Japan. The 35th Japan Open

Orden de Salida   Imprimir     World Tour 2018  
Pos. País TOUR Nombre Ronda 1 Totales
1 MIKUBO, Shuta 31 31
2 Arai, Susumu 31 31
3 WASHITAKE, Makoto 31 31
4 HIRANO, Yasuyuki 31 31
5 Gunji, Kazuhisa 32 32
6 AMBO, Ikkaku 32 32
7 Kuwata, Hiroyuki 32 32
8 ADACHI, Yasuhito 32 32
9 IMAMURA, Koja 33 33
10 ISHIZUKI, Jun 33 33
11 YASUMURA, Tsubasa 33 33
12 TOMIZAWA, Kazumi 34 34
13 YAMAGATA, Yuto 34 34
14 TSUJIMOTO, Ryo 34 34
15 KASHIHARA, Atsuhiro 34 34
16 KIMURA, Masaru 34 34
17 Otsuka, Arihiro Eugene 34 34
18 SUZUKI, Hidenari 34 34
19 KOBAYASHI, Hayato 34 34
20 KOHASE, Fumito 34 34
21 OYA, Kosuke 34 34
22 TACHIBANA, Yusuke 34 34
23 MAEDA, Haruka 34 34
24 MIKAZUKI, Yuki 34 34
25 UCHIDA, Naotsugu 35 35
26 KUDO, Seiji 35 35
27 KUMAKURA, Takuya 35 35
28 ISHIDA, Kentarou 35 35
29 SUZUKI, Nobby 35 35
30 HACHIYA, Hiroki 36 36
31 YAMANO, Kaori 36 36
32 TANAKA, Takeshi 36 36
33 NISHIBATA, Shizuka 36 36
34 OTSUKA, Aroma 37 37
35 IWANAGA, Kenta 37 37
36 MURAYAMA, Tsutomu 37 37
37 TAKATSU, Shogo 37 37
38 MORI, Natsuki 37 37
39 MIZUNO, Shota 38 38
40 NEMOTO, Oki 38 38
41 SHIMIZU, Yoshitada 38 38
42 TAKEDA, Hironori 38 38
43 MISHIRO, Kentaro 38 38
44 KURIHARA, Yuji 38 38
45 TAKAHASHI, Hitoshi 39 39
46 KOMUKAI, Hideaki 40 40
47 OTSUKA, Iwao 40 40
48 SATO, Fumiaki 41 41
49 OTSUKA, Tomohiro 41 41
50 TANAKA, Tsubasa 41 41
51 MCCAGG, Andrew 42 42
52 Yanai, Nobuyuki 43 43
53 ITONAGA, Hiroyuki 44 44
54 STEELE, Andrew 45 45
55 INOGUCHI, Takahiro 47 47
56 KOMUKAI, Hiroko 54 54
Pos. País TOUR Nombre Ronda 1 Totales
1 HIRANO, Yasuyuki 31 31
2 WASHITAKE, Makoto 31 31
3 MIKUBO, Shuta 31 31
4 Arai, Susumu 31 31
5 Gunji, Kazuhisa 32 32
6 Kuwata, Hiroyuki 32 32
7 AMBO, Ikkaku 32 32
8 ADACHI, Yasuhito 32 32
9 ISHIZUKI, Jun 33 33
10 YASUMURA, Tsubasa 33 33
11 IMAMURA, Koja 33 33
12 SUZUKI, Hidenari 34 34
13 KASHIHARA, Atsuhiro 34 34
14 MIKAZUKI, Yuki 34 34
15 OYA, Kosuke 34 34
16 YAMAGATA, Yuto 34 34
17 KIMURA, Masaru 34 34
18 KOBAYASHI, Hayato 34 34
19 TSUJIMOTO, Ryo 34 34
20 TOMIZAWA, Kazumi 34 34
21 TACHIBANA, Yusuke 34 34
22 KOHASE, Fumito 34 34
23 Otsuka, Arihiro Eugene 34 34
24 KUDO, Seiji 35 35
25 ISHIDA, Kentarou 35 35
26 KUMAKURA, Takuya 35 35
27 UCHIDA, Naotsugu 35 35
28 SUZUKI, Nobby 35 35
29 HACHIYA, Hiroki 36 36
30 TANAKA, Takeshi 36 36
31 OTSUKA, Aroma 37 37
32 TAKATSU, Shogo 37 37
33 IWANAGA, Kenta 37 37
34 MURAYAMA, Tsutomu 37 37
35 KURIHARA, Yuji 38 38
36 TAKEDA, Hironori 38 38
37 NEMOTO, Oki 38 38
38 SHIMIZU, Yoshitada 38 38
39 MISHIRO, Kentaro 38 38
40 MIZUNO, Shota 38 38
41 TAKAHASHI, Hitoshi 39 39
42 OTSUKA, Iwao 40 40
43 KOMUKAI, Hideaki 40 40
44 SATO, Fumiaki 41 41
45 OTSUKA, Tomohiro 41 41
46 TANAKA, Tsubasa 41 41
47 MCCAGG, Andrew 42 42
48 Yanai, Nobuyuki 43 43
49 ITONAGA, Hiroyuki 44 44
50 STEELE, Andrew 45 45
51 INOGUCHI, Takahiro 47 47
Pos. País TOUR Nombre Ronda 1 Totales
1 MAEDA, Haruka 34 34
2 YAMANO, Kaori 36 36
3 NISHIBATA, Shizuka 36 36
4 MORI, Natsuki 37 37
5 KOMUKAI, Hiroko 54 54
Pos. País TOUR Nombre Ronda 1 Totales
Pos. País TOUR Nombre Ronda 1 Totales
Pos. País TOUR Nombre Handicap Ronda 1 Totales Rdo. Neto
Pos. País TOUR Nombre Handicap Ronda 1 Totales Rdo. Neto
Pos. País TOUR Nombre Handicap Ronda 1 Totales Rdo. Neto
Pos. País Nombre Golpes