CHINA TOUR 2018 Stage 3

Imprimir     World Tour 2018     China Ranking 2018  
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 Zhao, Xu 65 65 -7
2 Wang, Lin 67 67 -5
3 Xu, Xiao Long 70 70 -2
4 Wang, Yang 71 71 -1
5 Xue, Ping 72 72 0
6 Feng, De Bin 73 73 1
7 Shi, Geng Chen 73 73 1
8 Young, Martin 75 75 3
9 Sun, Zhong QLDC 76 76 4
10 Zhang, Meng 77 77 5
11 Sui, Steven 78 78 6
12 Zhang, Hong Cai QLDC 79 79 7
13 Wu, Fei QLDC 79 79 7
14 Cui, Wan Hai 80 80 8
15 Wang, Bing QLDC 84 84 12
16 Lin, Ying Yi 84 84 12
17 Huang, Ya QLDC 85 85 13
18 Li, Zhi Qiang QLDC 85 85 13
19 Wu, Di 85 85 13
20 Hu, Xun QLDC 87 87 15
21 Lou, Qun QLDC 87 87 15
22 Lv, Cheng Zhi QLDC 88 88 16
23 Chen, Jian Guo QLDC 89 89 17
24 Tang , Feng Hua 89 89 17
25 Zhang, Shi Gang 91 91 19
26 Wang, Chun Hua QLDC 91 91 19
27 Wu, Wen Hui QLDC 91 91 19
28 Lv, Zhi Xuan QLDC 92 92 20
29 Cao, Ya Ting QLDC 92 92 20
30 Zhu, Yu Feng QLDC 94 94 22
31 Song, Qing QLDC 96 96 24
32 Wu, Fei QLDC 97 97 25
33 Liu, Dong Hui QLDC 98 98 26
34 Wang, Sheng QLDC 99 99 27
35 Xu , Jin QLDC 99 99 27
36 Chen, Mei Juan QLDC 100 100 28
37 Feng, Jiang Shan QLDC 101 101 29
38 Kan, Heng Jun QLDC 101 101 29
39 He, Feng Jiao QLDC 101 101 29
40 Fang, He QLDC 102 102 30
41 Cao, Zheng QLDC 102 102 30
42 Hu, Kun QLDC 102 102 30
43 Li, Hong QLDC 102 102 30
44 Dong, Ding QLDC 104 104 32
45 Zeng, Sheng QLDC 104 104 32
46 Fang, Yu Feng QLDC 105 105 33
47 Ci, Jing QLDC 105 105 33
48 Wei, Hua Xiang QLDC 106 106 34
49 Ge, Hai Tao QLDC 108 108 36
50 Li, Shou Liang QLDC 112 112 40
51 Zhao, Jun Chun QLDC 112 112 40
52 Sui, Summer 113 113 41
53 Su, Shi Wei QLDC 115 115 43
54 Yao, Yu Tao QLDC 117 117 45
55 Cao, Hong Mei QLDC 117 117 45
56 Wang, Song QLDC 117 117 45
57 Qi, Tracy 117 117 45
58 He, Qing Song QLDC 118 118 46
59 Wang, Li Chun QLDC
0 60 Zuo, Ji Hong   DNQ  
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 Zhao, Xu 65 65 -7
2 Wang, Lin 67 67 -5
3 Xu, Xiao Long 70 70 -2
4 Wang, Yang 71 71 -1
5 Feng, De Bin 73 73 1
6 Shi, Geng Chen 73 73 1
7 Zhang, Meng 77 77 5
8 Wu, Fei QLDC 79 79 7
9 Cui, Wan Hai 80 80 8
10 Huang, Ya QLDC 85 85 13
11 Wu, Di 85 85 13
12 Hu, Xun QLDC 87 87 15
13 Lv, Cheng Zhi QLDC 88 88 16
14 Wu, Wen Hui QLDC 91 91 19
15 Lv, Zhi Xuan QLDC 92 92 20
16 Cao, Ya Ting QLDC 92 92 20
17 Song, Qing QLDC 96 96 24
18 Wu, Fei QLDC 97 97 25
19 Xu , Jin QLDC 99 99 27
20 Kan, Heng Jun QLDC 101 101 29
21 Fang, He QLDC 102 102 30
22 Cao, Zheng QLDC 102 102 30
23 Hu, Kun QLDC 102 102 30
24 Li, Hong QLDC 102 102 30
25 Zeng, Sheng QLDC 104 104 32
26 Fang, Yu Feng QLDC 105 105 33
27 Ci, Jing QLDC 105 105 33
28 Wei, Hua Xiang QLDC 106 106 34
29 Ge, Hai Tao QLDC 108 108 36
30 Zhao, Jun Chun QLDC 112 112 40
31 Su, Shi Wei QLDC 115 115 43
32 Wang, Song QLDC 117 117 45
33 Wang, Li Chun QLDC
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 Lin, Ying Yi 84 84 12
2 Chen, Mei Juan QLDC 100 100 28
3 He, Feng Jiao QLDC 101 101 29
4 Dong, Ding QLDC 104 104 32
5 Yao, Yu Tao QLDC 117 117 45
6 Cao, Hong Mei QLDC 117 117 45
7 Qi, Tracy 117 117 45
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 Xue, Ping 72 72 0
2 Young, Martin 75 75 3
3 Sun, Zhong QLDC 76 76 4
4 Sui, Steven 78 78 6
5 Zhang, Hong Cai QLDC 79 79 7
6 Wang, Bing QLDC 84 84 12
7 Li, Zhi Qiang QLDC 85 85 13
8 Lou, Qun QLDC 87 87 15
9 Chen, Jian Guo QLDC 89 89 17
10 Tang , Feng Hua 89 89 17
11 Zhang, Shi Gang 91 91 19
12 Wang, Chun Hua QLDC 91 91 19
13 Zhu, Yu Feng QLDC 94 94 22
14 Liu, Dong Hui QLDC 98 98 26
15 Wang, Sheng QLDC 99 99 27
16 Feng, Jiang Shan QLDC 101 101 29
17 Li, Shou Liang QLDC 112 112 40
18 He, Qing Song QLDC 118 118 46
0 19 Zuo, Ji Hong   DNQ  
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 Sui, Summer 113 113 41
Pos. País TOUR Nombre Equipo Handicap Ronda 1 Totales Rdo. Neto PAR
Pos. País TOUR Nombre Equipo Handicap Ronda 1 Totales Rdo. Neto PAR
Pos. País TOUR Nombre Equipo Handicap Ronda 1 Totales Rdo. Neto PAR
Pos. País Nombre Golpes
1   China QLDC 318