Salidas CHINA TOUR 2018 Stage 5

  Volver a los Resultados

Salida 1

 •   

  Chao, Lv

 •   

  Hong Wei, Wang

 •   

  Feng, Zhang

 •   

  Liang, Chang

Salida 2

 •   

  Ping, Yu

 •   

  Ying Yi, Lin

 •   

  Li Gang, Liang

 •   

  Wei, Zhang

Salida 3

 •   

  Summer, Sui

 •   

  Jiang Tao, Huang

 •   

  Shu Hong, Dong

 •   

  Kai, Huang

Salida 4

 •   

  De Tao, Han

 •   

  Rui, Feng

 •   

  Tracy, Qi

 •   

  Hong Bo, Chen

Salida 5

 •   

  Xu Peng, Li

 •   

  Yang, Wang

 •   

  Ji Rong, Guo

 •   

  Cheng Gang, Jia

Salida 6

 •   

  Di, Wu

 •   

  Zhong Wei, Zhang

 •   

  Tao, Xu

 •   

  Steven, Sui

Salida 7

 •   

  Peng Zhi, Liu

 •   

  Zheng, Fang

 •   

  Yue, Liang

 •   

  Lin, Wang

Salida 8

 •   

  Yue, Zhang

 •   

  Meng Nan, Zeng

 •   

  Chen, Liang

 •   

  Shuo, Zhang

Salida 9

 •   

  Tian Lu, Zhang

 •   

  Zheng, Xu

 •   

  Ping, Xue

 •   

  Jie, Ji

Salida 10

 •   

  Xiao, Zhong

 •   

  Ji Hong, Zuo

 •   

  Meng Yang, Liu

 •   

  Xiao Long, Xu

Salida 11

 •   

  Hua Wei, Zong

 •   

  Miao, Zhang

 •   

  Lun, Wang

 •   

  Hong Liang, Liu

Salida 12

 •   

  Xiao, Wang

 •   

  Xiao Dong, Li

 •   

  Shi Gang, Zhang