Salidas China. CFGA TOUR 2017 5th Round

  Volver a los Resultados

Salida 1

 •   

  Shi Gang, Zhang

 •   

  Steven, Sui

 •   

  Zheng, Xu

 •   

  Martin, Young

Salida 2

 •   

  Zhen, Zhou

 •   

  Ping, Xue

 •   

  Ri He , Zhu

 •   

  Li Gang, Liang

Salida 3

 •   

  Xin Tong, Yang

 •   

  Shang, Wang

 •   

  Tao, Shi

 •   

  Xu, Zhao

Salida 4

 •   

  Lin, Wang

 •   

  Hong Wei, Wang

 •   

  Geng Chen, Shi

 •   

  Yu, Ren

Salida 5

 •   

  Yang, Wang

 •   

  Tao, Xu

 •   

  Bing Xin, Mao

 •   

  Zhong Wei, Zhang

Salida 6

 •   

  Cheng Gang, Jia

 •   

  Yun Shuang, Shi

 •   

  Xiao, Zhong

 •   

  Ji Hong, Zuo

Salida 7

 •   

  Yue, Zhang

 •   

  Yi Bo, Lan

 •   

  Jian, Ling