Clasificaciones Del Torneo

 Haz click en la tarjeta para ver los resultados hoyo a hoyo.     Información sobre el orden del Ranking    Imprimir     World Tour 2018

Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Totales PAR
1 KOBAYASHI, Hayato F -4 -1 -6 205 -11
2 SUZUKI, Hidenari F -3 -4 -3 206 -10
3 Arai, Susumu F -2 0 -4 210 -6
4 Kuwata, Hiroyuki F -1 -2 0 213 -3
5 YAMAGATA, Yuto F 4 -4 -1 215 -1
6 Ji , Jie F 0 0 -1 215 -1
7 YASUMURA, Tsubasa F 0 1 -1 216 0
8 Wang, Yang F 1 -1 1 217 1
9 TANAKA, Yuta F -1 0 3 218 2
10 HIRANO, Yasuyuki F 1 1 2 220 4
11 Zhao, Xu F -1 2 3 220 4
12 Zuo, Ji Hong F -1 2 5 222 6
13 Liu, Meng Yang F 2 2 2 222 6
14 MIKUBO, Shuta F 1 3 4 224 8
15 YAMANO, Kaori F 7 2 0 225 9
16 Young, Martin F 6 2 1 225 9
17 Jiang, Wei F 9 -2 3 226 10
18 Mao, Bing Xin F 3 5 2 226 10
19 WASHITAKE, Makoto F 4 2 7 229 13
20 Liu, Peng Zhi F 6 2 6 230 14
21 Yang, Xin Tong F 1 8 6 231 15
22 AKOGI, Youko F 3 5 10 234 18
23 Liu, Hong Liang F 8 2 9 235 19
24 Ohno, Takashi F 6 4 10 236 20
25 Xu, Zheng F 12 8 5 241 25
26 Otsuka, Arihiro Eugene F 8 7 10 241 25
27 NISHIBATA, Shizuka F 10 9 7 242 26
28 SHIMIZU, Yoshitada F 13 8 7 244 28
29 MAEDA, Haruka F 12 12 5 245 29
30 Zhang, Wei F 11 8 10 245 29
31 Sui, Steven F 8 9 13 246 30
32 Wang, Chris F 12 10 9 247 31
33 Chang, Cheng-Te F 8 16 8 248 32
34 KUDO, Seiji F 9 7 16 248 32
35 Xue, Ping F 8 12 12 248 32
36 TANAKA, Takeshi F 13 10 11 250 34
37 Wu, Di F 9 12 15 252 36
38 Zhang, Shi Gang F 13 9 15 253 37
39 Lee, Brandon Chang F 15 9 14 254 38
40 Wang, Shih-yuan F 13 11 18 258 42
41 Kiyooka, Yuzo F 14 16 14 260 44
42 Lin, Ying Yi F 15 17 23 271 55
43 Kim, Jinhee F 24 20 19 279 63
44 Joo, Kyoung F 25 22 21 284 68
45 Wang, Chun Hua F 35 34 38 323 107
0 46 Feng, Rui         NP  
0 47 Lv, Chao         NP  
0 48 Qian, Feng Juan         NP  
0 49 Zhang, Tian Lu         NP  
0 50 Xu, Tao         NP  
0 51 Wang, Xiao         NP  
0 52 Huang, Jiang Tao         NP  
0 53 Kwon, Kisung Dennis         RET  
0 54 Qi, Tracy         NP  
0 55 Wang, Hong Wei         NP  
0 56 Wang, Lin         NP  
0 57 Shi, Geng Chen         RET  
0 58 Xu, Xiao Long         NP  
0 59 Hou, Kai-Chiang         NP  
0 60 Chang, Kai-Ming         NP  
0 61 Zhang, Yi Mo         NP  
0 62 Ye, Can         NP  
0 63 Hou, Chiaming         RET  
0 64 Tsai, Fuyen         NP  
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Totales PAR
1 KOBAYASHI, Hayato F -4 -1 -6 205 -11
2 SUZUKI, Hidenari F -3 -4 -3 206 -10
3 Arai, Susumu F -2 0 -4 210 -6
4 Kuwata, Hiroyuki F -1 -2 0 213 -3
5 YAMAGATA, Yuto F 4 -4 -1 215 -1
6 YASUMURA, Tsubasa F 0 1 -1 216 0
7 Wang, Yang F 1 -1 1 217 1
8 TANAKA, Yuta F -1 0 3 218 2
9 HIRANO, Yasuyuki F 1 1 2 220 4
10 Zhao, Xu F -1 2 3 220 4
11 Liu, Meng Yang F 2 2 2 222 6
12 MIKUBO, Shuta F 1 3 4 224 8
13 Jiang, Wei F 9 -2 3 226 10
14 Mao, Bing Xin F 3 5 2 226 10
15 WASHITAKE, Makoto F 4 2 7 229 13
16 Liu, Peng Zhi F 6 2 6 230 14
17 Yang, Xin Tong F 1 8 6 231 15
18 Liu, Hong Liang F 8 2 9 235 19
19 Ohno, Takashi F 6 4 10 236 20
20 Xu, Zheng F 12 8 5 241 25
21 Chang, Cheng-Te F 8 16 8 248 32
22 Wu, Di F 9 12 15 252 36
23 Lee, Brandon Chang F 15 9 14 254 38
24 Wang, Shih-yuan F 13 11 18 258 42
25 Kim, Jinhee F 24 20 19 279 63
26 Joo, Kyoung F 25 22 21 284 68
0 27 Xu, Tao         NP  
0 28 Lv, Chao         NP  
0 29 Huang, Jiang Tao         NP  
0 30 Qian, Feng Juan         NP  
0 31 Kwon, Kisung Dennis         RET  
0 32 Feng, Rui         NP  
0 33 Zhang, Tian Lu         NP  
0 34 Wang, Xiao         NP  
0 35 Wang, Hong Wei         NP  
0 36 Wang, Lin         NP  
0 37 Shi, Geng Chen         RET  
0 38 Xu, Xiao Long         NP  
0 39 Hou, Kai-Chiang         NP  
0 40 Chang, Kai-Ming         NP  
0 41 Zhang, Yi Mo         NP  
0 42 Ye, Can         NP  
0 43 Hou, Chiaming         RET  
0 44 Tsai, Fuyen         NP  
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Totales PAR
1 YAMANO, Kaori F 7 2 0 225 9
2 AKOGI, Youko F 3 5 10 234 18
3 NISHIBATA, Shizuka F 10 9 7 242 26
4 MAEDA, Haruka F 12 12 5 245 29
5 Lin, Ying Yi F 15 17 23 271 55
0 6 Qi, Tracy         NP  
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Totales PAR
1 Ji , Jie F 0 0 -1 215 -1
2 Zuo, Ji Hong F -1 2 5 222 6
3 Young, Martin F 6 2 1 225 9
4 Otsuka, Arihiro Eugene F 8 7 10 241 25
5 SHIMIZU, Yoshitada F 13 8 7 244 28
6 Zhang, Wei F 11 8 10 245 29
7 Sui, Steven F 8 9 13 246 30
8 Wang, Chris F 12 10 9 247 31
9 KUDO, Seiji F 9 7 16 248 32
10 Xue, Ping F 8 12 12 248 32
11 TANAKA, Takeshi F 13 10 11 250 34
12 Zhang, Shi Gang F 13 9 15 253 37
13 Kiyooka, Yuzo F 14 16 14 260 44
14 Wang, Chun Hua F 35 34 38 323 107
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Totales PAR
Pos. País Nombre Golpes