Clasificaciones Del Torneo

 Haz click en la tarjeta para ver los resultados hoyo a hoyo.     Información sobre el orden del Ranking     Orden de Salida    Imprimir     World Tour

Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Ronda 2 Totales PAR
1 Sui, Steven 2/1 21 0 93 21
2 Jia , Cheng Gang F 0 72 0
3 Wang, Lin F 4 76 4
4 Shi, Geng Chen F 6 78 6
5 Liang, Li Gang F 7 79 7
6 Ren, Yu F 9 81 9
7 Young, Martin F 9 81 9
8 Mao, Bing Xin F 10 82 10
9 Wang, Yang F 12 84 12
10 Zuo, Ji Hong F 15 87 15
11 Shi, Yun Shuang F 15 87 15
12 Zhu, Ri He F 15 87 15
13 Xu, Zheng F 17 89 17
14 Yang, Xin Tong F 17 89 17
15 Lan, Yi Bo F 18 90 18
16 Zhang, Yue F 18 90 18
17 Shi, Tao F 19 91 19
18 Zhang, Shi Gang F 21 93 21
19 Zhong, Xiao F 26 98 26
20 Xue, Ping F 27 99 27
21 Zhou, Zhen F 27 99 27
22 Zhang, Zhong Wei F 28 100 28
23 Ling, Jian F 30 102 30
24 Wang, Hong Wei F 30 102 30
25 Wang, Shang F 40 112 40
0 26 Xu, Tao       NP  
0 27 Zhao, Xu       NP  
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Ronda 2 Totales PAR
1 Jia , Cheng Gang F 0 72 0
2 Wang, Lin F 4 76 4
3 Shi, Geng Chen F 6 78 6
4 Liang, Li Gang F 7 79 7
5 Ren, Yu F 9 81 9
6 Mao, Bing Xin F 10 82 10
7 Wang, Yang F 12 84 12
8 Shi, Yun Shuang F 15 87 15
9 Zhu, Ri He F 15 87 15
10 Yang, Xin Tong F 17 89 17
11 Xu, Zheng F 17 89 17
12 Lan, Yi Bo F 18 90 18
13 Zhang, Yue F 18 90 18
14 Shi, Tao F 19 91 19
15 Zhang, Zhong Wei F 28 100 28
16 Wang, Hong Wei F 30 102 30
17 Wang, Shang F 40 112 40
0 18 Zhao, Xu       NP  
0 19 Xu, Tao       NP  
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Ronda 2 Totales PAR
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Ronda 2 Totales PAR
1 Sui, Steven 2/1 21 0 93 21
2 Young, Martin F 9 81 9
3 Zuo, Ji Hong F 15 87 15
4 Zhang, Shi Gang F 21 93 21
5 Zhong, Xiao F 26 98 26
6 Xue, Ping F 27 99 27
7 Zhou, Zhen F 27 99 27
8 Ling, Jian F 30 102 30
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Ronda 2 Totales PAR
Pos. País Nombre Golpes