Japan. The 38th Japan Open

Tee Times   Print     World Tour 2018  
Pos. Country TOUR Name Round 1 Totals To Par
1 SUZUKI, Hidenari 67 67 -7
2 TOMIZAWA, Kazumi 68 68 -6
3 KUWATA, Hiroyuki 69 69 -5
4 KUMAKURA, Takuya 69 69 -5
5 HIRANO, Yasuyuki 69 69 -5
6 TANAKA, Yuta 70 70 -4
7 ADACHI, Yasuhito 71 71 -3
8 HACHIYA, Hiroki 72 72 -2
9 ARAI, Susumu 72 72 -2
10 KIMURA, Masaru 73 73 -1
11 TSUJIMOTO, Ryo 73 73 -1
12 KOBAYASHI, Hayato 73 73 -1
13 YASUMURA, Tsubasa 74 74 0
14 MIKUBO, Shuta 74 74 0
15 YAMANO, Kaori 75 75 1
16 KUDO, Seiji 75 75 1
17 TACHIBANA, Yusuke 76 76 2
18 TAKAHASHI, Hitoshi 76 76 2
19 YAMAGATA, Yuto 76 76 2
20 Manabu, SHIRAKAWA 78 78 4
21 TERUI, Masataka 78 78 4
22 OTSUKA, Arihiro Eugene 78 78 4
23 IMAMURA, Koja 78 78 4
24 KURIHARA, Yuji 78 78 4
25 AKOGI, Yoko 78 78 4
26 OYA, Kousuke 80 80 6
27 SUZUKI, Nobby 80 80 6
28 SATO, Fumiaki 80 80 6
29 OTSUKA, Aroma 80 80 6
30 KOHASE, Fumito 80 80 6
31 SHIMIZU, Yoshitada 81 81 7
32 MAEDA, Haruka 81 81 7
33 AMBO, Ikkaku 81 81 7
34 TAKEYAMA, Yusuke 81 81 7
35 NISHIBATA, Shizuka 82 82 8
36 WASHITAKE, Makoto 83 83 9
37 TAKEDA, Hironori 83 83 9
38 ANDO, Tetsuki 84 84 10
39 UCHIDA, Kenta 84 84 10
40 KASHIHARA, Atsuhiro 84 84 10
41 NAKAJIMA, Takahiro 84 84 10
42 OTSUKA, Takamasa 85 85 11
43 YOSHINAGA, Takahiko 85 85 11
44 KANDA, Naoya 86 86 12
45 SAKAGAMI, Yoshimitsu 86 86 12
46 MIZUNO, Shota 87 87 13
47 YAMAUCHI, Youji 87 87 13
48 TANAKA, Takeshi 87 87 13
49 MURAYAMA, Tsutomu 88 88 14
50 SHIMADA, Masatoshi 89 89 15
51 ISHII, Asaka 101 101 27
52 IIDA, Hiroki 117 117 43
Pos. Country TOUR Name Round 1 Totals To Par
1 SUZUKI, Hidenari 67 67 -7
2 TOMIZAWA, Kazumi 68 68 -6
3 KUWATA, Hiroyuki 69 69 -5
4 KUMAKURA, Takuya 69 69 -5
5 HIRANO, Yasuyuki 69 69 -5
6 TANAKA, Yuta 70 70 -4
7 ADACHI, Yasuhito 71 71 -3
8 HACHIYA, Hiroki 72 72 -2
9 ARAI, Susumu 72 72 -2
10 KIMURA, Masaru 73 73 -1
11 TSUJIMOTO, Ryo 73 73 -1
12 KOBAYASHI, Hayato 73 73 -1
13 YASUMURA, Tsubasa 74 74 0
14 MIKUBO, Shuta 74 74 0
15 TACHIBANA, Yusuke 76 76 2
16 TAKAHASHI, Hitoshi 76 76 2
17 YAMAGATA, Yuto 76 76 2
18 Manabu, SHIRAKAWA 78 78 4
19 TERUI, Masataka 78 78 4
20 IMAMURA, Koja 78 78 4
21 KURIHARA, Yuji 78 78 4
22 OYA, Kousuke 80 80 6
23 SUZUKI, Nobby 80 80 6
24 SATO, Fumiaki 80 80 6
25 OTSUKA, Aroma 80 80 6
26 KOHASE, Fumito 80 80 6
27 AMBO, Ikkaku 81 81 7
28 TAKEYAMA, Yusuke 81 81 7
29 WASHITAKE, Makoto 83 83 9
30 TAKEDA, Hironori 83 83 9
31 ANDO, Tetsuki 84 84 10
32 UCHIDA, Kenta 84 84 10
33 KASHIHARA, Atsuhiro 84 84 10
34 NAKAJIMA, Takahiro 84 84 10
35 OTSUKA, Takamasa 85 85 11
36 KANDA, Naoya 86 86 12
37 SAKAGAMI, Yoshimitsu 86 86 12
38 MIZUNO, Shota 87 87 13
39 YAMAUCHI, Youji 87 87 13
40 SHIMADA, Masatoshi 89 89 15
41 ISHII, Asaka 101 101 27
42 IIDA, Hiroki 117 117 43
Pos. Country TOUR Name Round 1 Totals To Par
1 YAMANO, Kaori 75 75 1
2 AKOGI, Yoko 78 78 4
3 MAEDA, Haruka 81 81 7
4 NISHIBATA, Shizuka 82 82 8
Pos. Country TOUR Name Round 1 Totals To Par
1 KUDO, Seiji 75 75 1
2 OTSUKA, Arihiro Eugene 78 78 4
3 SHIMIZU, Yoshitada 81 81 7
4 YOSHINAGA, Takahiko 85 85 11
5 TANAKA, Takeshi 87 87 13
6 MURAYAMA, Tsutomu 88 88 14
Pos. Country TOUR Name Round 1 Totals To Par
Pos. Country TOUR Name Handicap Round 1 Totals Rdo. Neto To Par
Pos. Country TOUR Name Handicap Round 1 Totals Rdo. Neto To Par
Pos. Country TOUR Name Handicap Round 1 Totals Rdo. Neto To Par
Pos. Country Name Total