Salidas China FootGolf Masters 2019

  Volver a los Resultados

Salida 1

 •   

  Ji Hong, ZUO

 •   

  Yi Di, ZHANG

 •   

  Bing Xin, MAO

 •   

  Wei, Zhang

Salida 2

 •   

  Miao, Zhang

 •   

  Da Ke, Xue

 •   

  Ping, XUE

 •   

  Shi Gang, ZHANG

Salida 3

 •   

  Tian Lu, Zhang

 •   

  Yang, WANG

 •   

  Lin, WANG

 •   

  Zheng, XU

Salida 4

 •   

  Xiao, Wang

 •   

  Tsubasa, YASUMURA

 •   

  Xing Shi, WEI

 •   

  Peng Zhi, LIU

Salida 5

 •   

  Xu, ZHAO

 •   

  Rui, Feng

 •   

  Jiang Tao, Huang

 •   

  Zheng, WU

Salida 6

 •   

  Chao, Lv

 •   

  Martin, YOUNG

 •   

  Di, WU

 •   

  Wei Dong, YUAN

Salida 7

 •   

  Feng Hua, TANG

 •   

  Meng, Zhang

 •   

  Chris, YANG

 •   

  Steven, SUI

Salida 8

 •   

  Tian Wei, Liu