Salidas China FootGolf Championships 2018

  Volver a los Resultados

Salida 1

 •   

  Chris, Wang

 •   

  Wei, Jiang

 •   

  Meng Yang, Liu

 •   

  Zheng, Xu

Salida 2

 •   

  Tian Lu, Zhang

 •   

  Shizuka, NISHIBATA

 •   

  Haruka, MAEDA

 •   

  Yi Mo , Zhang

Salida 3

 •   

  Susumu, Arai

 •   

  Rui, Feng

 •   

  Makoto, WASHITAKE

 •   

  Shi Gang, Zhang

Salida 4

 •   

  Cheng-Te, Chang

 •   

  Hong Liang, Liu

 •   

  Yuto, YAMAGATA

 •   

  Ying Yi, Lin

Salida 5

 •   

  Shih-yuan, Wang

 •   

  Takeshi, TANAKA

 •   

  Ping, Xue

 •   

  Tao, Xu

Salida 6

 •   

  Steven, Sui

 •   

  Geng Chen, Shi

 •   

  Seiji, KUDO

 •   

  Xu, Zhao

Salida 7

 •   

  Kisung Dennis, Kwon

 •   

  Hiroyuki, Kuwata

 •   

  Feng Juan, Qian

 •   

  Xiao, Wang

Salida 8

 •   

  Xin Tong, Yang

 •   

  Hidenari, SUZUKI

 •   

  Lin, Wang

 •   

  Arihiro Eugene, Otsuka

Salida 9

 •   

  Brandon Chang, Lee

 •   

  Takashi, Ohno

 •   

  Di, Wu

 •   

  Chao, Lv

Salida 10

 •   

  Bing Xin, Mao

 •   

  Ji Hong, Zuo

 •   

  Yuzo, Kiyooka

 •   

  Jiang Tao, Huang

Salida 11

 •   

  Jinhee, Kim

 •   

  Tsubasa, YASUMURA

 •   

  Peng Zhi, Liu

 •   

  Jie, Ji

Salida 12

 •   

  Fuyen, Tsai

 •   

  Shuta, MIKUBO

 •   

  Wei, Zhang

 •   

  Can, Ye

Salida 13

 •   

  Tracy, Qi

 •   

  Hong Wei, Wang

 •   

  Chiaming, Hou

 •   

  Chun Hua, Wang

Salida 14

 •   

  Kai-Chiang, Hou

 •   

  Youko, AKOGI

 •   

  Yoshitada, SHIMIZU

 •   

  Kyoung, Joo

Salida 15

 •   

  Yuta, TANAKA

 •   

  Yasuyuki, HIRANO

 •   

  Yang, Wang

 •   

  Kai-Ming, Chang

Salida 16

 •   

  Hayato, KOBAYASHI

 •   

  Kaori, YAMANO

 •   

  Xiao Long, Xu

 •   

  Martin, Young

Salida 1

 •   

  Makoto, WASHITAKE

 •   

  Zheng, Xu

 •   

  Kaori, YAMANO

 •   

  Hong Wei, Wang

Salida 2

 •   

  Youko, AKOGI

 •   

  Brandon Chang, Lee

 •   

  Yuto, YAMAGATA

 •   

  Chiaming, Hou

Salida 3

 •   

  Meng Yang, Liu

 •   

  Tao, Xu

 •   

  Shih-yuan, Wang

 •   

  Shizuka, NISHIBATA

Salida 4

 •   

  Wei, Zhang

 •   

  Bing Xin, Mao

 •   

  Xiao, Wang

 •   

  Tian Lu, Zhang

Salida 5

 •   

  Feng Juan, Qian

 •   

  Wei, Jiang

 •   

  Xin Tong, Yang

 •   

  Steven, Sui

Salida 6

 •   

  Hiroyuki, Kuwata

 •   

  Yuta, TANAKA

 •   

  Lin, Wang

 •   

  Geng Chen, Shi

Salida 7

 •   

  Hayato, KOBAYASHI

 •   

  Susumu, Arai

 •   

  Takeshi, TANAKA

 •   

  Yuzo, Kiyooka

Salida 8

 •   

  Can, Ye

 •   

  Ying Yi, Lin

 •   

  Shi Gang, Zhang

 •   

  Yasuyuki, HIRANO

Salida 9

 •   

  Jiang Tao, Huang

 •   

  Di, Wu

 •   

  Yang, Wang

 •   

  Xiao Long, Xu

Salida 10

 •   

  Ji Hong, Zuo

 •   

  Fuyen, Tsai

 •   

  Kyoung, Joo

 •   

  Cheng-Te, Chang

Salida 11

 •   

  Haruka, MAEDA

 •   

  Kisung Dennis, Kwon

 •   

  Shuta, MIKUBO

 •   

  Seiji, KUDO

Salida 12

 •   

  Hidenari, SUZUKI

 •   

  Chun Hua, Wang

 •   

  Yi Mo , Zhang

 •   

  Martin, Young

Salida 13

 •   

  Chris, Wang

 •   

  Kai-Chiang, Hou

 •   

  Tracy, Qi

 •   

  Peng Zhi, Liu

Salida 14

 •   

  Ping, Xue

 •   

  Tsubasa, YASUMURA

 •   

  Jinhee, Kim

 •   

  Rui, Feng

Salida 15

 •   

  Hong Liang, Liu

 •   

  Xu, Zhao

 •   

  Jie, Ji

 •   

  Yoshitada, SHIMIZU

Salida 16

 •   

  Chao, Lv

 •   

  Arihiro Eugene, Otsuka

 •   

  Takashi, Ohno

 •   

  Kai-Ming, Chang

Salida 1

 •   

  Hong Liang, Liu

 •   

  Wei, Jiang

 •   

  Lin, Wang

 •   

  Wei, Zhang

Salida 2

 •   

  Martin, Young

 •   

  Arihiro Eugene, Otsuka

 •   

  Rui, Feng

 •   

  Kaori, YAMANO

Salida 3

 •   

  Yasuyuki, HIRANO

 •   

  Jiang Tao, Huang

 •   

  Hayato, KOBAYASHI

 •   

  Steven, Sui

Salida 4

 •   

  Jinhee, Kim

 •   

  Cheng-Te, Chang

 •   

  Shuta, MIKUBO

 •   

  Takeshi, TANAKA

Salida 5

 •   

  Xu, Zhao

 •   

  Zheng, Xu

 •   

  Tracy, Qi

 •   

  Kisung Dennis, Kwon

Salida 6

 •   

  Haruka, MAEDA

 •   

  Shi Gang, Zhang

 •   

  Chao, Lv

 •   

  Makoto, WASHITAKE

Salida 7

 •   

  Hong Wei, Wang

 •   

  Seiji, KUDO

 •   

  Meng Yang, Liu

 •   

  Brandon Chang, Lee

Salida 8

 •   

  Yuzo, Kiyooka

 •   

  Ying Yi, Lin

 •   

  Youko, AKOGI

 •   

  Xiao Long, Xu

Salida 9

 •   

  Kai-Ming, Chang

 •   

  Shih-yuan, Wang

 •   

  Chiaming, Hou

 •   

  Peng Zhi, Liu

Salida 10

 •   

  Ji Hong, Zuo

 •   

  Xin Tong, Yang

 •   

  Kyoung, Joo

 •   

  Yi Mo , Zhang

Salida 11

 •   

  Hidenari, SUZUKI

 •   

  Hiroyuki, Kuwata

 •   

  Yoshitada, SHIMIZU

 •   

  Yang, Wang

Salida 12

 •   

  Tao, Xu

 •   

  Susumu, Arai

 •   

  Yuto, YAMAGATA

 •   

  Can, Ye

Salida 13

 •   

  Di, Wu

 •   

  Ping, Xue

 •   

  Takashi, Ohno

 •   

  Bing Xin, Mao

Salida 14

 •   

  Xiao, Wang

 •   

  Chun Hua, Wang

 •   

  Shizuka, NISHIBATA

 •   

  Tsubasa, YASUMURA

Salida 15

 •   

  Kai-Chiang, Hou

 •   

  Jie, Ji

 •   

  Fuyen, Tsai

 •   

  Chris, Wang

Salida 16

 •   

  Geng Chen, Shi

 •   

  Tian Lu, Zhang

 •   

  Yuta, TANAKA

 •   

  Feng Juan, Qian