Japan. The 30th FootGolf Japan Open

Orden de Salida   Imprimir     World Tour  
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 YASUMURA, Tsubasa 62 62 -10
2 HACHIYA, Hiroki 63 63 -9
3 TOMIZAWA, Kazumi 63 63 -9
4 YAMAGATA, Yuto 65 65 -7
5 ARAI, Susumu 65 65 -7
6 TANAKA, Yuta 66 66 -6
7 GUNJI, Kazuhisa 66 66 -6
8 KUWATA, Hiroyuki 66 66 -6
9 SUZUKI, Hidenari 68 68 -4
10 KOBAYASHI, Hayato 68 68 -4
11 KASHIHARA, Atsuhiro 69 69 -3
12 HIRANO, Yasuyuki 69 69 -3
13 TSUJIMOTO, Ryo 69 69 -3
14 IMAMURA, Koja 69 69 -3
15 YAMANO, Kaori 70 70 -2
16 WASHITAKE, Makoto 70 70 -2
17 UCHIDA, Naotsugu 70 70 -2
18 NEMOTO, Ouki 72 72 0
19 TANAKA, Tsubasa 72 72 0
20 ADACHI, Yasuhito 73 73 1
21 KOHASE, Fumito 73 73 1
22 UCHIDA, Kenta 74 74 2
23 OHSAWA, Sho 74 74 2
24 TAKEDA, Hironori 74 74 2
25 MAEDA, Haruka 74 74 2
26 KUMAKURA, Takuya 74 74 2
27 NAKAJIMA, Takahiro 75 75 3
28 SAITO, Shinya 75 75 3
29 TANAKA, Takeshi 76 76 4
30 KURIHARA, Yuji 77 77 5
31 TAURA, Kenichiro 77 77 5
32 NAKANISHI, Hayato 77 77 5
33 SUZUKI, Nobby 78 78 6
34 Manabu, SHIRAKAWA 78 78 6
35 TANAKA, Serena 80 80 8
36 SHIMIZU, Yoshitada 80 80 8
37 OOTSUKA, Tomohiro 81 81 9
38 HORI, Kensuke 82 82 10
39 SHIMADA, Masatoshi 83 83 11
40 MORI, Natsuki 83 83 11
41 , USA 84 84 12
42 TAKATSU, Shogo 85 85 13
43 MURAOKA, Aki 85 85 13
44 KUDO, Seiji 86 86 14
45 KOIZUMI, Takehiro 89 89 17
46 ITO, Kenji 90 90 18
47 YAMAMOTO, Yudai 96 96 24
48 KIKUCHI, Yamato 97 97 25
0 49   NAGASAKI, Yoshitaka   DNQ  
0 50   MOCHIZUKI, Takahito   DNQ  
0 51   ARAI, Yuki   DNQ  
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 YASUMURA, Tsubasa 62 62 -10
2 HACHIYA, Hiroki 63 63 -9
3 TOMIZAWA, Kazumi 63 63 -9
4 YAMAGATA, Yuto 65 65 -7
5 ARAI, Susumu 65 65 -7
6 TANAKA, Yuta 66 66 -6
7 GUNJI, Kazuhisa 66 66 -6
8 KUWATA, Hiroyuki 66 66 -6
9 SUZUKI, Hidenari 68 68 -4
10 KOBAYASHI, Hayato 68 68 -4
11 HIRANO, Yasuyuki 69 69 -3
12 TSUJIMOTO, Ryo 69 69 -3
13 IMAMURA, Koja 69 69 -3
14 WASHITAKE, Makoto 70 70 -2
15 UCHIDA, Naotsugu 70 70 -2
16 TANAKA, Tsubasa 72 72 0
17 ADACHI, Yasuhito 73 73 1
18 KOHASE, Fumito 73 73 1
19 UCHIDA, Kenta 74 74 2
20 OHSAWA, Sho 74 74 2
21 TAKEDA, Hironori 74 74 2
22 KUMAKURA, Takuya 74 74 2
23 NAKAJIMA, Takahiro 75 75 3
24 SAITO, Shinya 75 75 3
25 KURIHARA, Yuji 77 77 5
26 TAURA, Kenichiro 77 77 5
27 NAKANISHI, Hayato 77 77 5
28 SUZUKI, Nobby 78 78 6
29 Manabu, SHIRAKAWA 78 78 6
30 OOTSUKA, Tomohiro 81 81 9
31 HORI, Kensuke 82 82 10
32 SHIMADA, Masatoshi 83 83 11
33 , USA 84 84 12
34 KOIZUMI, Takehiro 89 89 17
35 ITO, Kenji 90 90 18
36 YAMAMOTO, Yudai 96 96 24
37 KIKUCHI, Yamato 97 97 25
0 38   NAGASAKI, Yoshitaka   DNQ  
0 39   MOCHIZUKI, Takahito   DNQ  
0 40   ARAI, Yuki   DNQ  
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 YAMANO, Kaori 70 70 -2
2 MAEDA, Haruka 74 74 2
3 TANAKA, Serena 80 80 8
4 MORI, Natsuki 83 83 11
5 MURAOKA, Aki 85 85 13
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 KASHIHARA, Atsuhiro 69 69 -3
2 NEMOTO, Ouki 72 72 0
3 TANAKA, Takeshi 76 76 4
4 SHIMIZU, Yoshitada 80 80 8
5 TAKATSU, Shogo 85 85 13
6 KUDO, Seiji 86 86 14
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
Pos. País TOUR Nombre Equipo Handicap Ronda 1 Totales Rdo. Neto PAR
Pos. País TOUR Nombre Equipo Handicap Ronda 1 Totales Rdo. Neto PAR
Pos. País TOUR Nombre Equipo Handicap Ronda 1 Totales Rdo. Neto PAR
Pos. País Nombre Golpes