Clasificaciones Del Torneo

 Haz click en la tarjeta para ver los resultados hoyo a hoyo.     Información sobre el orden del Ranking    Imprimir     World Tour 2018

Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Shi, Geng Chen F -12 60 -12
2 Wang, Lin F -10 62 -10
3 Zhao, Xu F -7 65 -7
4 Zuo, Ji Hong F -6 66 -6
5 Xu, Xiao Long F -3 69 -3
6 Wang, Yang F -2 70 -2
7 Ren, Yu F -2 70 -2
8 Jiang, Wei F -1 71 -1
9 Zhang, Wei F -1 71 -1
10 Mao, Bing Xin F 0 72 0
11 Chen, Jian Guo F 0 72 0
12 Xue, Ping F 2 74 2
13 Yin, Jian Jun F 2 74 2
14 Young, Martin F 4 76 4
15 Wang, Bing F 5 77 5
16 Wang, Xin Xin F 6 78 6
17 Sui, Steven F 6 78 6
18 Zhao, Jun Chun F 6 78 6
19 Xu, Tao F 7 79 7
20 Ci, Jing F 8 80 8
21 Lin, Ying Yi F 9 81 9
22 Luo, Cui Yun F 11 83 11
23 Lv, Zhi Xuan F 12 84 12
24 Hu, Xun F 12 84 12
25 Lv, Cheng Zhi F 13 85 13
26 Li, Juan F 13 85 13
27 Tang , Feng Hua F 14 86 14
28 Wu, Fei F 14 86 14
29 Wang, Li Chun F 15 87 15
30 Xu , Jin F 15 87 15
31 Zhang, Lei F 15 87 15
32 Wang, Chun Hua F 15 87 15
33 Wu, Wen Hui F 16 88 16
34 Cao, Bin F 18 90 18
35 Meng, Xin F 18 90 18
36 Hu, Kun F 19 91 19
37 Cha, Fei F 19 91 19
38 Ye, Jin Hua F 19 91 19
39 Wang, Song F 20 92 20
40 Lou, Qun F 20 92 20
41 Fang, He F 20 92 20
42 Fang, Yu Feng F 20 92 20
43 Qiu, Ning F 21 93 21
44 Ge, Hai Tao F 21 93 21
45 Liu, Dong Hui F 22 94 22
46 Zeng, Sheng F 22 94 22
47 Li, Zhi Qiang F 22 94 22
48 Sun, Zhong F 22 94 22
49 Li, Hong F 23 95 23
50 Chen, Mei Juan F 29 101 29
51 Cao, Hong Mei F 32 104 32
52 Wei, Xing Shi F 32 104 32
53 Su, Shi Wei F 40 112 40
54 Yang, Jun F 40 112 40
55 Cao, Ya Ting F 41 113 41
56 Wu, Fei F 43 115 43
57 Yang, Zheng Xia F 45 117 45
58 Kan, Heng Jun F 45 117 45
59 Song, Qing F 45 117 45
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Shi, Geng Chen F -12 60 -12
2 Wang, Lin F -10 62 -10
3 Zhao, Xu F -7 65 -7
4 Xu, Xiao Long F -3 69 -3
5 Wang, Yang F -2 70 -2
6 Ren, Yu F -2 70 -2
7 Jiang, Wei F -1 71 -1
8 Mao, Bing Xin F 0 72 0
9 Zhao, Jun Chun F 6 78 6
10 Xu, Tao F 7 79 7
11 Ci, Jing F 8 80 8
12 Lv, Zhi Xuan F 12 84 12
13 Hu, Xun F 12 84 12
14 Lv, Cheng Zhi F 13 85 13
15 Wu, Fei F 14 86 14
16 Wang, Li Chun F 15 87 15
17 Xu , Jin F 15 87 15
18 Wang, Chun Hua F 15 87 15
19 Wu, Wen Hui F 16 88 16
20 Hu, Kun F 19 91 19
21 Ye, Jin Hua F 19 91 19
22 Wang, Song F 20 92 20
23 Fang, He F 20 92 20
24 Fang, Yu Feng F 20 92 20
25 Qiu, Ning F 21 93 21
26 Ge, Hai Tao F 21 93 21
27 Zeng, Sheng F 22 94 22
28 Li, Hong F 23 95 23
29 Su, Shi Wei F 40 112 40
30 Yang, Jun F 40 112 40
31 Cao, Ya Ting F 41 113 41
32 Wu, Fei F 43 115 43
33 Kan, Heng Jun F 45 117 45
34 Song, Qing F 45 117 45
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Wang, Xin Xin F 6 78 6
2 Lin, Ying Yi F 9 81 9
3 Luo, Cui Yun F 11 83 11
4 Li, Juan F 13 85 13
5 Zhang, Lei F 15 87 15
6 Chen, Mei Juan F 29 101 29
7 Cao, Hong Mei F 32 104 32
8 Yang, Zheng Xia F 45 117 45
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Zuo, Ji Hong F -6 66 -6
2 Zhang, Wei F -1 71 -1
3 Chen, Jian Guo F 0 72 0
4 Xue, Ping F 2 74 2
5 Yin, Jian Jun F 2 74 2
6 Young, Martin F 4 76 4
7 Wang, Bing F 5 77 5
8 Sui, Steven F 6 78 6
9 Tang , Feng Hua F 14 86 14
10 Cao, Bin F 18 90 18
11 Meng, Xin F 18 90 18
12 Cha, Fei F 19 91 19
13 Lou, Qun F 20 92 20
14 Liu, Dong Hui F 22 94 22
15 Li, Zhi Qiang F 22 94 22
16 Sun, Zhong F 22 94 22
17 Wei, Xing Shi F 32 104 32
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
Pos. País Nombre Golpes
1   China BFGL 0
2   China GFGL 0
3   China HFGL 0
4   China AFGL 0
5   China QLDC 0