Clasificaciones Del Torneo

 Haz click en la tarjeta para ver los resultados hoyo a hoyo.     Información sobre el orden del Ranking     Orden de Salida    Imprimir     World Tour 2018

Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Ji , Jie F 0 72 0
2 Wang, Lin F 0 72 0
3 Wang, Yang F 3 75 3
4 Young, Martin F 4 76 4
5 Zhang, Shi Gang F 6 78 6
6 Yang, Xin Tong F 7 79 7
7 Zhu, Ri He F 7 79 7
8 Xu, Zheng F 8 80 8
9 Liu, Meng Yang F 9 81 9
10 Wang, Hong Wei F 11 83 11
11 Xu, Xiao Long F 13 85 13
12 Zhang, Yue F 13 85 13
13 Zeng, Meng Nan F 14 86 14
14 Sui, Steven F 16 88 16
15 Zuo, Ji Hong F 16 88 16
16 Feng, De Bin F 16 88 16
17 Xue, Ping F 17 89 17
18 Lin, Ying Yi F 19 91 19
19 Chang, Liang F 21 93 21
20 Zhang, Jing Peng F 25 97 25
21 Shi, Geng Chen F 26 98 26
22 Zhang, Meng F 27 99 27
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Wang, Lin F 0 72 0
2 Wang, Yang F 3 75 3
3 Yang, Xin Tong F 7 79 7
4 Zhu, Ri He F 7 79 7
5 Xu, Zheng F 8 80 8
6 Liu, Meng Yang F 9 81 9
7 Wang, Hong Wei F 11 83 11
8 Xu, Xiao Long F 13 85 13
9 Zhang, Yue F 13 85 13
10 Zeng, Meng Nan F 14 86 14
11 Feng, De Bin F 16 88 16
12 Chang, Liang F 21 93 21
13 Shi, Geng Chen F 26 98 26
14 Zhang, Meng F 27 99 27
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Lin, Ying Yi F 19 91 19
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Ji , Jie F 0 72 0
2 Young, Martin F 4 76 4
3 Zhang, Shi Gang F 6 78 6
4 Sui, Steven F 16 88 16
5 Zuo, Ji Hong F 16 88 16
6 Xue, Ping F 17 89 17
7 Zhang, Jing Peng F 25 97 25
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
Pos. País Nombre Golpes