Clasificaciones Del Torneo

 Haz click en la tarjeta para ver los resultados hoyo a hoyo.     Información sobre el orden del Ranking     Orden de Salida    Imprimir     World Tour 2018

Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
1 KOBAYASHI, Hayato F -10 62 -10
2 HIRANO, Yasuyuki F -9 63 -9
3 SUZUKI, Hidenari F -8 64 -8
4 YASUMURA, Tsubasa F -8 64 -8
5 ARAI, Susumu F -8 64 -8
6 Gunji, Kazuhisa F -7 65 -7
7 TOMIZAWA, Kazumi F -7 65 -7
8 MIKUBO, Shuta F -6 66 -6
9 Matsuo, Kazuya F -6 66 -6
10 KIMURA, Masaru F -6 66 -6
11 OTSUKA, Takamasa F -5 67 -5
12 MATSUSHITA, Satoshi F -5 67 -5
13 IMAMURA, Koja F -5 67 -5
14 KUWATA, Hiroyuki F -5 67 -5
15 TANAKA, Yuta F -5 67 -5
16 TAKAHASHI, Hitoshi F -4 68 -4
17 KASHIHARA, Atsuhiro F -4 68 -4
18 KURIHARA, Yuji F -4 68 -4
19 KOHASE, Fumito F -4 68 -4
20 OTSUKA, Aroma F -4 68 -4
21 TSUJIMOTO, Ryo F -4 68 -4
22 OYA, Kousuke F -3 69 -3
23 ADACHI, Yasuhito F -3 69 -3
24 TAKEDA, Hironori F -3 69 -3
25 HACHIYA, Hiroki F -3 69 -3
26 WASHITAKE, Makoto F -3 69 -3
27 YAMAGATA, Yuto F -3 69 -3
28 KAMEYAMA, Hironobu F -1 71 -1
29 KUMAKURA, Takuya F -1 71 -1
30 MISHIRO, Kentaro F 0 72 0
31 SATO, Fumiaki F 2 74 2
32 ABE, Toshiyuki F 2 74 2
33 AMBO, Ikkaku F 2 74 2
34 UCHIDA, Kenta F 3 75 3
35 NEMOTO, Ouki F 3 75 3
36 Yamada, Ikumi F 4 76 4
37 SUZUKI, Nobby F 7 79 7
38 FUKUKAWA, Hiroyuki F 9 81 9
39 UNO, Akira F 12 84 12
40 KOMUKAI, Hideaki F 14 86 14
41 ITONAGA, Hiroyuki F 15 87 15
42 NOJIMA, Yoshiki F 19 91 19
0 43 SAKAGAMI, Yoshimitsu     NP  
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
1 NISHIBATA, Shizuka F -3 69 -3
2 AKOGI, Youko F -2 70 -2
3 YAMANO, Kaori F -2 70 -2
4 MAEDA, Haruka F 0 72 0
5 MORIYASU, Ree F 3 75 3
6 MORI, Natsuki F 3 75 3
7 FUKUMA, Akane F 12 84 12
8 KASE, Atsue F 12 84 12
9 KOMUKAI, Hiroko F 37 109 37
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
1 KUDO, Seiji F -4 68 -4
2 MURAYAMA, Tsutomu F -3 69 -3
3 SHIMIZU, Yoshitada F -3 69 -3
4 TAKATSU, Shogo F -3 69 -3
5 OTSUKA, Arihiro F -2 70 -2
6 TANAKA, Takeshi F 1 73 1
7 YOSHINAGA, Takahiko F 3 75 3
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
Pos. País Nombre Golpes