Clasificaciones Del Torneo

 Haz click en la tarjeta para ver los resultados hoyo a hoyo.     Información sobre el orden del Ranking    Imprimir     World Tour

Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Shi, Geng Chen F -6 66 -6
2 Wang, Lin F -4 68 -4
3 Zuo, Ji Hong F -3 69 -3
4 Ren, Yu F -3 69 -3
5 Young, Martin F -1 71 -1
6 Wang, Yang F -1 71 -1
7 Yang, Xin Tong F 0 72 0
8 Mao, Bing Xin F 2 74 2
9 Xiang, Xin F 3 75 3
10 Wang, Hong Wei F 3 75 3
11 Zhang, Yue F 4 76 4
12 Wang, Xiao F 5 77 5
13 Zhang, Shi Gang F 5 77 5
14 Feng, De Bin F 6 78 6
15 Wu, Di F 7 79 7
16 Xu, Zheng F 7 79 7
17 Fang, Min F 8 80 8
18 Zhang, Wei F 9 81 9
19 Yuan, Jia F 11 83 11
20 Sui, Steven F 11 83 11
21 Xue, Ping F 11 83 11
22 Feng, Rui F 11 83 11
23 Zhang, Zhong Wei F 12 84 12
24 Zeng, Meng Nan F 14 86 14
25 Zhao, Xin Wu F 15 87 15
26 Wang, Chao F 17 89 17
27 Yin, Wei Guang F 21 93 21
28 Chang, Liang F 22 94 22
29 Zhang, Tian Lu F 22 94 22
30 Wan, Li Ting F 25 97 25
31 Liu, Tian Wei F 26 98 26
32 Yuan, Peng F 28 100 28
0 33 Jia , Cheng Gang     NP  
0 34 Zhong, Xiao     NP  
0 35 Liu, Hong Liang     NP  
0 36 Zhao, Xu     NP  
0 37 Liu, Jian     NP  
0 38 Ling, Jian     NP  
0 39 Zhuang, Da Yu     NP  
0 40 Liang, Li Gang     NP  
0 41 Wang, Alan     NP  
0 42 Zhu, Ri He     NP  
0 43 Wang, Shang     NP  
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Shi, Geng Chen F -6 66 -6
2 Wang, Lin F -4 68 -4
3 Ren, Yu F -3 69 -3
4 Wang, Yang F -1 71 -1
5 Yang, Xin Tong F 0 72 0
6 Mao, Bing Xin F 2 74 2
7 Xiang, Xin F 3 75 3
8 Wang, Hong Wei F 3 75 3
9 Zhang, Yue F 4 76 4
10 Wang, Xiao F 5 77 5
11 Feng, De Bin F 6 78 6
12 Wu, Di F 7 79 7
13 Xu, Zheng F 7 79 7
14 Yuan, Jia F 11 83 11
15 Feng, Rui F 11 83 11
16 Zhang, Zhong Wei F 12 84 12
17 Zeng, Meng Nan F 14 86 14
18 Zhao, Xin Wu F 15 87 15
19 Wang, Chao F 17 89 17
20 Yin, Wei Guang F 21 93 21
21 Chang, Liang F 22 94 22
22 Zhang, Tian Lu F 22 94 22
23 Wan, Li Ting F 25 97 25
24 Liu, Tian Wei F 26 98 26
25 Yuan, Peng F 28 100 28
0 26 Jia , Cheng Gang     NP  
0 27 Liu, Hong Liang     NP  
0 28 Zhao, Xu     NP  
0 29 Liu, Jian     NP  
0 30 Wang, Alan     NP  
0 31 Wang, Shang     NP  
0 32 Liang, Li Gang     NP  
0 33 Zhu, Ri He     NP  
0 34 Zhuang, Da Yu     NP  
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Zuo, Ji Hong F -3 69 -3
2 Young, Martin F -1 71 -1
3 Zhang, Shi Gang F 5 77 5
4 Fang, Min F 8 80 8
5 Zhang, Wei F 9 81 9
6 Sui, Steven F 11 83 11
7 Xue, Ping F 11 83 11
0 8 Ling, Jian     NP  
0 9 Zhong, Xiao     NP  
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
Pos. País Nombre Golpes