CHINA TOUR Qinglongdian Open 2018

Imprimir     World Tour 2018     China Ranking 2018  
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 Wang, Lin 66 66 -6
2 Sui, Steven 67 67 -5
3 Wang, Yang 69 69 -3
4 Xue, Ping 73 73 1
5 Young, Martin 74 74 2
6 Tang , Feng Hua 76 76 4
7 Wu, Di 76 76 4
8 Feng, De Bin 78 78 6
9 Shi, Geng Chen 78 78 6
10 Xu, Xiao Long 79 79 7
11 Cui, Wan Hai 79 79 7
12 Zhao, Xu 79 79 7
13 Lin, Ying Yi 82 82 10
14 Huang, Ya 82 82 10
15 Chen, Jian Guo 83 83 11
16 Li, Zhi Qiang 85 85 13
17 Wu, Fei 85 85 13
18 Lv, Cheng Zhi 86 86 14
19 Wang, Bing 86 86 14
20 Lv, Zhi Xuan 88 88 16
21 Hu, Xun 88 88 16
22 Dong, Ding 89 89 17
23 Wang, Sheng 89 89 17
24 Wu, Wen Hui 90 90 18
25 Zhang, Shi Gang 90 90 18
26 Chen, Mei Juan 92 92 20
27 Song, Qing 93 93 21
28 Wu, Fei 93 93 21
29 Kan, Heng Jun 94 94 22
30 Lou, Qun 94 94 22
31 Zhang, Meng 94 94 22
32 Feng, Jiang Shan 94 94 22
33 Hu, Kun 95 95 23
34 Cao, Zheng 96 96 24
35 Zeng, Sheng 96 96 24
36 Fang, He 97 97 25
37 Xu , Jin 97 97 25
38 Cao, Ya Ting 97 97 25
39 Fang, Yu Feng 98 98 26
40 Ci, Jing 98 98 26
41 Wei, Hua Xiang 99 99 27
42 Wang, Chun Hua 99 99 27
43 Li, Hong 99 99 27
44 Su, Shi Wei 99 99 27
45 Ge, Hai Tao 104 104 32
46 Wang, Song 104 104 32
47 He, Feng Jiao 108 108 36
48 Qi, Tracy 110 110 38
49 Cao, Hong Mei 111 111 39
50 Sui, Summer 111 111 39
51 Zhao, Jun Chun 116 116 44
0 52   Sun, Zhong   DNQ  
0 53 Zuo, Ji Hong   DNQ  
0 54   Zhu, Yu Feng   DNQ  
0 55   He, Qing Song   DNQ  
0 56   Li, Shou Liang   DNQ  
0 57   Liu, Dong Hui   DNQ  
0 58   Yao, Yu Tao   DNQ  
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 Wang, Lin 66 66 -6
2 Wang, Yang 69 69 -3
3 Wu, Di 76 76 4
4 Feng, De Bin 78 78 6
5 Shi, Geng Chen 78 78 6
6 Xu, Xiao Long 79 79 7
7 Cui, Wan Hai 79 79 7
8 Zhao, Xu 79 79 7
9 Huang, Ya 82 82 10
10 Wu, Fei 85 85 13
11 Lv, Cheng Zhi 86 86 14
12 Lv, Zhi Xuan 88 88 16
13 Hu, Xun 88 88 16
14 Wu, Wen Hui 90 90 18
15 Song, Qing 93 93 21
16 Wu, Fei 93 93 21
17 Kan, Heng Jun 94 94 22
18 Zhang, Meng 94 94 22
19 Hu, Kun 95 95 23
20 Cao, Zheng 96 96 24
21 Zeng, Sheng 96 96 24
22 Fang, He 97 97 25
23 Xu , Jin 97 97 25
24 Cao, Ya Ting 97 97 25
25 Fang, Yu Feng 98 98 26
26 Ci, Jing 98 98 26
27 Wei, Hua Xiang 99 99 27
28 Li, Hong 99 99 27
29 Su, Shi Wei 99 99 27
30 Ge, Hai Tao 104 104 32
31 Wang, Song 104 104 32
32 Zhao, Jun Chun 116 116 44
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 Lin, Ying Yi 82 82 10
2 Dong, Ding 89 89 17
3 Chen, Mei Juan 92 92 20
4 He, Feng Jiao 108 108 36
5 Qi, Tracy 110 110 38
6 Cao, Hong Mei 111 111 39
0 7   Yao, Yu Tao   DNQ  
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 Sui, Steven 67 67 -5
2 Xue, Ping 73 73 1
3 Young, Martin 74 74 2
4 Tang , Feng Hua 76 76 4
5 Chen, Jian Guo 83 83 11
6 Li, Zhi Qiang 85 85 13
7 Wang, Bing 86 86 14
8 Wang, Sheng 89 89 17
9 Zhang, Shi Gang 90 90 18
10 Lou, Qun 94 94 22
11 Feng, Jiang Shan 94 94 22
12 Wang, Chun Hua 99 99 27
0 13   Sun, Zhong   DNQ  
0 14 Zuo, Ji Hong   DNQ  
0 15   Li, Shou Liang   DNQ  
0 16   He, Qing Song   DNQ  
0 17   Zhu, Yu Feng   DNQ  
0 18   Liu, Dong Hui   DNQ  
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 Sui, Summer 111 111 39
Pos. País TOUR Nombre Equipo Handicap Ronda 1 Totales Rdo. Neto PAR
Pos. País TOUR Nombre Equipo Handicap Ronda 1 Totales Rdo. Neto PAR
Pos. País TOUR Nombre Equipo Handicap Ronda 1 Totales Rdo. Neto PAR
Pos. País Nombre Golpes