Salidas China FootGolf Open 2017

  Volver a los Resultados

Salida 1

 •   

  Yu, Ren

 •   

  Arihiro Eugene, Otsuka

 •   

  Steven, Sui

 •   

  Xu, Zhao

Salida 2

 •   

  Martin, Young

 •   

  Ji Hong, Zuo

 •   

  Xin Tong, Yang

 •   

  Tao, Shi

Salida 3

 •   

  Takeshi, TANAKA

 •   

  Bing Xin, Mao

 •   

  Peng , Yuan

 •   

  Lin, Wang

Salida 4

 •   

  Hong Liang, Liu

 •   

  Wei, Zhang

 •   

  Xiao, Wang

 •   

  Jian, Liu

Salida 5

 •   

  Zheng, Xu

 •   

  Ri He , Zhu

 •   

  Tian Wei, Liu

 •   

  Jia , Yuan

Salida 6

 •   

  Xiao, Zhong

 •   

  Alan, Wang

 •   

  Jie, Ji

 •   

  Shi Gang, Zhang

Salida 7

 •   

  Da Yu, Zhuang

 •   

  Meng Yang, Liu

 •   

  Li Gang, Liang

 •   

  Jian, Ling

Salida 8

 •   

  Xin Wu, Zhao

 •   

  Yue, Zhang

 •   

  Min, Fang

 •   

  Zhong Wei, Zhang

Salida 9

 •   

  De Bin, Feng

 •   

  Hong Wei, Wang

 •   

  Liang, Chang

 •   

  Jin Zeng, Yue

Salida 10

 •   

  Chao, Wang

 •   

  Ping, Xue

 •   

  Geng Chen, Shi

 •   

  Yang, Wang

Salida 11

 •   

  Di, Wu

 •   

  Cheng Gang, Jia

 •   

  Wei Guang, Yin

Salida 1

 •   

  Takeshi, TANAKA

 •   

  Chao, Wang

 •   

  Steven, Sui

 •   

  Di, Wu

Salida 2

 •   

  Peng , Yuan

 •   

  Geng Chen, Shi

 •   

  Yue, Zhang

 •   

  Jie, Ji

Salida 3

 •   

  Xiao, Zhong

 •   

  Jian, Liu

 •   

  Martin, Young

 •   

  Arihiro Eugene, Otsuka

Salida 4

 •   

  Xiao, Wang

 •   

  Zheng, Xu

 •   

  Li Gang, Liang

 •   

  Zhong Wei, Zhang

Salida 5

 •   

  Hong Wei, Wang

 •   

  Wei, Zhang

 •   

  Yu, Ren

 •   

  Wei Guang, Yin

Salida 6

 •   

  Xin Tong, Yang

 •   

  Ri He , Zhu

 •   

  Alan, Wang

 •   

  Shi Gang, Zhang

Salida 7

 •   

  Tao, Shi

 •   

  Min, Fang

 •   

  Xin Wu, Zhao

 •   

  Tian Wei, Liu

Salida 8

 •   

  Meng Yang, Liu

 •   

  De Bin, Feng

 •   

  Lin, Wang

 •   

  Bing Xin, Mao

Salida 9

 •   

  Yang, Wang

 •   

  Liang, Chang

 •   

  Cheng Gang, Jia

 •   

  Ji Hong, Zuo

Salida 10

 •   

  Xu, Zhao

 •   

  Hong Liang, Liu

 •   

  Da Yu, Zhuang

 •   

  Ping, Xue

Salida 11

 •   

  Jia , Yuan

 •   

  Jian, Ling

 •   

  Jin Zeng, Yue