Japan. The 37th Japan Open

Tee Times   Print     World Tour 2018  
Pos. Country TOUR Name Round 1 Totals To Par
1 YAMANO, Kaori 63 63 -5
2 KUWATA, Hiroyuki 64 64 -4
3 SUZUKI, Hidenari 64 64 -4
4 TANAKA, Yuta 64 64 -4
5 YASUMURA, Tsubasa 64 64 -4
6 MIKUBO, Shuta 65 65 -3
7 YAMAGATA, Yuto 66 66 -2
8 ARAI, Susumu 66 66 -2
9 HIRANO, Yasuyuki 66 66 -2
10 UCHIDA, Naotsugu 67 67 -1
11 KASHIHARA, Atsuhiro 68 68 0
12 KURIHARA, Yuji 68 68 0
13 HARIGAYA, Koichi 68 68 0
14 KUMAKURA, Takuya 68 68 0
15 KOBAYASHI, Hayato 68 68 0
16 GUNJI, Kazuhisa 69 69 1
17 ADACHI, Yasuhito 69 69 1
18 SUZUKI, Nobby 69 69 1
19 HACHIYA, Hiroki 69 69 1
20 TOMIZAWA, Kazumi 69 69 1
21 AKOGI, Yoko 69 69 1
22 WASHITAKE, Makoto 69 69 1
23 KUDO, Seiji 70 70 2
24 KIMURA, Masaru 70 70 2
25 OTSUKA, Aroma 70 70 2
26 MAEDA, Haruka 71 71 3
27 TERUI, Masataka 71 71 3
28 SAITO, Shinya 71 71 3
29 IMAMURA, Koja 71 71 3
30 Yamada, Ikumi 71 71 3
31 TSUJIMOTO, Ryo 71 71 3
32 AMBO, Ikkaku 72 72 4
33 KOHASE, Fumito 73 73 5
34 TAKAHASHI, Hitoshi 74 74 6
35 UCHIDA, Kenta 75 75 7
36 TANAKA, Takeshi 75 75 7
37 TAKEDA, Hironori 75 75 7
38 NEMOTO, Ouki 75 75 7
39 SHIMADA, Masatoshi 76 76 8
40 MISHIRO, Kentaro 76 76 8
41 MURAYAMA, Tsutomu 76 76 8
42 SAITO, Fumiki 78 78 10
43 FUKUKAWA, Hiroyuki 78 78 10
44 TAKATSU, Shogo 78 78 10
45 SHIGEMATSU, Takanobu 78 78 10
46 ANDO, Tetsuki 78 78 10
47 YOSHINAGA, Takahiko 78 78 10
48 SHIMIZU, Yoshitada 78 78 10
49 TAKEYAMA, Yusuke 81 81 13
50 MIZUNO, Shota 82 82 14
51 SAITO, Risa 84 84 16
52 INOGUCHI, Takahiro 84 84 16
53 NOGAMI, Atsushi 87 87 19
54 KANEKO, Tatsuya 88 88 20
55 ITONAGA, Hiroyuki 89 89 21
56 YANAI, Nobuyuki 91 91 23
57 SAKAGAMI, Yoshimitsu 93 93 25
58 KUROSAWA, Yurika 105 105 37
0 59 SUZUKI, Toshiki   DNQ  
0 60   SAITO, Wataru   DNQ  
Pos. Country TOUR Name Round 1 Totals To Par
1 KUWATA, Hiroyuki 64 64 -4
2 SUZUKI, Hidenari 64 64 -4
3 TANAKA, Yuta 64 64 -4
4 YASUMURA, Tsubasa 64 64 -4
5 MIKUBO, Shuta 65 65 -3
6 YAMAGATA, Yuto 66 66 -2
7 ARAI, Susumu 66 66 -2
8 HIRANO, Yasuyuki 66 66 -2
9 UCHIDA, Naotsugu 67 67 -1
10 KASHIHARA, Atsuhiro 68 68 0
11 KURIHARA, Yuji 68 68 0
12 HARIGAYA, Koichi 68 68 0
13 KUMAKURA, Takuya 68 68 0
14 KOBAYASHI, Hayato 68 68 0
15 GUNJI, Kazuhisa 69 69 1
16 ADACHI, Yasuhito 69 69 1
17 SUZUKI, Nobby 69 69 1
18 HACHIYA, Hiroki 69 69 1
19 TOMIZAWA, Kazumi 69 69 1
20 WASHITAKE, Makoto 69 69 1
21 KIMURA, Masaru 70 70 2
22 OTSUKA, Aroma 70 70 2
23 TERUI, Masataka 71 71 3
24 SAITO, Shinya 71 71 3
25 IMAMURA, Koja 71 71 3
26 Yamada, Ikumi 71 71 3
27 TSUJIMOTO, Ryo 71 71 3
28 AMBO, Ikkaku 72 72 4
29 KOHASE, Fumito 73 73 5
30 TAKAHASHI, Hitoshi 74 74 6
31 UCHIDA, Kenta 75 75 7
32 TAKEDA, Hironori 75 75 7
33 NEMOTO, Ouki 75 75 7
34 SHIMADA, Masatoshi 76 76 8
35 MISHIRO, Kentaro 76 76 8
36 SAITO, Fumiki 78 78 10
37 FUKUKAWA, Hiroyuki 78 78 10
38 SHIGEMATSU, Takanobu 78 78 10
39 ANDO, Tetsuki 78 78 10
40 TAKEYAMA, Yusuke 81 81 13
41 MIZUNO, Shota 82 82 14
42 NOGAMI, Atsushi 87 87 19
43 KANEKO, Tatsuya 88 88 20
44 ITONAGA, Hiroyuki 89 89 21
45 YANAI, Nobuyuki 91 91 23
46 SAKAGAMI, Yoshimitsu 93 93 25
0 47 SUZUKI, Toshiki   DNQ  
0 48   SAITO, Wataru   DNQ  
Pos. Country TOUR Name Round 1 Totals To Par
1 YAMANO, Kaori 63 63 -5
2 AKOGI, Yoko 69 69 1
3 MAEDA, Haruka 71 71 3
4 SAITO, Risa 84 84 16
5 KUROSAWA, Yurika 105 105 37
Pos. Country TOUR Name Round 1 Totals To Par
1 KUDO, Seiji 70 70 2
2 TANAKA, Takeshi 75 75 7
3 MURAYAMA, Tsutomu 76 76 8
4 TAKATSU, Shogo 78 78 10
5 YOSHINAGA, Takahiko 78 78 10
6 SHIMIZU, Yoshitada 78 78 10
7 INOGUCHI, Takahiro 84 84 16
Pos. Country TOUR Name Round 1 Totals To Par
Pos. Country TOUR Name Handicap Round 1 Totals Rdo. Neto To Par
Pos. Country TOUR Name Handicap Round 1 Totals Rdo. Neto To Par
Pos. Country TOUR Name Handicap Round 1 Totals Rdo. Neto To Par
Pos. Country Name Total