CHINA TOUR 2018 Stage 5

Imprimir     World Tour 2018     China Ranking 2018  
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 Liu, Meng Yang 67 67 -5
2 Ji , Jie 68 68 -4
3 Wang, Lin 69 69 -3
4 Jia , Cheng Gang 71 71 -1
5 Xu, Zheng 72 72 0
6 Zhang, Yue 72 72 0
7 Xu, Xiao Long 72 72 0
8 Wang, Yang 72 72 0
9 Zuo, Ji Hong 73 73 1
10 Wu, Di 73 73 1
11 Liu, Peng Zhi 74 74 2
12 Zhang, Wei 75 75 3
13 Liu, Hong Liang 75 75 3
14 Wang, Hong Wei 75 75 3
15 Zeng, Meng Nan 77 77 5
16 Zong, Hua Wei 79 79 7
17 Xue, Ping 79 79 7
18 Chang, Liang 80 80 8
19 Xu, Tao 80 80 8
20 Wang, Xiao 81 81 9
21 Lv, Chao 82 82 10
22 Fang, Zheng 82 82 10
23 Li, Xu Peng 83 83 11
24 Lin, Ying Yi 83 83 11
25 Zhang, Shuo 84 84 12
26 Sui, Steven 84 84 12
27 Zhong, Xiao 85 85 13
28 Zhang, Shi Gang 85 85 13
29 Zhang, Zhong Wei 86 86 14
30 Han, De Tao 86 86 14
31 Zhang, Feng 86 86 14
32 Zhang, Miao 87 87 15
33 Huang, Jiang Tao 87 87 15
34 Yu, Ping 89 89 17
35 Li, Xiao Dong 89 89 17
36 Zhang, Tian Lu 89 89 17
37 Dong, Shu Hong 91 91 19
38 Liang, Chen 91 91 19
39 Feng, Rui 91 91 19
40 Liang, Li Gang 93 93 21
41 Huang, Kai 93 93 21
42 Wang, Lun 93 93 21
43 Chen, Hong Bo 97 97 25
44 Guo, Ji Rong 100 100 28
45 Qi, Tracy 106 106 34
46 Liang, Yue 110 110 38
47 Sui, Summer 113 113 41
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 Liu, Meng Yang 67 67 -5
2 Wang, Lin 69 69 -3
3 Jia , Cheng Gang 71 71 -1
4 Xu, Zheng 72 72 0
5 Zhang, Yue 72 72 0
6 Xu, Xiao Long 72 72 0
7 Wang, Yang 72 72 0
8 Wu, Di 73 73 1
9 Liu, Peng Zhi 74 74 2
10 Liu, Hong Liang 75 75 3
11 Wang, Hong Wei 75 75 3
12 Zeng, Meng Nan 77 77 5
13 Zong, Hua Wei 79 79 7
14 Chang, Liang 80 80 8
15 Xu, Tao 80 80 8
16 Wang, Xiao 81 81 9
17 Lv, Chao 82 82 10
18 Fang, Zheng 82 82 10
19 Li, Xu Peng 83 83 11
20 Zhang, Shuo 84 84 12
21 Zhang, Zhong Wei 86 86 14
22 Han, De Tao 86 86 14
23 Zhang, Feng 86 86 14
24 Zhang, Miao 87 87 15
25 Huang, Jiang Tao 87 87 15
26 Li, Xiao Dong 89 89 17
27 Zhang, Tian Lu 89 89 17
28 Feng, Rui 91 91 19
29 Liang, Li Gang 93 93 21
30 Chen, Hong Bo 97 97 25
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 Lin, Ying Yi 83 83 11
2 Yu, Ping 89 89 17
3 Dong, Shu Hong 91 91 19
4 Guo, Ji Rong 100 100 28
5 Qi, Tracy 106 106 34
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 Ji , Jie 68 68 -4
2 Zuo, Ji Hong 73 73 1
3 Zhang, Wei 75 75 3
4 Xue, Ping 79 79 7
5 Sui, Steven 84 84 12
6 Zhong, Xiao 85 85 13
7 Zhang, Shi Gang 85 85 13
8 Huang, Kai 93 93 21
9 Wang, Lun 93 93 21
10 Liang, Yue 110 110 38
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 Liang, Chen 91 91 19
2 Sui, Summer 113 113 41
Pos. País TOUR Nombre Equipo Handicap Ronda 1 Totales Rdo. Neto PAR
Pos. País TOUR Nombre Equipo Handicap Ronda 1 Totales Rdo. Neto PAR
Pos. País TOUR Nombre Equipo Handicap Ronda 1 Totales Rdo. Neto PAR
Pos. País Nombre Golpes
1   China BFGL 0