Clasificaciones Del Torneo

 Haz click en la tarjeta para ver los resultados hoyo a hoyo.     Información sobre el orden del Ranking     Orden de Salida    Imprimir     World Tour 2018

Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Arai, Susumu F -7 60 -7
2 WASHITAKE, Makoto F -4 63 -4
3 HIRANO, Yasuyuki F -4 63 -4
4 TOMIZAWA, Kazumi F -3 64 -3
5 KOBAYASHI, Hayato F -3 64 -3
6 Kuwata, Hiroyuki F -3 64 -3
7 ADACHI, Yasuhito F -3 64 -3
8 SUZUKI, Hidenari F -2 65 -2
9 YASUMURA, Tsubasa F -2 65 -2
10 HACHIYA, Hiroki F -1 66 -1
11 SUZUKI, Nobby F -1 66 -1
12 YAMAGATA, Yuto F -1 66 -1
13 MIKUBO, Shuta F -1 66 -1
14 KUMAKURA, Takuya F 0 67 0
15 UCHIDA, Naotsugu F 1 68 1
16 TACHIBANA, Yusuke F 1 68 1
17 IMAMURA, Koja F 1 68 1
18 MIKAZUKI, Yuki F 2 69 2
19 KOHASE, Fumito F 2 69 2
20 Gunji, Kazuhisa F 2 69 2
21 IWANAGA, Kenta F 3 70 3
22 OTSUKA, Aroma F 3 70 3
23 KASHIHARA, Atsuhiro F 3 70 3
24 TAKAHASHI, Hitoshi F 4 71 4
25 ISHIDA, Kentarou F 4 71 4
26 TSUJIMOTO, Ryo F 4 71 4
27 OYA, Kosuke F 4 71 4
28 KIMURA, Masaru F 5 72 5
29 ISHIZUKI, Jun F 6 73 6
30 AMBO, Ikkaku F 7 74 7
31 TAKEDA, Hironori F 8 75 8
32 MCCAGG, Andrew F 9 76 9
33 SATO, Fumiaki F 10 77 10
34 MIZUNO, Shota F 10 77 10
35 KURIHARA, Yuji F 10 77 10
36 TANAKA, Tsubasa F 11 78 11
37 OTSUKA, Iwao F 11 78 11
38 MISHIRO, Kentaro F 12 79 12
39 NEMOTO, Oki F 12 79 12
40 OTSUKA, Tomohiro F 14 81 14
41 KOMUKAI, Hideaki F 14 81 14
42 Yanai, Nobuyuki F 15 82 15
43 STEELE, Andrew F 18 85 18
44 ITONAGA, Hiroyuki F 22 89 22
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
1 MAEDA, Haruka F -1 66 -1
2 YAMANO, Kaori F 1 68 1
3 NISHIBATA, Shizuka F 1 68 1
4 MORI, Natsuki F 9 76 9
5 KOMUKAI, Hiroko F 37 104 37
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
1 TANAKA, Takeshi F 4 71 4
2 Otsuka, Arihiro Eugene F 6 73 6
3 SHIMIZU, Yoshitada F 7 74 7
4 TAKATSU, Shogo F 8 75 8
5 KUDO, Seiji F 9 76 9
6 MURAYAMA, Tsutomu F 10 77 10
7 INOGUCHI, Takahiro F 21 88 21
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
Pos. País Nombre Golpes