China FootGolf Masters 2017

Imprimir     World Tour     World Tour  
Pos. País TOUR Nombre Ronda 1 Totales PAR
1 SHI, Geng Chen 66 66 -6
2 WANG, Lin 68 68 -4
3 ZUO, Ji Hong 69 69 -3
4 REN, Yu 69 69 -3
5 WANG, Yang 71 71 -1
6 YOUNG, Martin 71 71 -1
7 YANG, Chris 72 72 0
8 MAO, Bing Xin 74 74 2
9 WANG, Hong Wei 75 75 3
10 Xiang, Xin 75 75 3
11 ZHANG, Yue 76 76 4
12 Wang, Xiao 77 77 5
13 ZHANG, Shi Gang 77 77 5
14 Feng, De Bin 78 78 6
15 WU, Di 79 79 7
16 Xu, Zheng 79 79 7
17 Fang, Min 80 80 8
18 ZHANG, Wei 81 81 9
19 Yuan, Jia 83 83 11
20 SUI, Steven 83 83 11
21 XUE, Ping 83 83 11
22 Feng, Rui 83 83 11
23 Zhang, Zhong Wei 84 84 12
24 ZENG, Meng Nan 86 86 14
25 Zhao, Xin Wu 87 87 15
26 Wang, Chao 89 89 17
27 Yin, Wei Guang 93 93 21
28 CHANG, Liang 94 94 22
29 Zhang, Tian Lu 94 94 22
30 Wan, Li Ting 97 97 25
31 Liu, Tian Wei 98 98 26
32 Yuan, Peng 100 100 28
0 33 Liu, Hong Liang   DNQ  
0 34   Zhuang, Da Yu   DNQ  
0 35 Zhao, Xu   DNQ  
0 36 Zhu, Ri He   DNQ  
0 37   Zhong, Xiao   DNQ  
0 38 Ling, Jian   DNQ  
0 39 Jia , Cheng Gang   DNQ  
0 40 Liang, Li Gang   DNQ  
0 41   Wang, Shang   DNQ  
0 42 Liu, Jian   DNQ  
0 43 Wang, Alan   DNQ  
Pos. País TOUR Nombre Ronda 1 Totales PAR
1 SHI, Geng Chen 66 66 -6
2 WANG, Lin 68 68 -4
3 REN, Yu 69 69 -3
4 WANG, Yang 71 71 -1
5 YANG, Chris 72 72 0
6 MAO, Bing Xin 74 74 2
7 WANG, Hong Wei 75 75 3
8 Xiang, Xin 75 75 3
9 ZHANG, Yue 76 76 4
10 Wang, Xiao 77 77 5
11 Feng, De Bin 78 78 6
12 WU, Di 79 79 7
13 Xu, Zheng 79 79 7
14 Yuan, Jia 83 83 11
15 Feng, Rui 83 83 11
16 Zhang, Zhong Wei 84 84 12
17 ZENG, Meng Nan 86 86 14
18 Zhao, Xin Wu 87 87 15
19 Wang, Chao 89 89 17
20 Yin, Wei Guang 93 93 21
21 CHANG, Liang 94 94 22
22 Zhang, Tian Lu 94 94 22
23 Wan, Li Ting 97 97 25
24 Liu, Tian Wei 98 98 26
25 Yuan, Peng 100 100 28
0 26 Jia , Cheng Gang   DNQ  
0 27 Wang, Alan   DNQ  
0 28 Zhao, Xu   DNQ  
0 29 Zhu, Ri He   DNQ  
0 30 Liu, Hong Liang   DNQ  
0 31   Zhuang, Da Yu   DNQ  
0 32 Liu, Jian   DNQ  
0 33   Wang, Shang   DNQ  
Pos. País TOUR Nombre Ronda 1 Totales PAR
Pos. País TOUR Nombre Ronda 1 Totales PAR
1 ZUO, Ji Hong 69 69 -3
2 YOUNG, Martin 71 71 -1
3 ZHANG, Shi Gang 77 77 5
4 Fang, Min 80 80 8
5 ZHANG, Wei 81 81 9
6 SUI, Steven 83 83 11
7 XUE, Ping 83 83 11
0 8 Ling, Jian   DNQ  
0 9 Liang, Li Gang   DNQ  
0 10   Zhong, Xiao   DNQ  
Pos. País TOUR Nombre Ronda 1 Totales PAR
Pos. País TOUR Nombre Handicap Ronda 1 Totales Rdo. Neto PAR
Pos. País TOUR Nombre Handicap Ronda 1 Totales Rdo. Neto PAR
Pos. País TOUR Nombre Handicap Ronda 1 Totales Rdo. Neto PAR
Pos. País Nombre Golpes