Taiwan Spring Open D2

Print     World Tour 2019  
Pos. Country TOUR Name Round 1 Totals To Par
1 JI, Jie 68 68 -4
2 Ohno, Takashi 71 71 -1
3 TACHIBANA, Yusuke 71 71 -1
4 LIU, Meng Yang 71 71 -1
5 SUI, Steven 72 72 0
6 WASHITAKE, Makoto 72 72 0
7 TOMIZAWA, Kazumi 73 73 1
8 TANAKA, Yuta 74 74 2
9 WANG, Lin 74 74 2
10 KUMAKURA, Takuya 75 75 3
11 Lin, Benson 76 76 4
12 Kihara, Tomoki 77 77 5
13 Wang, Chris 78 78 6
14 shimada, shun 78 78 6
15 OTSUKA, Arihiro Eugene 79 79 7
16 WANG, Hong Wei 79 79 7
17 MAEDA, Haruka 79 79 7
18 Ota, Hiroyuka 79 79 7
19 Chang, Kai-Ming 79 79 7
20 Chang, Cheng-Te 80 80 8
21 Kiyooka, Yuzo 80 80 8
22 MAO, Bing Xin 81 81 9
23 TANAKA, Yuki 81 81 9
24 SHIMIZU, Yoshitada 82 82 10
25 SUN, Zhong 82 82 10
26 Chiang, Tsung-Jen 85 85 13
27 Maeyama, Sota 88 88 16
28 Hsieh, Kuifeng 98 98 26
29 wang, yingying 98 98 26
30 lu, yingchu 103 103 31
31 wei, chunoh 122 122 50
32 wang, yingying 0
Pos. Country TOUR Name Round 1 Totals To Par
1 Ohno, Takashi 71 71 -1
2 TACHIBANA, Yusuke 71 71 -1
3 LIU, Meng Yang 71 71 -1
4 WASHITAKE, Makoto 72 72 0
5 TOMIZAWA, Kazumi 73 73 1
6 TANAKA, Yuta 74 74 2
7 WANG, Lin 74 74 2
8 KUMAKURA, Takuya 75 75 3
9 Lin, Benson 76 76 4
10 Kihara, Tomoki 77 77 5
11 shimada, shun 78 78 6
12 WANG, Hong Wei 79 79 7
13 Ota, Hiroyuka 79 79 7
14 Chang, Kai-Ming 79 79 7
15 Chang, Cheng-Te 80 80 8
16 MAO, Bing Xin 81 81 9
17 TANAKA, Yuki 81 81 9
18 Chiang, Tsung-Jen 85 85 13
19 Maeyama, Sota 88 88 16
20 Hsieh, Kuifeng 98 98 26
Pos. Country TOUR Name Round 1 Totals To Par
1 MAEDA, Haruka 79 79 7
2 wang, yingying 98 98 26
3 lu, yingchu 103 103 31
4 wei, chunoh 122 122 50
5 wang, yingying 0
Pos. Country TOUR Name Round 1 Totals To Par
1 JI, Jie 68 68 -4
2 SUI, Steven 72 72 0
3 Wang, Chris 78 78 6
4 OTSUKA, Arihiro Eugene 79 79 7
5 Kiyooka, Yuzo 80 80 8
6 SHIMIZU, Yoshitada 82 82 10
7 SUN, Zhong 82 82 10
Pos. Country TOUR Name Round 1 Totals To Par
Pos. Country TOUR Name Handicap Round 1 Totals Rdo. Neto To Par
Pos. Country TOUR Name Handicap Round 1 Totals Rdo. Neto To Par
Pos. Country TOUR Name Handicap Round 1 Totals Rdo. Neto To Par
Pos. Country Name Total