Salidas CHINA TOUR 2018 Stage 2

  Volver a los Resultados

Salida 1

 •   

  Chen, Liang

  BFGL

 •   

  Steven, Sui

 •   

  Wei, Zhang

 •   

  Xiao Bo, Tang

Salida 2

 •   

  Shi Gang, Zhang

 •   

  Hong Bo, Chen

 •   

  Jie, Ji

 •   

  Xu, Zhao

Salida 3

 •   

  Qiang, Lv

  BFGL

 •   

  Tracy, Qi

  BFGL

 •   

  Xu Peng, Li

  BFGL

 •   

  Lun, Wang

  BFGL

Salida 4

 •   

  Lian Bo, Guo

  BFGL

 •   

  Peng , Yuan

 •   

  Takeshi, TANAKA

 •   

  Hong Liang, Liu

Salida 5

 •   

  Tian Lu, Zhang

 •   

  Yue, Zhang

 •   

  Li Rong, Wen

  BFGL

 •   

  Li Gang, Liang

Salida 6

 •   

  Xiao Dong, Li

  BFGL

 •   

  Yue, Liang

  BFGL

 •   

  Ping, Yu

  BFGL

 •   

  Yang, Wang

Salida 7

 •   

  Summer, Sui

 •   

  Ji Rong, Guo

  BFGL

 •   

  Pei Hong, Chen

  BFGL

 •   

  Ji Hong, Zuo

Salida 8

 •   

  Tao, Xu

 •   

  Di, Yu

  BFGL

 •   

  Yu, Li

  BFGL

 •   

  Hai, Bi

  BFGL

Salida 9

 •   

  Hua Wei, Zong

  BFGL

 •   

  Yu, Ren

 •   

  Jian, Liu

 •   

  De Bin, Feng

Salida 10

 •   

  Xiao Long, Xu

 •   

  Liang, Chang

 •   

  De Tao, Han

  BFGL

 •   

  Shuo, Zhang

  BFGL

Salida 11

 •   

  Rui, Feng

 •   

  Shu Hong, Dong

  BFGL

 •   

  Da Ke, Xue

 •   

  Jian, Ling

Salida 12

 •   

  Zheng, Xu

 •   

  Xin Tong, Yang

 •   

  Hong Wei, Wang

 •   

  Xiao, Zhong

Salida 13

 •   

  Ying Yi, Lin

 •   

  Lin, Wang

 •   

  Xiao, Wang

 •   

  Feng Hua, Tang

Salida 14

 •   

  Di, Wu

 •   

  Ping, Xue

 •   

  Meng Nan, Zeng

 •   

  Hua Chen, Guo

  BFGL

Salida 15

 •   

  Wan Hai, Cui

  BFGL

 •   

  You Ran, Li

  BFGL

 •   

  Geng Chen, Shi