Clasificaciones Del Torneo

 Haz click en la tarjeta para ver los resultados hoyo a hoyo.     Información sobre el orden del Ranking     Orden de Salida    Imprimir     World Tour 2018

Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Wang, Yang F 2 74 2
2 Yang, Xin Tong F 2 74 2
3 Wang, Hong Wei F 3 75 3
4 Mao, Bing Xin F 3 75 3
5 Shi, Geng Chen F 3 75 3
6 Wang, Lin F 4 76 4
7 Zhao, Xu F 6 78 6
8 Ren, Yu F 8 80 8
9 Xu, Xiao Long F 8 80 8
10 Jiang, Wei F 8 80 8
11 Zhang, Feng F 9 81 9
12 Xu, Tao F 9 81 9
13 Wang, Xiao F 10 82 10
14 Xu, Zheng F 10 82 10
15 Xue, Da Ke F 12 84 12
16 Liu, Wei F 14 86 14
17 Feng, De Bin F 14 86 14
18 Fang, Zheng F 15 87 15
19 Liang, Li Gang F 16 88 16
20 Liu, Peng Zhi F 16 88 16
21 Zhang, Yue F 16 88 16
22 Lv, Chao F 17 89 17
23 Chang, Liang F 17 89 17
24 Zhang, Miao F 19 91 19
25 Zeng, Meng Nan F 19 91 19
26 Zhang, Tian Lu F 20 92 20
27 Huang, Jiang Tao F 26 98 26
28 Feng, Rui F 27 99 27
29 Li, Yan Zhao F 30 102 30
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Wang, Xin Xin F 16 88 16
2 Yu, Ping F 18 90 18
3 Guo, Ji Rong F 21 93 21
4 Dong, Shu Hong F 22 94 22
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Young, Martin F 6 78 6
2 Zuo, Ji Hong F 7 79 7
3 Sui, Steven F 9 81 9
4 Zhang, Wei F 10 82 10
5 Xue, Ping F 15 87 15
6 Zhang, Shi Gang F 15 87 15
7 Zhong, Xiao F 18 90 18
8 Huang, Kai F 23 95 23
9 Wang, Chun Hua F 26 98 26
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Sun, Jia Yi F 12 84 12
Pos. País Nombre Golpes