Japan. The 33th FootGolf Japan Open

Orden de Salida   Imprimir     World Tour  
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 YASUMURA, Tsubasa 61 61 -11
2 TANAKA, Yuta 64 64 -8
3 YAMAGATA, Yuto 64 64 -8
4 TAKEDA, Hironori 65 65 -7
5 IMAMURA, Koja 66 66 -6
6 YAMANO, Kaori 66 66 -6
7 HIRANO, Yasuyuki 67 67 -5
8 ARAI, Susumu 68 68 -4
9 SUZUKI, Nobby 68 68 -4
10 KUMAKURA, Takuya 68 68 -4
11 KOBAYASHI, Hayato 69 69 -3
12 KIMURA, Masaru 69 69 -3
13 SUZUKI, Hidenari 69 69 -3
14 HACHIYA, Hiroki 70 70 -2
15 ADACHI, Yasuhito 70 70 -2
16 WASHITAKE, Makoto 72 72 0
17 TOMIZAWA, Kazumi 72 72 0
18 UCHIDA, Kenta 72 72 0
19 Yamada, Ikumi 73 73 1
20 KUDO, Seiji 73 73 1
21 TANAKA, Takeshi 74 74 2
22 KASHIHARA, Atsuhiro 75 75 3
23 SHIMIZU, Yoshitada 78 78 6
24 OTSUKA, Aroma 78 78 6
25 KURIHARA, Yuji 80 80 8
26 MURAYAMA, Tsutomu 82 82 10
27 OTSUKA, Arihiro Eugene 82 82 10
28 NAKASHIMA, Naohiro 83 83 11
29 HINAGA, Keisuke 84 84 12
30 KOBAYASHI, Masaki 86 86 14
31 TSUBOUCHI, Toshihide 89 89 17
32 SATO, Fumiaki 90 90 18
33 KUWAHARA, Daichi 92 92 20
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 YASUMURA, Tsubasa 61 61 -11
2 TANAKA, Yuta 64 64 -8
3 YAMAGATA, Yuto 64 64 -8
4 TAKEDA, Hironori 65 65 -7
5 IMAMURA, Koja 66 66 -6
6 HIRANO, Yasuyuki 67 67 -5
7 ARAI, Susumu 68 68 -4
8 SUZUKI, Nobby 68 68 -4
9 KUMAKURA, Takuya 68 68 -4
10 KOBAYASHI, Hayato 69 69 -3
11 KIMURA, Masaru 69 69 -3
12 SUZUKI, Hidenari 69 69 -3
13 HACHIYA, Hiroki 70 70 -2
14 ADACHI, Yasuhito 70 70 -2
15 WASHITAKE, Makoto 72 72 0
16 TOMIZAWA, Kazumi 72 72 0
17 UCHIDA, Kenta 72 72 0
18 Yamada, Ikumi 73 73 1
19 OTSUKA, Aroma 78 78 6
20 KURIHARA, Yuji 80 80 8
21 NAKASHIMA, Naohiro 83 83 11
22 HINAGA, Keisuke 84 84 12
23 KOBAYASHI, Masaki 86 86 14
24 TSUBOUCHI, Toshihide 89 89 17
25 SATO, Fumiaki 90 90 18
26 KUWAHARA, Daichi 92 92 20
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 YAMANO, Kaori 66 66 -6
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 KUDO, Seiji 73 73 1
2 TANAKA, Takeshi 74 74 2
3 KASHIHARA, Atsuhiro 75 75 3
4 SHIMIZU, Yoshitada 78 78 6
5 MURAYAMA, Tsutomu 82 82 10
6 OTSUKA, Arihiro Eugene 82 82 10
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
Pos. País TOUR Nombre Equipo Handicap Ronda 1 Totales Rdo. Neto PAR
Pos. País TOUR Nombre Equipo Handicap Ronda 1 Totales Rdo. Neto PAR
Pos. País TOUR Nombre Equipo Handicap Ronda 1 Totales Rdo. Neto PAR
Pos. País Nombre Golpes