Clasificaciones Del Torneo

 Haz click en la tarjeta para ver los resultados hoyo a hoyo.     Información sobre el orden del Ranking     Orden de Salida    Imprimir     World Tour 2018

Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales
1 MIKUBO, Shuta 1/10 -1 31
2 Arai, Susumu 1/10 -1 31
3 WASHITAKE, Makoto 1/10 -1 31
4 HIRANO, Yasuyuki 1/10 -1 31
5 Gunji, Kazuhisa 1/10 0 32
6 AMBO, Ikkaku 1/10 0 32
7 Kuwata, Hiroyuki 1/10 0 32
8 ADACHI, Yasuhito 1/10 0 32
9 IMAMURA, Koja 1/10 1 33
10 ISHIZUKI, Jun 1/10 1 33
11 YASUMURA, Tsubasa 1/10 1 33
12 TOMIZAWA, Kazumi 1/10 2 34
13 YAMAGATA, Yuto 1/10 2 34
14 TSUJIMOTO, Ryo 1/10 2 34
15 KASHIHARA, Atsuhiro 1/10 2 34
16 KIMURA, Masaru 1/10 2 34
17 Otsuka, Arihiro Eugene 1/10 2 34
18 SUZUKI, Hidenari 1/10 2 34
19 KOBAYASHI, Hayato 1/10 2 34
20 KOHASE, Fumito 1/10 2 34
21 OYA, Kosuke 1/10 2 34
22 TACHIBANA, Yusuke 1/10 2 34
23 MAEDA, Haruka 1/10 2 34
24 MIKAZUKI, Yuki 1/10 2 34
25 UCHIDA, Naotsugu 1/10 3 35
26 KUDO, Seiji 1/10 3 35
27 KUMAKURA, Takuya 1/10 3 35
28 ISHIDA, Kentarou 1/10 3 35
29 SUZUKI, Nobby 1/10 3 35
30 HACHIYA, Hiroki 1/10 4 36
31 YAMANO, Kaori 1/10 4 36
32 TANAKA, Takeshi 1/10 4 36
33 NISHIBATA, Shizuka 1/10 4 36
34 OTSUKA, Aroma 1/10 5 37
35 IWANAGA, Kenta 1/10 5 37
36 MURAYAMA, Tsutomu 1/10 5 37
37 TAKATSU, Shogo 1/10 5 37
38 MORI, Natsuki 1/10 5 37
39 MIZUNO, Shota 1/10 6 38
40 NEMOTO, Oki 1/10 6 38
41 SHIMIZU, Yoshitada 1/10 6 38
42 TAKEDA, Hironori 1/10 6 38
43 MISHIRO, Kentaro 1/10 6 38
44 KURIHARA, Yuji 1/10 6 38
45 TAKAHASHI, Hitoshi 1/10 7 39
46 KOMUKAI, Hideaki 1/10 8 40
47 OTSUKA, Iwao 1/10 8 40
48 SATO, Fumiaki 1/10 9 41
49 OTSUKA, Tomohiro 1/10 9 41
50 TANAKA, Tsubasa 1/10 9 41
51 MCCAGG, Andrew 1/10 10 42
52 Yanai, Nobuyuki 1/10 11 43
53 ITONAGA, Hiroyuki 1/10 12 44
54 STEELE, Andrew 1/10 13 45
55 INOGUCHI, Takahiro 1/10 15 47
56 KOMUKAI, Hiroko 1/10 22 54
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales
1 HIRANO, Yasuyuki 1/10 -1 31
2 WASHITAKE, Makoto 1/10 -1 31
3 MIKUBO, Shuta 1/10 -1 31
4 Arai, Susumu 1/10 -1 31
5 Gunji, Kazuhisa 1/10 0 32
6 Kuwata, Hiroyuki 1/10 0 32
7 AMBO, Ikkaku 1/10 0 32
8 ADACHI, Yasuhito 1/10 0 32
9 ISHIZUKI, Jun 1/10 1 33
10 YASUMURA, Tsubasa 1/10 1 33
11 IMAMURA, Koja 1/10 1 33
12 SUZUKI, Hidenari 1/10 2 34
13 KASHIHARA, Atsuhiro 1/10 2 34
14 MIKAZUKI, Yuki 1/10 2 34
15 OYA, Kosuke 1/10 2 34
16 YAMAGATA, Yuto 1/10 2 34
17 KIMURA, Masaru 1/10 2 34
18 KOBAYASHI, Hayato 1/10 2 34
19 TSUJIMOTO, Ryo 1/10 2 34
20 TOMIZAWA, Kazumi 1/10 2 34
21 TACHIBANA, Yusuke 1/10 2 34
22 KOHASE, Fumito 1/10 2 34
23 Otsuka, Arihiro Eugene 1/10 2 34
24 KUDO, Seiji 1/10 3 35
25 ISHIDA, Kentarou 1/10 3 35
26 KUMAKURA, Takuya 1/10 3 35
27 UCHIDA, Naotsugu 1/10 3 35
28 SUZUKI, Nobby 1/10 3 35
29 HACHIYA, Hiroki 1/10 4 36
30 TANAKA, Takeshi 1/10 4 36
31 OTSUKA, Aroma 1/10 5 37
32 TAKATSU, Shogo 1/10 5 37
33 IWANAGA, Kenta 1/10 5 37
34 MURAYAMA, Tsutomu 1/10 5 37
35 KURIHARA, Yuji 1/10 6 38
36 TAKEDA, Hironori 1/10 6 38
37 NEMOTO, Oki 1/10 6 38
38 SHIMIZU, Yoshitada 1/10 6 38
39 MISHIRO, Kentaro 1/10 6 38
40 MIZUNO, Shota 1/10 6 38
41 TAKAHASHI, Hitoshi 1/10 7 39
42 OTSUKA, Iwao 1/10 8 40
43 KOMUKAI, Hideaki 1/10 8 40
44 SATO, Fumiaki 1/10 9 41
45 OTSUKA, Tomohiro 1/10 9 41
46 TANAKA, Tsubasa 1/10 9 41
47 MCCAGG, Andrew 1/10 10 42
48 Yanai, Nobuyuki 1/10 11 43
49 ITONAGA, Hiroyuki 1/10 12 44
50 STEELE, Andrew 1/10 13 45
51 INOGUCHI, Takahiro 1/10 15 47
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales
1 MAEDA, Haruka 1/10 2 34
2 YAMANO, Kaori 1/10 4 36
3 NISHIBATA, Shizuka 1/10 4 36
4 MORI, Natsuki 1/10 5 37
5 KOMUKAI, Hiroko 1/10 22 54
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales
Pos. País Nombre Golpes