Clasificaciones Del Torneo

 Haz click en la tarjeta para ver los resultados hoyo a hoyo.     Información sobre el orden del Ranking    Imprimir     World Tour 2019

Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Zhang, Wei F 3 75 3
2 YASUMURA, Tsubasa F 4 76 4
3 ZHANG, Yi Di F 6 78 6
4 WANG, Lin F 6 78 6
5 ZHAO, Xu F 7 79 7
6 WANG, Yang F 8 80 8
7 YANG, Chris F 13 85 13
8 TANG, Feng Hua F 14 86 14
9 SUI, Steven F 17 89 17
10 XUE, Ping F 18 90 18
11 MAO, Bing Xin F 18 90 18
12 LIU, Peng Zhi F 18 90 18
13 XU, Zheng F 18 90 18
14 ZUO, Ji Hong F 18 90 18
15 Wang, Xiao F 18 90 18
16 YOUNG, Martin F 19 91 19
17 WU, Di F 20 92 20
18 ZHANG, Shi Gang F 21 93 21
19 WU, Zheng F 22 94 22
20 Xue, Da Ke F 23 95 23
21 YUAN, Wei Dong F 24 96 24
22 Zhang, Meng F 26 98 26
23 Zhang, Tian Lu F 31 103 31
24 WEI, Xing Shi F 32 104 32
25 Feng, Rui F 33 105 33
26 Liu, Tian Wei F 33 105 33
27 Huang, Jiang Tao F 35 107 35
28 Zhang, Miao F 35 107 35
29 Lv, Chao F 35 107 35
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
1 YASUMURA, Tsubasa F 4 76 4
2 ZHANG, Yi Di F 6 78 6
3 WANG, Lin F 6 78 6
4 ZHAO, Xu F 7 79 7
5 WANG, Yang F 8 80 8
6 YANG, Chris F 13 85 13
7 MAO, Bing Xin F 18 90 18
8 LIU, Peng Zhi F 18 90 18
9 XU, Zheng F 18 90 18
10 Wang, Xiao F 18 90 18
11 WU, Di F 20 92 20
12 Xue, Da Ke F 23 95 23
13 YUAN, Wei Dong F 24 96 24
14 Zhang, Meng F 26 98 26
15 Zhang, Tian Lu F 31 103 31
16 Feng, Rui F 33 105 33
17 Liu, Tian Wei F 33 105 33
18 Huang, Jiang Tao F 35 107 35
19 Zhang, Miao F 35 107 35
20 Lv, Chao F 35 107 35
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Zhang, Wei F 3 75 3
2 TANG, Feng Hua F 14 86 14
3 SUI, Steven F 17 89 17
4 XUE, Ping F 18 90 18
5 ZUO, Ji Hong F 18 90 18
6 YOUNG, Martin F 19 91 19
7 ZHANG, Shi Gang F 21 93 21
8 WU, Zheng F 22 94 22
9 WEI, Xing Shi F 32 104 32
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
Pos. País Nombre Golpes