Clasificaciones Del Torneo

 Haz click en la tarjeta para ver los resultados hoyo a hoyo.     Información sobre el orden del Ranking    Imprimir     World Tour 2018

Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Zhao, Xu F -7 65 -7
2 Wang, Lin F -5 67 -5
3 Xu, Xiao Long F -2 70 -2
4 Wang, Yang F -1 71 -1
5 Xue, Ping F 0 72 0
6 Feng, De Bin F 1 73 1
7 Shi, Geng Chen F 1 73 1
8 Young, Martin F 3 75 3
9 Sun, Zhong QLDC F 4 76 4
10 Zhang, Meng F 5 77 5
11 Sui, Steven F 6 78 6
12 Zhang, Hong Cai QLDC F 7 79 7
13 Wu, Fei QLDC F 7 79 7
14 Cui, Wan Hai F 8 80 8
15 Wang, Bing QLDC F 12 84 12
16 Lin, Ying Yi F 12 84 12
17 Huang, Ya QLDC F 13 85 13
18 Li, Zhi Qiang QLDC F 13 85 13
19 Wu, Di F 13 85 13
20 Lou, Qun QLDC F 15 87 15
21 Hu, Xun QLDC F 15 87 15
22 Lv, Cheng Zhi QLDC F 16 88 16
23 Chen, Jian Guo QLDC F 17 89 17
24 Tang , Feng Hua F 17 89 17
25 Zhang, Shi Gang F 19 91 19
26 Wang, Chun Hua QLDC F 19 91 19
27 Wu, Wen Hui QLDC F 19 91 19
28 Lv, Zhi Xuan QLDC F 20 92 20
29 Cao, Ya Ting QLDC F 20 92 20
30 Zhu, Yu Feng QLDC F 22 94 22
31 Song, Qing QLDC F 24 96 24
32 Wu, Fei QLDC F 25 97 25
33 Liu, Dong Hui QLDC F 26 98 26
34 Wang, Sheng QLDC F 27 99 27
35 Xu , Jin QLDC F 27 99 27
36 Chen, Mei Juan QLDC F 28 100 28
37 Feng, Jiang Shan QLDC F 29 101 29
38 Kan, Heng Jun QLDC F 29 101 29
39 He, Feng Jiao QLDC F 29 101 29
40 Hu, Kun QLDC F 30 102 30
41 Fang, He QLDC F 30 102 30
42 Cao, Zheng QLDC F 30 102 30
43 Li, Hong QLDC F 30 102 30
44 Dong, Ding QLDC F 32 104 32
45 Zeng, Sheng QLDC F 32 104 32
46 Fang, Yu Feng QLDC F 33 105 33
47 Ci, Jing QLDC F 33 105 33
48 Wei, Hua Xiang QLDC F 34 106 34
49 Ge, Hai Tao QLDC F 36 108 36
50 Li, Shou Liang QLDC F 40 112 40
51 Zhao, Jun Chun QLDC F 40 112 40
52 Sui, Summer F 41 113 41
53 Su, Shi Wei QLDC F 43 115 43
54 Yao, Yu Tao QLDC F 45 117 45
55 Cao, Hong Mei QLDC F 45 117 45
56 Wang, Song QLDC F 45 117 45
57 Qi, Tracy F 45 117 45
58 He, Qing Song QLDC F 46 118 46
59 Wang, Li Chun QLDC 1/1
0 60 Zuo, Ji Hong     RET  
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Zhao, Xu F -7 65 -7
2 Wang, Lin F -5 67 -5
3 Xu, Xiao Long F -2 70 -2
4 Wang, Yang F -1 71 -1
5 Feng, De Bin F 1 73 1
6 Shi, Geng Chen F 1 73 1
7 Zhang, Meng F 5 77 5
8 Wu, Fei QLDC F 7 79 7
9 Cui, Wan Hai F 8 80 8
10 Huang, Ya QLDC F 13 85 13
11 Wu, Di F 13 85 13
12 Hu, Xun QLDC F 15 87 15
13 Lv, Cheng Zhi QLDC F 16 88 16
14 Wu, Wen Hui QLDC F 19 91 19
15 Lv, Zhi Xuan QLDC F 20 92 20
16 Cao, Ya Ting QLDC F 20 92 20
17 Song, Qing QLDC F 24 96 24
18 Wu, Fei QLDC F 25 97 25
19 Xu , Jin QLDC F 27 99 27
20 Kan, Heng Jun QLDC F 29 101 29
21 Fang, He QLDC F 30 102 30
22 Hu, Kun QLDC F 30 102 30
23 Cao, Zheng QLDC F 30 102 30
24 Li, Hong QLDC F 30 102 30
25 Zeng, Sheng QLDC F 32 104 32
26 Fang, Yu Feng QLDC F 33 105 33
27 Ci, Jing QLDC F 33 105 33
28 Wei, Hua Xiang QLDC F 34 106 34
29 Ge, Hai Tao QLDC F 36 108 36
30 Zhao, Jun Chun QLDC F 40 112 40
31 Su, Shi Wei QLDC F 43 115 43
32 Wang, Song QLDC F 45 117 45
33 Wang, Li Chun QLDC 1/1
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Lin, Ying Yi F 12 84 12
2 Chen, Mei Juan QLDC F 28 100 28
3 He, Feng Jiao QLDC F 29 101 29
4 Dong, Ding QLDC F 32 104 32
5 Yao, Yu Tao QLDC F 45 117 45
6 Cao, Hong Mei QLDC F 45 117 45
7 Qi, Tracy F 45 117 45
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Xue, Ping F 0 72 0
2 Young, Martin F 3 75 3
3 Sun, Zhong QLDC F 4 76 4
4 Sui, Steven F 6 78 6
5 Zhang, Hong Cai QLDC F 7 79 7
6 Wang, Bing QLDC F 12 84 12
7 Li, Zhi Qiang QLDC F 13 85 13
8 Lou, Qun QLDC F 15 87 15
9 Chen, Jian Guo QLDC F 17 89 17
10 Tang , Feng Hua F 17 89 17
11 Zhang, Shi Gang F 19 91 19
12 Wang, Chun Hua QLDC F 19 91 19
13 Zhu, Yu Feng QLDC F 22 94 22
14 Liu, Dong Hui QLDC F 26 98 26
15 Wang, Sheng QLDC F 27 99 27
16 Feng, Jiang Shan QLDC F 29 101 29
17 Li, Shou Liang QLDC F 40 112 40
18 He, Qing Song QLDC F 46 118 46
0 19 Zuo, Ji Hong     RET  
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Sui, Summer F 41 113 41
Pos. País Nombre Golpes
1   China QLDC 318