Clasificaciones Del Torneo

 Haz click en la tarjeta para ver los resultados hoyo a hoyo.     Información sobre el orden del Ranking    Imprimir     World Tour 2018

Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Ronda 2 Totales PAR
1 Ji , Jie F -4 -5 135 -9
2 Garcia, Nicolas F -4 -5 135 -9
3 Loustau, Lucas F 1 -7 138 -6
4 Wang, Yang F 1 -5 140 -4
5 Perrone, Matias F 1 -5 140 -4
6 Kuwata, Hiroyuki F -1 0 143 -1
7 KOBAYASHI, Hayato F -1 1 144 0
8 Shi, Geng Chen F -2 2 144 0
9 WASHITAKE, Makoto F 5 -3 146 2
10 TANAKA, Yuta F 3 0 147 3
11 Wang, Lin F 0 3 147 3
12 Young, Martin F 5 -1 148 4
13 Mao, Bing Xin F 2 3 149 5
14 HIRANO, Yasuyuki F 4 1 149 5
15 Yang, Xin Tong F -1 7 150 6
16 YASUMURA, Tsubasa F 1 6 151 7
17 Ren, Yu F 1 8 153 9
18 Wang, Hong Wei F 2 8 154 10
19 TSUJIMOTO, Ryo F 6 4 154 10
20 KIMURA, Masaru F 5 8 157 13
21 Wu, Di F 1 12 157 13
22 Zuo, Ji Hong F 6 10 160 16
23 Xu, Tao F 12 6 162 18
24 Zhuang, Da Yu F 8 11 163 19
25 Zhang, Yue F 2 17 163 19
26 Liu, Peng Zhi F 3 17 164 20
27 Jiang, Wei F 6 15 165 21
28 Liu, Hong Liang F 7 14 165 21
29 Zhang, Feng F 13 9 166 22
30 AMBO, Ikkaku F 6 16 166 22
31 Zhao, Xu F 6 16 166 22
32 Wang, Hao BFGL F 19 4 167 23
33 Xu, Xiao Long F 7 16 167 23
34 Zhang, Shuo F 8 15 167 23
35 Xu, Zheng F 12 12 168 24
36 Liu, Jian F 7 17 168 24
37 TANAKA, Takeshi F 14 12 170 26
38 Lv, Chao F 9 18 171 27
39 Wang, Xiao F 10 17 171 27
40 Qi, Zi Peng BFGL F 15 12 171 27
41 Zeng, Meng Nan F 10 17 171 27
42 Yang, Lei BFGL F 14 14 172 28
43 Xue, Ping F 12 16 172 28
44 Sui, Steven F 13 16 173 29
45 Zhang, Wei F 7 22 173 29
46 Yin, Jian Jun QLDC F 14 16 174 30
47 Liang, Li Gang F 14 17 175 31
48 Chang, Liang F 16 16 176 32
49 Feng, De Bin F 14 18 176 32
50 Tang, Xiao Bo F 17 16 177 33
51 Fang, Zheng F 19 16 179 35
52 Gao, Cheng Shuo BFGL F 21 14 179 35
53 Cui, Wan Hai F 14 22 180 36
54 Wu, Fei F 17 20 181 37
55 Zhang, Yu BFGL F 22 15 181 37
56 Guo, Hua Chen F 18 20 182 38
57 Zhao, Xin Wu F 19 20 183 39
58 Zong, Hua Wei F 18 21 183 39
59 Wang, Bing F 22 18 184 40
60 Xue, Da Ke F 23 18 185 41
61 Feng, Rui F 22 20 186 42
62 Zhang, Miao F 21 22 187 43
63 Lou, Qun F 26 18 188 44
64 Zhan, Jun Lin BFGL F 24 20 188 44
65 Zhang, Tian Lu F 20 24 188 44
66 Han, De Tao F 18 27 189 45
67 Ou, Wen BFGL F 21 24 189 45
68 Zhao, Ri Lai BFGL F 25 22 191 47
69 Liu, Tian Wei F 19 28 191 47
70 Li, Yu F 23 24 191 47
71 Yu, Ping F 28 20 192 48
72 Tang , Feng Hua F 28 22 194 50
73 Wang, Xin Xin F 36 15 195 51
74 Yao, Jie BFGL F 25 28 197 53
75 Huang, Ke Jia BFGL F 30 23 197 53
76 Huang, Jiang Tao F 26 28 198 54
77 Wang, Chun Hua F 29 25 198 54
78 Xu, Wei Ping BFGL F 25 30 199 55
79 Liang, Chen F 26 32 202 58
80 Wang, Chao F 32 26 202 58
81 Fan, Chun Lin BFGL F 33 28 205 61
82 Li, Nan BFGL F 36 26 206 62
83 Zhao, Liang BFGL F 34 29 207 63
84 Jin, Yan BFGL F 29 35 208 64
85 Wang, Rui BFGL F 40 24 208 64
86 Qian, Feng Juan F 40 31 215 71
87 Dong, Ding F 46 38 228 84
88 Li, Juan QLDC F 47 58 249 105
89 Yang, Zheng Xia QLDC F 51 59 254 110
2864 90 Zhang, Wei Min BFGL       NP  
2864 91 Qi, Yi Jia BFGL       NP  
2864 92 Wang, gen Ping BFGL       NP  
0 93 Dong, Shu Hong       NP  
2864 94 Su, Zhong Yu BFGL       NP  
2864 95 Han, Shuo BFGL       NP  
0 96 Qi, Tracy       NP  
0 97 Sui, Summer       NP  
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Ronda 2 Totales PAR
1 Garcia, Nicolas F -4 -5 135 -9
2 Loustau, Lucas F 1 -7 138 -6
3 Wang, Yang F 1 -5 140 -4
4 Perrone, Matias F 1 -5 140 -4
5 Kuwata, Hiroyuki F -1 0 143 -1
6 KOBAYASHI, Hayato F -1 1 144 0
7 Shi, Geng Chen F -2 2 144 0
8 WASHITAKE, Makoto F 5 -3 146 2
9 TANAKA, Yuta F 3 0 147 3
10 Wang, Lin F 0 3 147 3
11 Mao, Bing Xin F 2 3 149 5
12 HIRANO, Yasuyuki F 4 1 149 5
13 Yang, Xin Tong F -1 7 150 6
14 YASUMURA, Tsubasa F 1 6 151 7
15 Ren, Yu F 1 8 153 9
16 Wang, Hong Wei F 2 8 154 10
17 TSUJIMOTO, Ryo F 6 4 154 10
18 KIMURA, Masaru F 5 8 157 13
19 Wu, Di F 1 12 157 13
20 Xu, Tao F 12 6 162 18
21 Zhuang, Da Yu F 8 11 163 19
22 Zhang, Yue F 2 17 163 19
23 Liu, Peng Zhi F 3 17 164 20
24 Jiang, Wei F 6 15 165 21
25 Liu, Hong Liang F 7 14 165 21
26 Zhang, Feng F 13 9 166 22
27 AMBO, Ikkaku F 6 16 166 22
28 Zhao, Xu F 6 16 166 22
29 Wang, Hao BFGL F 19 4 167 23
30 Xu, Xiao Long F 7 16 167 23
31 Zhang, Shuo F 8 15 167 23
32 Xu, Zheng F 12 12 168 24
33 Liu, Jian F 7 17 168 24
34 Lv, Chao F 9 18 171 27
35 Wang, Xiao F 10 17 171 27
36 Zeng, Meng Nan F 10 17 171 27
37 Qi, Zi Peng BFGL F 15 12 171 27
38 Yang, Lei BFGL F 14 14 172 28
39 Liang, Li Gang F 14 17 175 31
40 Chang, Liang F 16 16 176 32
41 Feng, De Bin F 14 18 176 32
42 Tang, Xiao Bo F 17 16 177 33
43 Fang, Zheng F 19 16 179 35
44 Gao, Cheng Shuo BFGL F 21 14 179 35
45 Cui, Wan Hai F 14 22 180 36
46 Wu, Fei F 17 20 181 37
47 Zhang, Yu BFGL F 22 15 181 37
48 Guo, Hua Chen F 18 20 182 38
49 Zhao, Xin Wu F 19 20 183 39
50 Zong, Hua Wei F 18 21 183 39
51 Wang, Bing F 22 18 184 40
52 Xue, Da Ke F 23 18 185 41
53 Feng, Rui F 22 20 186 42
54 Zhang, Miao F 21 22 187 43
55 Zhan, Jun Lin BFGL F 24 20 188 44
56 Zhang, Tian Lu F 20 24 188 44
57 Ou, Wen BFGL F 21 24 189 45
58 Han, De Tao F 18 27 189 45
59 Zhao, Ri Lai BFGL F 25 22 191 47
60 Liu, Tian Wei F 19 28 191 47
61 Li, Yu F 23 24 191 47
62 Yao, Jie BFGL F 25 28 197 53
63 Huang, Ke Jia BFGL F 30 23 197 53
64 Huang, Jiang Tao F 26 28 198 54
65 Xu, Wei Ping BFGL F 25 30 199 55
66 Wang, Chao F 32 26 202 58
67 Li, Nan BFGL F 36 26 206 62
68 Zhao, Liang BFGL F 34 29 207 63
69 Wang, Rui BFGL F 40 24 208 64
70 Qian, Feng Juan F 40 31 215 71
2864 71 Qi, Yi Jia BFGL       NP  
2864 72 Su, Zhong Yu BFGL       NP  
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Ronda 2 Totales PAR
1 Yu, Ping F 28 20 192 48
2 Wang, Xin Xin F 36 15 195 51
3 Fan, Chun Lin BFGL F 33 28 205 61
4 Jin, Yan BFGL F 29 35 208 64
5 Dong, Ding F 46 38 228 84
6 Li, Juan QLDC F 47 58 249 105
7 Yang, Zheng Xia QLDC F 51 59 254 110
0 8 Dong, Shu Hong       NP  
0 9 Qi, Tracy       NP  
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Ronda 2 Totales PAR
1 Ji , Jie F -4 -5 135 -9
2 Young, Martin F 5 -1 148 4
3 Zuo, Ji Hong F 6 10 160 16
4 TANAKA, Takeshi F 14 12 170 26
5 Xue, Ping F 12 16 172 28
6 Sui, Steven F 13 16 173 29
7 Zhang, Wei F 7 22 173 29
8 Yin, Jian Jun QLDC F 14 16 174 30
9 Lou, Qun F 26 18 188 44
10 Tang , Feng Hua F 28 22 194 50
11 Wang, Chun Hua F 29 25 198 54
2864 12 Zhang, Wei Min BFGL       NP  
2864 13 Wang, gen Ping BFGL       NP  
2864 14 Han, Shuo BFGL       NP  
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Ronda 2 Totales PAR
1 Liang, Chen F 26 32 202 58
0 2 Sui, Summer       NP  
Pos. País Nombre Golpes
1   China BFGL 689