82 10
8 WANG, Yang 84 84 12
9 ZUO, Ji Hong 87 87 15
10 Zhu, Ri He 87 87 15
11 Shi, Yun Shuang 87 87 15
12 Xu, Zheng 89 89 17
13 YANG, Chris 89 89 17
14 ZHANG, Yue 90 90 18
15 Lan, Yi Bo 90 90 18
16 Shi, Tao 91 91 19
17 SUI, Steven 93 0 93 21
18 ZHANG, Shi Gang 93 93 21
19 Zhong, Xiao 98 98 26
20 XUE, Ping 99 99 27
21 Zhou, Zhen 99 99 27
22 Zhang, Zhong Wei 100 100 28
23 Ling, Jian 102 102 30
24 WANG, Hong Wei 102 102 30
25 Wang, Shang 112 112 40
0 26 Xu, Tao     DNQ  
0 27 Zhao, Xu     DNQ  
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Ronda 2 Totales PAR
1 Jia , Cheng Gang 72 72 0
2 WANG, Lin 76 76 4
3 SHI, Geng Chen 78 78 6
4 REN, Yu 81 81 9
5 MAO, Bing Xin 82 82 10
6 WANG, Yang 84 84 12
7 Zhu, Ri He 87 87 15
8 Shi, Yun Shuang 87 87 15
9 Xu, Zheng 89 89 17
10 YANG, Chris 89 89 17
11 ZHANG, Yue 90 90 18
12 Lan, Yi Bo 90 90 18
13 Shi, Tao 91 91 19
14 Zhang, Zhong Wei 100 100 28
15 WANG, Hong Wei 102 102 30
16 Wang, Shang 112 112 40
0 17 Xu, Tao     DNQ  
0 18 Zhao, Xu     DNQ  
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Ronda 2 Totales PAR
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Ronda 2 Totales PAR
1 Liang, Li Gang 79 79 7
2 YOUNG, Martin 81 81 9
3 ZUO, Ji Hong 87 87 15
4 SUI, Steven 93 0 93 21
5 ZHANG, Shi Gang 93 93 21
6 Zhong, Xiao 98 98 26
7 XUE, Ping 99 99 27
8 Zhou, Zhen 99 99 27
9 Ling, Jian 102 102 30
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Ronda 2 Totales PAR
Pos. País TOUR Nombre Equipo Handicap Ronda 1 Ronda 2 Totales Rdo. Neto PAR
Pos. País TOUR Nombre Equipo Handicap Ronda 1 Ronda 2 Totales Rdo. Neto PAR
Pos. País TOUR Nombre Equipo Handicap Ronda 1 Ronda 2 Totales Rdo. Neto PAR
Pos. País Nombre Golpes