Salidas CHINA TOUR 2018 Stage 1

  Volver a los Resultados

Salida 1

 •   

  Steven, Sui

 •   

  Meng Yang, Liu

 •   

  Di, Wu

 •   

  Jie, Ji

Salida 2

 •   

  Liang, Chang

 •   

  De Bin, Feng

 •   

  Xiao Long, Xu

 •   

  Lin, Wang

Salida 3

 •   

  Ri He , Zhu

 •   

  Ying Yi, Lin

 •   

  Xin Tong, Yang

 •   

  Hong Wei, Wang

Salida 4

 •   

  Meng Nan, Zeng

 •   

  Ping, Xue

 •   

  Yue, Zhang

 •   

  Shi Gang, Zhang

Salida 5

 •   

  Yang, Wang

 •   

  Martin, Young

 •   

  Ji Hong, Zuo

 •   

  Geng Chen, Shi

Salida 6

 •   

  Wei, Zhang

 •   

  Xu, Zhao

 •   

  Cheng Gang, Jia

 •   

  Zheng, Xu

Salida 7

 •   

  Tao, Xu

 •   

  Xiao, Wang

 •   

  Rui, Feng

 •   

  Tian Lu, Zhang

Salida 8

 •   

  Hong Liang, Liu

 •   

  Tao, Shi

 •   

  Jian, Liu

 •   

  Xin, Xiang

Salida 9

 •   

  Xiao, Zhong

 •   

  Li Gang, Liang

 •   

  Meng, Zhang

 •   

  Jian, Ling

Salida 10

 •   

  Feng Hua, Tang

 •   

  Peng , Yuan

 •   

  Xiao Bo, Tang

 •   

  Jing Peng, Zhang