Japan. The 29th FootGolf Japan Open

Orden de Salida   Imprimir     World Tour  
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 KUWATA, Hiroyuki 65 65 -3
2 KOBAYASHI, Hayato 66 66 -2
3 WASHITAKE, Makoto 68 68 0
4 IMAMURA, Koja 68 68 0
5 SUZUKI, Hidenari 68 68 0
6 TANAKA, Yuta 69 69 1
7 ARAI, Susumu 69 69 1
8 HACHIYA, Hiroki 69 69 1
9 KURIHARA, Yuji 70 70 2
10 TOMIZAWA, Kazumi 71 71 3
11 GUNJI, Kazuhisa 72 72 4
12 NEMOTO, Ouki 73 73 5
13 HIRANO, Yasuyuki 73 73 5
14 YAMAGATA, Yuto 73 73 5
15 KUMAKURA, Takuya 74 74 6
16 OTSUKA, Arihiro Eugene 75 75 7
17 UCHIDA, Kenta 75 75 7
18 YASUMURA, Tsubasa 75 75 7
19 MIKAZUKI, Yuki 76 76 8
20 TAURA, Kenichiro 76 76 8
21 ADACHI, Yasuhito 76 76 8
22 TAKEDA, Hironori 76 76 8
23 UCHIDA, Naotsugu 76 76 8
24 OHSAWA, Sho 77 77 9
25 NAKAJIMA, Takahiro 80 80 12
26 MATSUI, Ken 81 81 13
27 TAKAHASHI, Shohei 82 82 14
28 TANAKA, Takeshi 83 83 15
29 TABATA, Yoshiyuki 84 84 16
30 TAKATSU, Shogo 85 85 17
31 KAMADA, Toshiyuki 85 85 17
32 KINOSHITA, Kojiro 87 87 19
33 YASUDA, Kaito 88 88 20
34 SHIMIZU, Yoshitada 89 89 21
35 KUSAKI, Tomonori 91 91 23
36 IMANISHI, Ryota 95 95 27
37 MIYAUCHI, Koji
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 KUWATA, Hiroyuki 65 65 -3
2 KOBAYASHI, Hayato 66 66 -2
3 WASHITAKE, Makoto 68 68 0
4 IMAMURA, Koja 68 68 0
5 SUZUKI, Hidenari 68 68 0
6 TANAKA, Yuta 69 69 1
7 ARAI, Susumu 69 69 1
8 HACHIYA, Hiroki 69 69 1
9 TOMIZAWA, Kazumi 71 71 3
10 GUNJI, Kazuhisa 72 72 4
11 HIRANO, Yasuyuki 73 73 5
12 YAMAGATA, Yuto 73 73 5
13 KUMAKURA, Takuya 74 74 6
14 UCHIDA, Kenta 75 75 7
15 YASUMURA, Tsubasa 75 75 7
16 MIKAZUKI, Yuki 76 76 8
17 TAURA, Kenichiro 76 76 8
18 ADACHI, Yasuhito 76 76 8
19 TAKEDA, Hironori 76 76 8
20 UCHIDA, Naotsugu 76 76 8
21 OHSAWA, Sho 77 77 9
22 NAKAJIMA, Takahiro 80 80 12
23 TAKAHASHI, Shohei 82 82 14
24 TABATA, Yoshiyuki 84 84 16
25 KAMADA, Toshiyuki 85 85 17
26 KINOSHITA, Kojiro 87 87 19
27 YASUDA, Kaito 88 88 20
28 KUSAKI, Tomonori 91 91 23
29 IMANISHI, Ryota 95 95 27
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 KURIHARA, Yuji 70 70 2
2 NEMOTO, Ouki 73 73 5
3 OTSUKA, Arihiro Eugene 75 75 7
4 MATSUI, Ken 81 81 13
5 TANAKA, Takeshi 83 83 15
6 TAKATSU, Shogo 85 85 17
7 SHIMIZU, Yoshitada 89 89 21
8 MIYAUCHI, Koji
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
Pos. País TOUR Nombre Equipo Handicap Ronda 1 Totales Rdo. Neto PAR
Pos. País TOUR Nombre Equipo Handicap Ronda 1 Totales Rdo. Neto PAR
Pos. País TOUR Nombre Equipo Handicap Ronda 1 Totales Rdo. Neto PAR
Pos. País Nombre Golpes