Salidas CHINA TOUR 2018 Stage 6

  Volver a los Resultados

Salida 1

 •   

  Shang, Wang

 •   

  Wei, Liu

 •   

  Zhi Qiang, Li

 •   

  Shuo, Zhang

Salida 2

 •   

  Hong Wei, Wang

 •   

  Chao, Lv

 •   

  Geng Chen, Shi

 •   

  Tracy, Qi

Salida 3

 •   

  Yan Zhao, Li

 •   

  Yu, Li

 •   

  Wei, Zhang

 •   

  Xiao, Zhong

Salida 4

 •   

  Yuan, Ren

 •   

  Xu, Zhao

 •   

  Zheng, Xu

 •   

  Miao, Zhang

Salida 5

 •   

  Shu Hong, Dong

 •   

  Jia Jun, Tang

 •   

  Peng Zhi, Liu

 •   

  Ping, Xue

Salida 6

 •   

  Tian Lu, Zhang

 •   

  Ri He , Zhu

 •   

  Steven, Sui

 •   

  Rui, Feng

Salida 7

 •   

  Shi Gang, Zhang

 •   

  Xiao, Wang

 •   

  Liang, Chang

 •   

  Di, Wu

Salida 8

 •   

  Meng Nan, Zeng

 •   

  Lin, Wang

 •   

  Kai, Huang

 •   

  Xiao Long, Xu

Salida 9

 •   

  Yang, Wang

 •   

  Wei, Jiang

 •   

  Hong Liang, Liu

 •   

  Summer, Sui

Salida 10

 •   

  Tao, Xu

 •   

  Chun Hua, Wang

 •   

  De Bin, Feng

 •   

  Jiang Tao, Huang

Salida 11

 •   

  Wan Hai, Cui

 •   

  Yu, Ren

 •   

  Xin, Dou

 •   

  Jie, Ji

Salida 12

 •   

  Li Gang, Liang

 •   

  Da Ke, Xue

 •   

  Yue, Zhang

 •   

  Ji Rong, Guo

Salida 13

 •   

  Xin Tong, Yang

 •   

  Feng, Zhang