Jpan. The 39th Japan Open

Tee Times   Print     World Tour 2018  
Pos. Country TOUR Name Round 1 Totals To Par
1 YAMAGATA, Yuto 63 63 -5
2 KUMAKURA, Takuya 63 63 -5
3 GUNJI, Kazuhisa 63 63 -5
4 ARAI, Susumu 63 63 -5
5 KUWATA, Hiroyuki 64 64 -4
6 TOMIZAWA, Kazumi 64 64 -4
7 YASUMURA, Tsubasa 65 65 -3
8 MIKUBO, Shuta 65 65 -3
9 OTSUKA, Takamasa 65 65 -3
10 KOBAYASHI, Hayato 66 66 -2
11 YAMANO, Kaori 66 66 -2
12 HACHIYA, Hiroki 66 66 -2
13 KOHASE, Fumito 66 66 -2
14 HIRANO, Yasuyuki 67 67 -1
15 TAKEDA, Hironori 67 67 -1
16 AKOGI, Yoko 67 67 -1
17 IMAMURA, Koja 68 68 0
18 TSUJIMOTO, Ryo 68 68 0
19 TANAKA, Yuta 68 68 0
20 KIMURA, Masaru 68 68 0
21 OTSUKA, Aroma 68 68 0
22 KASHIHARA, Atsuhiro 68 68 0
23 OTSUKA, Arihiro Eugene 68 68 0
24 KUDO, Seiji 69 69 1
25 MURAYAMA, Tsutomu 69 69 1
26 KURIHARA, Yuji 69 69 1
27 NISHIBATA, Shizuka 70 70 2
28 MAEDA, Haruka 70 70 2
29 SUZUKI, Nobby 70 70 2
30 TANAKA, Takeshi 70 70 2
31 TACHIBANA, Yusuke 70 70 2
32 TAKEYAMA, Yusuke 70 70 2
33 OYA, Kousuke 70 70 2
34 NEMOTO, Ouki 70 70 2
35 UCHIDA, Kenta 71 71 3
36 ISHIZUKI, Jun 71 71 3
37 WASHITAKE, Makoto 71 71 3
38 Manabu, SHIRAKAWA 71 71 3
39 TERUI, Masataka 72 72 4
40 NAKAJIMA, Takahiro 74 74 6
41 SHIMIZU, Yoshitada 75 75 7
42 Yamada, Ikumi 75 75 7
43 TAKAHASHI, Hitoshi 75 75 7
44 TAURA, Kenichiro 76 76 8
45 ABE, Toshiyuki 76 76 8
46 MINOMURA, Keita 78 78 10
47 ISHII, Asaka 79 79 11
48 ITO, Kohei 80 80 12
49 ISHIKAWA, Kenta 80 80 12
50 MISHIRO, Kentaro 80 80 12
51 TOKUDA, Kohei 80 80 12
52 MATSUURA, Takashi 81 81 13
53 MORI, Natsuki 81 81 13
54 ANDO, Tetsuki 83 83 15
55 UEKI, Yuta 85 85 17
56 TAKATSU, Shogo 86 86 18
57 ONO, Kenichi 87 87 19
58 YAMAGUCHI, Momoe 89 89 21
59 HIGUCHI, Teppei 96 96 28
Pos. Country TOUR Name Round 1 Totals To Par
1 YAMAGATA, Yuto 63 63 -5
2 KUMAKURA, Takuya 63 63 -5
3 GUNJI, Kazuhisa 63 63 -5
4 ARAI, Susumu 63 63 -5
5 KUWATA, Hiroyuki 64 64 -4
6 TOMIZAWA, Kazumi 64 64 -4
7 YASUMURA, Tsubasa 65 65 -3
8 MIKUBO, Shuta 65 65 -3
9 OTSUKA, Takamasa 65 65 -3
10 KOBAYASHI, Hayato 66 66 -2
11 HACHIYA, Hiroki 66 66 -2
12 KOHASE, Fumito 66 66 -2
13 HIRANO, Yasuyuki 67 67 -1
14 TAKEDA, Hironori 67 67 -1
15 IMAMURA, Koja 68 68 0
16 TSUJIMOTO, Ryo 68 68 0
17 TANAKA, Yuta 68 68 0
18 KIMURA, Masaru 68 68 0
19 OTSUKA, Aroma 68 68 0
20 KASHIHARA, Atsuhiro 68 68 0
21 KURIHARA, Yuji 69 69 1
22 SUZUKI, Nobby 70 70 2
23 TACHIBANA, Yusuke 70 70 2
24 TAKEYAMA, Yusuke 70 70 2
25 OYA, Kousuke 70 70 2
26 NEMOTO, Ouki 70 70 2
27 UCHIDA, Kenta 71 71 3
28 ISHIZUKI, Jun 71 71 3
29 WASHITAKE, Makoto 71 71 3
30 Manabu, SHIRAKAWA 71 71 3
31 TERUI, Masataka 72 72 4
32 NAKAJIMA, Takahiro 74 74 6
33 Yamada, Ikumi 75 75 7
34 TAKAHASHI, Hitoshi 75 75 7
35 TAURA, Kenichiro 76 76 8
36 ABE, Toshiyuki 76 76 8
37 MINOMURA, Keita 78 78 10
38 ISHII, Asaka 79 79 11
39 ITO, Kohei 80 80 12
40 ISHIKAWA, Kenta 80 80 12
41 MISHIRO, Kentaro 80 80 12
42 TOKUDA, Kohei 80 80 12
43 MATSUURA, Takashi 81 81 13
44 ANDO, Tetsuki 83 83 15
45 UEKI, Yuta 85 85 17
46 ONO, Kenichi 87 87 19
47 HIGUCHI, Teppei 96 96 28
Pos. Country TOUR Name Round 1 Totals To Par
1 YAMANO, Kaori 66 66 -2
2 AKOGI, Yoko 67 67 -1
3 NISHIBATA, Shizuka 70 70 2
4 MAEDA, Haruka 70 70 2
5 MORI, Natsuki 81 81 13
6 YAMAGUCHI, Momoe 89 89 21
Pos. Country TOUR Name Round 1 Totals To Par
1 OTSUKA, Arihiro Eugene 68 68 0
2 KUDO, Seiji 69 69 1
3 MURAYAMA, Tsutomu 69 69 1
4 TANAKA, Takeshi 70 70 2
5 SHIMIZU, Yoshitada 75 75 7
6 TAKATSU, Shogo 86 86 18
Pos. Country TOUR Name Round 1 Totals To Par
Pos. Country TOUR Name Handicap Round 1 Totals Rdo. Neto To Par
Pos. Country TOUR Name Handicap Round 1 Totals Rdo. Neto To Par
Pos. Country TOUR Name Handicap Round 1 Totals Rdo. Neto To Par
Pos. Country Name Total