CHINA TOUR 2018 Stage 2

Ver Ordem das Saídas   Imprimir     World Tour 2018     China Ranking 2018  
Pos. País TOUR Nome Equipa Ronda 1 Totais Até Par
1 JI, Jie 64 64 -8
2 REN, Yu 69 69 -3
3 WANG, Lin 69 69 -3
4 SHI, Geng Chen 69 69 -3
5 TANAKA, Takeshi 71 71 -1
6 WANG, Hong Wei 73 73 1
7 SUI, Steven 75 75 3
8 Cui, Wan Hai BFGL 76 76 4
9 WU, Di 76 76 4
10 ZHANG, Yue 76 76 4
11 XU, Xiao Long 77 77 5
12 Zhang, Wei 77 77 5
13 XU, Zheng 77 77 5
14 ZUO, Ji Hong 77 77 5
15 Han, De Tao BFGL 78 78 6
16 Zong, Hua Wei BFGL 79 79 7
17 Liu, Hong Liang 79 79 7
18 Xu, Tao 79 79 7
19 CHANG, Liang 80 80 8
20 ZHANG, Shi Gang 80 80 8
21 Wang, Xiao 82 82 10
22 Guo, Hua Chen BFGL 82 82 10
23 Wen, Li Rong BFGL 83 83 11
24 Li, Xu Peng BFGL 83 83 11
25 ZHANG, Shuo BFGL 84 84 12
26 Liang, Li Gang 84 84 12
27 Zhong, Xiao 85 85 13
28 Xue, Da Ke 85 85 13
29 LIN, Ying Yi 87 87 15
30 XUE, Ping 87 87 15
31 Tang, Hong Bo BFGL 87 87 15
32 Li, Xiao Dong BFGL 88 88 16
33 Yu, Ping BFGL 89 89 17
34 Zhang, Tian Lu 89 89 17
35 Dong, Shu Hong BFGL 90 90 18
36 Feng, Rui 90 90 18
37 Lv, Qiang BFGL 93 93 21
38 Wang, Lun BFGL 94 94 22
39 Li, Yu BFGL 96 96 24
40 TANG, Feng Hua 98 98 26
41 Qi, Tracy BFGL 100 100 28
42 Guo, Ji Rong BFGL 102 102 30
43 Bi, Hai BFGL 102 102 30
44 Guo, Lian Bo BFGL 102 102 30
45 Li, You Ran BFGL 103 103 31
46 Chen, Hong Bo 103 103 31
47 Liang, Yue BFGL 110 110 38
48 Yu, Di BFGL 111 111 39
49 Chen, Pei Hong BFGL 111 111 39
50 Sui, Summer 112 112 40
51 Liang, Chen BFGL 119 119 47
Pos. País TOUR Nome Equipa Ronda 1 Totais Até Par
1 WANG, Lin 69 69 -3
2 REN, Yu 69 69 -3
3 SHI, Geng Chen 69 69 -3
4 WANG, Hong Wei 73 73 1
5 Cui, Wan Hai BFGL 76 76 4
6 WU, Di 76 76 4
7 ZHANG, Yue 76 76 4
8 XU, Xiao Long 77 77 5
9 XU, Zheng 77 77 5
10 Han, De Tao BFGL 78 78 6
11 Zong, Hua Wei BFGL 79 79 7
12 Liu, Hong Liang 79 79 7
13 Xu, Tao 79 79 7
14 CHANG, Liang 80 80 8
15 Wang, Xiao 82 82 10
16 Guo, Hua Chen BFGL 82 82 10
17 Li, Xu Peng BFGL 83 83 11
18 ZHANG, Shuo BFGL 84 84 12
19 Xue, Da Ke 85 85 13
20 Li, Xiao Dong BFGL 88 88 16
21 Zhang, Tian Lu 89 89 17
22 Feng, Rui 90 90 18
23 Li, Yu BFGL 96 96 24
24 Chen, Hong Bo 103 103 31
Pos. País TOUR Nome Equipa Ronda 1 Totais Até Par
1 Wen, Li Rong BFGL 83 83 11
2 LIN, Ying Yi 87 87 15
3 Yu, Ping BFGL 89 89 17
4 Dong, Shu Hong BFGL 90 90 18
5 Qi, Tracy BFGL 100 100 28
6 Guo, Ji Rong BFGL 102 102 30
7 Chen, Pei Hong BFGL 111 111 39
Pos. País TOUR Nome Equipa Ronda 1 Totais Até Par
1 JI, Jie 64 64 -8
2 TANAKA, Takeshi 71 71 -1
3 SUI, Steven 75 75 3
4 Zhang, Wei 77 77 5
5 ZUO, Ji Hong 77 77 5
6 ZHANG, Shi Gang 80 80 8
7 Liang, Li Gang 84 84 12
8 Zhong, Xiao 85 85 13
9 XUE, Ping 87 87 15
10 Tang, Hong Bo BFGL 87 87 15
11 Lv, Qiang BFGL 93 93 21
12 Wang, Lun BFGL 94 94 22
13 TANG, Feng Hua 98 98 26
14 Bi, Hai BFGL 102 102 30
15 Guo, Lian Bo BFGL 102 102 30
16 Liang, Yue BFGL 110 110 38
17 Yu, Di BFGL 111 111 39
Pos. País TOUR Nome Equipa Ronda 1 Totais Até Par
1 Li, You Ran BFGL 103 103 31
2 Sui, Summer 112 112 40
3 Liang, Chen BFGL 119 119 47
Pos. País TOUR Nome Equipa Handicap Ronda 1 Totais Rdo. Neto Até Par
Pos. País TOUR Nome Equipa Handicap Ronda 1 Totais Rdo. Neto Até Par
Pos. País TOUR Nome Equipa Handicap Ronda 1 Totais Rdo. Neto Até Par
Pos. País Nome Tacadas
1   China BFGL 315