Clasificaciones Del Torneo

 Haz click en la tarjeta para ver los resultados hoyo a hoyo.     Información sobre el orden del Ranking     Orden de Salida    Imprimir     World Tour 2018

Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
1 YAMAGATA, Yuto F -3 63 -3
2 TANAKA, Yuta F -3 63 -3
3 IMAMURA, Koja F -2 64 -2
4 Kuwata, Hiroyuki F -2 64 -2
5 HORINOUCHI, Satoshi F -1 65 -1
6 HIRANO, Yasuyuki F -1 65 -1
7 WASHITAKE, Makoto F -1 65 -1
8 TOMIZAWA, Kazumi F 1 67 1
9 KUMAKURA, Takuya F 2 68 2
10 HACHIYA, Hiroki F 2 68 2
11 Arai, Susumu F 3 69 3
12 OYA, Kosuke F 3 69 3
13 SHIRAKAWA, Manabu F 3 69 3
14 KOHASE, Fumito F 3 69 3
15 TAKAHASHI, Hitoshi F 4 70 4
16 OTSUKA, Aroma F 4 70 4
17 Gunji, Kazuhisa F 5 71 5
18 SUZUKI, Nobby F 5 71 5
19 KOBAYASHI, Hayato F 5 71 5
20 TSUJIMOTO, Ryo F 6 72 6
21 SUZUKI, Hidenari F 6 72 6
22 MIKAZUKI, Yuki F 7 73 7
23 KURIHARA, Yuji F 7 73 7
24 TANAKA, Tsubasa F 7 73 7
25 YASUMURA, Tsubasa F 7 73 7
26 NEMOTO, Oki F 7 73 7
27 TERUI, Masataka F 7 73 7
28 TAKEDA, Hironori F 7 73 7
29 ISHIDA, Kentarou F 8 74 8
30 UCHIDA, Kenta F 8 74 8
31 TAURA, Kenichiro F 9 75 9
32 ABE, Toshiyuki F 9 75 9
33 OTSUKA, Tomohiro F 9 75 9
34 ISHIZUKI, Jun F 9 75 9
35 KASHIHARA, Atsuhiro F 9 75 9
36 MIKUBO, Shuta F 10 76 10
37 SATO, Fumiaki F 10 76 10
38 OTSUKA, Amo F 10 76 10
39 STEELE, Andrew F 10 76 10
40 KIMURA, Masaru F 10 76 10
41 NOJIMA, Yoshiki F 11 77 11
42 SHIMADA, Masatoshi F 12 78 12
43 AMBO, Ikkaku F 13 79 13
44 TAKEDA, Kohei F 13 79 13
45 KURIHARA, Takayuki F 13 79 13
46 OTSUKA, Iwao F 13 79 13
47 OTSUKA, Takamasa F 14 80 14
48 TACHIBANA, Yusuke F 14 80 14
49 MISHIRO, Kentaro F 16 82 16
50 NAKAJIMA, Takahiro F 17 83 17
51 IWAKAMI, Hirokazu F 19 85 19
52 MIZUNO, Shota F 19 85 19
53 KOMUKAI, Hideaki F 21 87 21
54 KITANO, Katsuya F 23 89 23
55 Yanai, Nobuyuki F 25 91 25
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
1 YAMANO, Kaori F -1 65 -1
2 ABE, Ayaka F 16 82 16
3 KITOSHI, Chiho F 17 83 17
4 KUROSAWA, Yurika F 20 86 20
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
1 SHIMIZU, Yoshitada F 2 68 2
2 KUDO, Seiji F 4 70 4
3 TANAKA, Takeshi F 6 72 6
4 Otsuka, Arihiro Eugene F 7 73 7
5 MURAYAMA, Tsutomu F 10 76 10
6 TAKATSU, Shogo F 12 78 12
7 YOSHINAGA, Takahiko F 16 82 16
8 INOGUCHI, Takahiro F 20 86 20
9 TSUZUKI, Tatsuto F 21 87 21
10 SHINDOH, Koji F 22 88 22
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
Pos. País Nombre Golpes