Japan. The 31th FootGolf Japan Open

Orden de Salida   Imprimir     World Tour  
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 HACHIYA, Hiroki 67 67 -3
2 Gunji, Kazuhisa 70 70 0
3 IMAMURA, Koja 70 70 0
4 Kuwata, Hiroyuki 71 71 1
5 TOMIZAWA, Kazumi 71 71 1
6 ADACHI, Yasuhito 71 71 1
7 KOBAYASHI, Hayato 71 71 1
8 TANAKA, Yuta 71 71 1
9 HORINOUCHI, Satoshi 72 72 2
10 SUZUKI, Hidenari 73 73 3
11 WASHITAKE, Makoto 73 73 3
12 YAMAGATA, Yuto 73 73 3
13 HIRANO, Yasuyuki 74 74 4
14 Arai, Susumu 74 74 4
15 KOHASE, Fumito 75 75 5
16 KUMAKURA, Takuya 75 75 5
17 UCHIDA, Kenta 75 75 5
18 KURIHARA, Yuji 76 76 6
19 OYA, Kosuke 76 76 6
20 YAMANO, Kaori 76 76 6
21 TSUJIMOTO, Ryo 76 76 6
22 KASHIHARA, Atsuhiro 77 77 7
23 TAURA, Kenichiro 78 78 8
24 TAKEDA, Hironori 78 78 8
25 ITO, Genki 80 80 10
26 NEMOTO, Oki 80 80 10
27 KOIZUMI, Takehiro 81 81 11
28 SHIMIZU, Yoshitada 81 81 11
29 Otsuka, Arihiro Eugene 82 82 12
30 SHIRAKAWA, Manabu 82 82 12
31 MURAYAMA, Tsutomu 82 82 12
32 TANAKA, Takeshi 82 82 12
33 MIKAZUKI, Yuki 84 84 14
34 MAEDA, Haruka 84 84 14
35 TAKATSU, Shogo 84 84 14
36 KIMURA, Koji 86 86 16
37 SATO, Fumiaki 86 86 16
38 KUDO, Seiji 88 88 18
39 KOBAYASHI, Shinnosuke 90 90 20
40 TAJIMA, Akira 92 92 22
41 MORI, Natsuki 92 92 22
42 KONDOH, Sae 94 94 24
43 KAETSU, Kohta 99 99 29
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 HACHIYA, Hiroki 67 67 -3
2 Gunji, Kazuhisa 70 70 0
3 IMAMURA, Koja 70 70 0
4 Kuwata, Hiroyuki 71 71 1
5 TOMIZAWA, Kazumi 71 71 1
6 ADACHI, Yasuhito 71 71 1
7 KOBAYASHI, Hayato 71 71 1
8 TANAKA, Yuta 71 71 1
9 HORINOUCHI, Satoshi 72 72 2
10 SUZUKI, Hidenari 73 73 3
11 WASHITAKE, Makoto 73 73 3
12 YAMAGATA, Yuto 73 73 3
13 HIRANO, Yasuyuki 74 74 4
14 Arai, Susumu 74 74 4
15 KOHASE, Fumito 75 75 5
16 KUMAKURA, Takuya 75 75 5
17 UCHIDA, Kenta 75 75 5
18 KURIHARA, Yuji 76 76 6
19 OYA, Kosuke 76 76 6
20 TSUJIMOTO, Ryo 76 76 6
21 KASHIHARA, Atsuhiro 77 77 7
22 TAURA, Kenichiro 78 78 8
23 TAKEDA, Hironori 78 78 8
24 ITO, Genki 80 80 10
25 NEMOTO, Oki 80 80 10
26 KOIZUMI, Takehiro 81 81 11
27 SHIRAKAWA, Manabu 82 82 12
28 MIKAZUKI, Yuki 84 84 14
29 KIMURA, Koji 86 86 16
30 SATO, Fumiaki 86 86 16
31 KOBAYASHI, Shinnosuke 90 90 20
32 TAJIMA, Akira 92 92 22
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 YAMANO, Kaori 76 76 6
2 MAEDA, Haruka 84 84 14
3 MORI, Natsuki 92 92 22
4 KONDOH, Sae 94 94 24
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 SHIMIZU, Yoshitada 81 81 11
2 Otsuka, Arihiro Eugene 82 82 12
3 MURAYAMA, Tsutomu 82 82 12
4 TANAKA, Takeshi 82 82 12
5 TAKATSU, Shogo 84 84 14
6 KUDO, Seiji 88 88 18
7 KAETSU, Kohta 99 99 29
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
Pos. País TOUR Nombre Equipo Handicap Ronda 1 Totales Rdo. Neto PAR
Pos. País TOUR Nombre Equipo Handicap Ronda 1 Totales Rdo. Neto PAR
Pos. País TOUR Nombre Equipo Handicap Ronda 1 Totales Rdo. Neto PAR
Pos. País Nombre Golpes