Salidas CHINA TOUR 2018 Stage 8

  Volver a los Resultados

Salida 1

 •   

  Xiao, Zhong

 •   

  Bing Xin, Mao

 •   

  Da Ke, Xue

 •   

  Li Gang, Liang

Salida 2

 •   

  Ji Hong, Zuo

 •   

  Tian Lu, Zhang

 •   

  Chen, Liang

 •   

  Jian, Liu

Salida 3

 •   

  Xiao Long, Xu

 •   

  Yang, Wang

 •   

  Summer, Sui

 •   

  Xin Tong, Yang

Salida 4

 •   

  Zheng, Xu

 •   

  Yu, Li

 •   

  Tao, Xu

 •   

  Liang, Chang

Salida 5

 •   

  Yue, Zhang

 •   

  Xin Xin, Wang

 •   

  Wei, Zhang

 •   

  Hong Wei, Wang

Salida 6

 •   

  Xu, Zhao

 •   

  Lin, Wang

 •   

  Xiao Dong, Li

 •   

  Meng Nan, Zeng

Salida 7

 •   

  Hong Bo, Tang

 •   

  Xiao, Wang

 •   

  De Bin, Feng

 •   

  De Tao, Han

Salida 8

 •   

  Jie, Ji

 •   

  Wei, Jiang

 •   

  Yu, Ren

 •   

  Yue, Liang

Salida 9

 •   

  Rui, Feng

 •   

  Tracy, Qi

 •   

  Shu Hong, Dong

 •   

  Lun, Wang

Salida 10

 •   

  Ping, Xue

 •   

  Geng Chen, Shi

 •   

  Lian Bo, Guo

 •   

  Hua Wei, Zong

Salida 11

 •   

  Ji Rong, Guo

 •   

  Hua Chen, Guo

 •   

  Steven, Sui