Clasificaciones Del Torneo

 Haz click en la tarjeta para ver los resultados hoyo a hoyo.     Información sobre el orden del Ranking     Orden de Salida    Imprimir     World Tour 2018

Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
1 YAMAGATA, Yuto F -5 63 -5
2 TANAKA, Yuta F -5 63 -5
3 IMAMURA, Koja F -4 64 -4
4 Kuwata, Hiroyuki F -4 64 -4
5 HORINOUCHI, Satoshi F -3 65 -3
6 HIRANO, Yasuyuki F -3 65 -3
7 WASHITAKE, Makoto F -3 65 -3
8 TOMIZAWA, Kazumi F -1 67 -1
9 KUMAKURA, Takuya F 0 68 0
10 HACHIYA, Hiroki F 0 68 0
11 Arai, Susumu F 1 69 1
12 OYA, Kosuke F 1 69 1
13 SHIRAKAWA, Manabu F 1 69 1
14 KOHASE, Fumito F 1 69 1
15 TAKAHASHI, Hitoshi F 2 70 2
16 OTSUKA, Aroma F 2 70 2
17 Gunji, Kazuhisa F 3 71 3
18 SUZUKI, Nobby F 3 71 3
19 KOBAYASHI, Hayato F 3 71 3
20 TSUJIMOTO, Ryo F 4 72 4
21 SUZUKI, Hidenari F 4 72 4
22 MIKAZUKI, Yuki F 5 73 5
23 KURIHARA, Yuji F 5 73 5
24 TANAKA, Tsubasa F 5 73 5
25 YASUMURA, Tsubasa F 5 73 5
26 NEMOTO, Oki F 5 73 5
27 TERUI, Masataka F 5 73 5
28 TAKEDA, Hironori F 5 73 5
29 ISHIDA, Kentarou F 6 74 6
30 UCHIDA, Kenta F 6 74 6
31 TAURA, Kenichiro F 7 75 7
32 ABE, Toshiyuki F 7 75 7
33 OTSUKA, Tomohiro F 7 75 7
34 ISHIZUKI, Jun F 7 75 7
35 KASHIHARA, Atsuhiro F 7 75 7
36 MIKUBO, Shuta F 8 76 8
37 SATO, Fumiaki F 8 76 8
38 OTSUKA, Amo F 8 76 8
39 STEELE, Andrew F 8 76 8
40 KIMURA, Masaru F 8 76 8
41 NOJIMA, Yoshiki F 9 77 9
42 SHIMADA, Masatoshi F 10 78 10
43 AMBO, Ikkaku F 11 79 11
44 TAKEDA, Kohei F 11 79 11
45 KURIHARA, Takayuki F 11 79 11
46 OTSUKA, Iwao F 11 79 11
47 OTSUKA, Takamasa F 12 80 12
48 TACHIBANA, Yusuke F 12 80 12
49 MISHIRO, Kentaro F 14 82 14
50 NAKAJIMA, Takahiro F 15 83 15
51 IWAKAMI, Hirokazu F 17 85 17
52 MIZUNO, Shota F 17 85 17
53 KOMUKAI, Hideaki F 19 87 19
54 KITANO, Katsuya F 21 89 21
55 Yanai, Nobuyuki F 23 91 23
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
1 YAMANO, Kaori F -3 65 -3
2 ABE, Ayaka F 14 82 14
3 KITOSHI, Chiho F 15 83 15
4 KUROSAWA, Yurika F 18 86 18
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
1 SHIMIZU, Yoshitada F 0 68 0
2 KUDO, Seiji F 2 70 2
3 TANAKA, Takeshi F 4 72 4
4 Otsuka, Arihiro Eugene F 5 73 5
5 MURAYAMA, Tsutomu F 8 76 8
6 TAKATSU, Shogo F 10 78 10
7 YOSHINAGA, Takahiko F 14 82 14
8 INOGUCHI, Takahiro F 18 86 18
9 TSUZUKI, Tatsuto F 19 87 19
10 SHINDOH, Koji F 20 88 20
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
Pos. País Nombre Golpes