Salidas CHINA TOUR 2018 Stage 9

  Volver a los Resultados

Salida 1

 •   

  Geng Chen, Shi

 •   

  Li Chun, Wang

 •   

  He, Fang

 •   

  Feng Hua, Tang

Salida 2

 •   

  Wei, Jiang

 •   

  Xu, Zhao

 •   

  Lei, Zhang

 •   

  Wen Hui, Wu

Salida 3

 •   

  Jing, Ci

 •   

  Jian Jun, Yin

 •   

  Hong, Li

 •   

  Heng Jun, Kan

Salida 4

 •   

  Ji Hong, Zuo

 •   

  Lin, Wang

 •   

  Kun, Hu

 •   

  Jin Hua, Ye

Salida 5

 •   

  Zheng Xia, Yang

 •   

  Tao, Xu

 •   

  Xiao Long, Xu

 •   

  Cui Yun, Luo

Salida 6

 •   

  Cheng Zhi , Lv

 •   

  Yang, Wang

 •   

  Jin, Xu

 •   

  Bing, Wang

Salida 7

 •   

  Steven, Sui

 •   

  Fei, Cha

 •   

  Yu Feng, Fang

 •   

  Chun Hua, Wang

Salida 8

 •   

  Xun, Hu

 •   

  Ying Yi, Lin

 •   

  Zhi Qiang, Li

 •   

  Jian Guo, Chen

Salida 9

 •   

  Wei, Zhang

 •   

  Sheng, Zeng

 •   

  Zhong, Sun

 •   

  Ya Ting, Cao

Salida 10

 •   

  Dong Hui, Liu

 •   

  Shi Wei, Su

 •   

  Yu, Ren

 •   

  Bin, Cao

Salida 11

 •   

  Ning, Qiu

 •   

  Juan, Li

 •   

  Ping, Xue

 •   

  Zhi Xuan, Lv

Salida 12

 •   

  Bing Xin, Mao

 •   

  Hai Tao, Ge

 •   

  Xin Xin, Wang

 •   

  Hong Mei, Cao

Salida 13

 •   

  Xin, Meng

 •   

  Martin, Young

 •   

  Xing Shi, Wei

 •   

  Jun Chun, Zhao

Salida 14

 •   

  Qun, Lou

 •   

  Mei Juan, Chen

 •   

  Jun, Yang

 •   

  Qing, Song

Salida 15

 •   

  Fei, Wu

 •   

  Fei, Wu

 •   

  Song, Wang