Clasificaciones Del Torneo

 Haz click en la tarjeta para ver los resultados hoyo a hoyo.     Información sobre el orden del Ranking    Imprimir     World Tour 2018

Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Wang, Yang F -6 66 -6
2 Wang, Lin F -6 66 -6
3 Zhang, Feng F -1 71 -1
4 Yang, Xin Tong F 0 72 0
5 Ji , Jie F 1 73 1
6 Liu, Wei F 2 74 2
7 Zhao, Xu F 2 74 2
8 Xu, Xiao Long F 2 74 2
9 Ren, Yu F 2 74 2
10 Lv, Chao F 3 75 3
11 Shi, Geng Chen F 4 76 4
12 Jiang, Wei F 4 76 4
13 Zhang, Wei F 5 77 5
14 Zhang, Shuo F 5 77 5
15 Liu, Peng Zhi F 5 77 5
16 Wang, Hong Wei F 6 78 6
17 Zeng, Meng Nan F 6 78 6
18 Xu, Tao F 7 79 7
19 Xue, Ping F 7 79 7
20 Wu, Di F 7 79 7
21 Feng, Rui F 7 79 7
22 Liu, Hong Liang F 7 79 7
23 Zhang, Yue F 8 80 8
24 Sui, Steven F 9 81 9
25 Xu, Zheng F 9 81 9
26 Cui, Wan Hai F 10 82 10
27 Wang, Xiao F 10 82 10
28 Zhang, Shi Gang F 11 83 11
29 Zhu, Ri He F 11 83 11
30 Li, Yu F 11 83 11
31 Huang, Jiang Tao F 11 83 11
32 Sui, Summer F 12 84 12
33 Qi, Tracy F 12 84 12
34 Dou, Xin F 12 84 12
35 Liang, Li Gang F 12 84 12
36 Zhong, Xiao F 13 85 13
37 Guo, Ji Rong F 13 85 13
38 Feng, De Bin F 14 86 14
39 Chang, Liang F 16 88 16
40 Huang, Kai F 17 89 17
41 Li, Zhi Qiang F 17 89 17
42 Zhang, Tian Lu F 18 90 18
43 Ren, Yuan F 18 90 18
44 Dong, Shu Hong F 19 91 19
45 Xue, Da Ke F 19 91 19
46 Li, Yan Zhao F 21 93 21
47 Wang, Shang F 26 98 26
48 Zhang, Miao F 34 106 34
49 Wang, Chun Hua F 34 106 34
50 Tang, Jia Jun F 52 124 52
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Wang, Yang F -6 66 -6
2 Wang, Lin F -6 66 -6
3 Zhang, Feng F -1 71 -1
4 Yang, Xin Tong F 0 72 0
5 Liu, Wei F 2 74 2
6 Zhao, Xu F 2 74 2
7 Ren, Yu F 2 74 2
8 Xu, Xiao Long F 2 74 2
9 Lv, Chao F 3 75 3
10 Shi, Geng Chen F 4 76 4
11 Jiang, Wei F 4 76 4
12 Zhang, Shuo F 5 77 5
13 Liu, Peng Zhi F 5 77 5
14 Wang, Hong Wei F 6 78 6
15 Zeng, Meng Nan F 6 78 6
16 Xu, Tao F 7 79 7
17 Wu, Di F 7 79 7
18 Liu, Hong Liang F 7 79 7
19 Feng, Rui F 7 79 7
20 Zhang, Yue F 8 80 8
21 Xu, Zheng F 9 81 9
22 Cui, Wan Hai F 10 82 10
23 Wang, Xiao F 10 82 10
24 Huang, Jiang Tao F 11 83 11
25 Zhu, Ri He F 11 83 11
26 Li, Yu F 11 83 11
27 Dou, Xin F 12 84 12
28 Feng, De Bin F 14 86 14
29 Chang, Liang F 16 88 16
30 Zhang, Tian Lu F 18 90 18
31 Ren, Yuan F 18 90 18
32 Xue, Da Ke F 19 91 19
33 Li, Yan Zhao F 21 93 21
34 Zhang, Miao F 34 106 34
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Qi, Tracy F 12 84 12
2 Guo, Ji Rong F 13 85 13
3 Dong, Shu Hong F 19 91 19
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Ji , Jie F 1 73 1
2 Zhang, Wei F 5 77 5
3 Xue, Ping F 7 79 7
4 Sui, Steven F 9 81 9
5 Zhang, Shi Gang F 11 83 11
6 Liang, Li Gang F 12 84 12
7 Zhong, Xiao F 13 85 13
8 Huang, Kai F 17 89 17
9 Li, Zhi Qiang F 17 89 17
10 Wang, Chun Hua F 34 106 34
11 Tang, Jia Jun F 52 124 52
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Sui, Summer F 12 84 12
2 Wang, Shang F 26 98 26
Pos. País Nombre Golpes