Clasificaciones Del Torneo

 Haz click en la tarjeta para ver los resultados hoyo a hoyo.     Información sobre el orden del Ranking    Imprimir     World Tour 2018

Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Ji , Jie F -11 61 -11
2 Zhao, Xu F -5 67 -5
3 Wang, Lin F -1 71 -1
4 Zhang, Yue F 0 72 0
5 Wang, Yang F 0 72 0
6 Jiang, Wei F 1 73 1
7 Shi, Geng Chen F 2 74 2
8 Mao, Bing Xin F 3 75 3
9 Zuo, Ji Hong F 4 76 4
10 Zhang, Wei F 4 76 4
11 Xu, Xiao Long F 6 78 6
12 Liu, Jian F 7 79 7
13 Xue, Ping F 7 79 7
14 Wang, Hong Wei F 7 79 7
15 Sui, Steven F 9 81 9
16 Yang, Xin Tong F 9 81 9
17 Xue, Da Ke F 10 82 10
18 Wang, Xiao F 10 82 10
19 Xu, Zheng F 10 82 10
20 Ren, Yu F 10 82 10
21 Wang, Xin Xin F 11 83 11
22 Zeng, Meng Nan F 13 85 13
23 Xu, Tao F 13 85 13
24 Feng, De Bin F 14 86 14
25 Liang, Li Gang F 15 87 15
26 Chang, Liang F 15 87 15
27 Zhang, Tian Lu F 19 91 19
28 Zong, Hua Wei F 19 91 19
29 Zhong, Xiao F 19 91 19
30 Han, De Tao F 19 91 19
31 Guo, Hua Chen F 20 92 20
32 Li, Yu F 21 93 21
33 Tang, Hong Bo F 21 93 21
34 Guo, Lian Bo F 21 93 21
35 Li, Xiao Dong F 22 94 22
36 Wang, Lun F 22 94 22
37 Feng, Rui F 23 95 23
38 Guo, Ji Rong F 29 101 29
39 Dong, Shu Hong F 33 105 33
40 Liang, Yue F 34 106 34
41 Liang, Chen F 39 111 39
42 Sui, Summer F 40 112 40
43 Qi, Tracy F 41 113 41
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Zhao, Xu F -5 67 -5
2 Wang, Lin F -1 71 -1
3 Zhang, Yue F 0 72 0
4 Wang, Yang F 0 72 0
5 Jiang, Wei F 1 73 1
6 Shi, Geng Chen F 2 74 2
7 Mao, Bing Xin F 3 75 3
8 Xu, Xiao Long F 6 78 6
9 Liu, Jian F 7 79 7
10 Wang, Hong Wei F 7 79 7
11 Yang, Xin Tong F 9 81 9
12 Xue, Da Ke F 10 82 10
13 Wang, Xiao F 10 82 10
14 Xu, Zheng F 10 82 10
15 Ren, Yu F 10 82 10
16 Zeng, Meng Nan F 13 85 13
17 Xu, Tao F 13 85 13
18 Feng, De Bin F 14 86 14
19 Chang, Liang F 15 87 15
20 Zhang, Tian Lu F 19 91 19
21 Zong, Hua Wei F 19 91 19
22 Han, De Tao F 19 91 19
23 Guo, Hua Chen F 20 92 20
24 Li, Yu F 21 93 21
25 Li, Xiao Dong F 22 94 22
26 Feng, Rui F 23 95 23
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Wang, Xin Xin F 11 83 11
2 Guo, Ji Rong F 29 101 29
3 Dong, Shu Hong F 33 105 33
4 Qi, Tracy F 41 113 41
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Ji , Jie F -11 61 -11
2 Zuo, Ji Hong F 4 76 4
3 Zhang, Wei F 4 76 4
4 Xue, Ping F 7 79 7
5 Sui, Steven F 9 81 9
6 Liang, Li Gang F 15 87 15
7 Zhong, Xiao F 19 91 19
8 Tang, Hong Bo F 21 93 21
9 Guo, Lian Bo F 21 93 21
10 Wang, Lun F 22 94 22
11 Liang, Yue F 34 106 34
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Liang, Chen F 39 111 39
2 Sui, Summer F 40 112 40
Pos. País Nombre Golpes
1   China BFGL 0
2   China GFGL 0