CHINA TOUR 2018 Stage 1

Orden de Salida   Imprimir     World Tour 2018     China Ranking 2018  
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 Ji , Jie 72 72 0
2 Wang, Lin 72 72 0
3 Wang, Yang 75 75 3
4 Young, Martin 76 76 4
5 Zhang, Shi Gang 78 78 6
6 Yang, Xin Tong 79 79 7
7 Zhu, Ri He 79 79 7
8 Xu, Zheng 80 80 8
9 Liu, Meng Yang 81 81 9
10 Wang, Hong Wei 83 83 11
11 Xu, Xiao Long 85 85 13
12 Zhang, Yue 85 85 13
13 Zeng, Meng Nan 86 86 14
14 Sui, Steven 88 88 16
15 Zuo, Ji Hong 88 88 16
16 Feng, De Bin 88 88 16
17 Xue, Ping 89 89 17
18 Lin, Ying Yi 91 91 19
19 Chang, Liang 93 93 21
20 Zhang, Jing Peng 97 97 25
21 Shi, Geng Chen 98 98 26
22 Zhang, Meng 99 99 27
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 Wang, Lin 72 72 0
2 Wang, Yang 75 75 3
3 Yang, Xin Tong 79 79 7
4 Zhu, Ri He 79 79 7
5 Xu, Zheng 80 80 8
6 Liu, Meng Yang 81 81 9
7 Wang, Hong Wei 83 83 11
8 Xu, Xiao Long 85 85 13
9 Zhang, Yue 85 85 13
10 Zeng, Meng Nan 86 86 14
11 Feng, De Bin 88 88 16
12 Chang, Liang 93 93 21
13 Shi, Geng Chen 98 98 26
14 Zhang, Meng 99 99 27
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 Lin, Ying Yi 91 91 19
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 Ji , Jie 72 72 0
2 Young, Martin 76 76 4
3 Zhang, Shi Gang 78 78 6
4 Sui, Steven 88 88 16
5 Zuo, Ji Hong 88 88 16
6 Xue, Ping 89 89 17
7 Zhang, Jing Peng 97 97 25
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
Pos. País TOUR Nombre Equipo Handicap Ronda 1 Totales Rdo. Neto PAR
Pos. País TOUR Nombre Equipo Handicap Ronda 1 Totales Rdo. Neto PAR
Pos. País TOUR Nombre Equipo Handicap Ronda 1 Totales Rdo. Neto PAR
Pos. País Nombre Golpes