The 27th FootGolf Japan Open

Tee Times   Print     World Tour  
Pos. Country TOUR Name Team Round 1 Round 2 Totals To Par
1 TOMIZAWA, Kazumi 67 67 -2
2 KUWATA, Hiroyuki 70 70 1
3 YASUMURA, Tsubasa 70 70 1
4 TSUJIMOTO, Ryo 71 71 2
5 ADACHI, Yasuhito 71 71 2
6 TANAKA, Yuta 71 71 2
7 HIRANO, Yasuyuki 72 72 3
8 HORINOUCHI, Satoshi 72 72 3
9 KOBAYASHI, Hayato 72 72 3
10 ARAI, Susumu 72 72 3
11 SUZUKI, Nobby 73 73 4
12 YAMAGATA, Yuto 74 74 5
13 HACHIYA, Hiroki 74 74 5
14 UCHIDA, Kenta 74 74 5
15 WASHITAKE, Makoto 75 75 6
16 MIKAZUKI, Yuki 77 77 8
17 KUMAKURA, Takuya 77 77 8
18 NEMOTO, Ouki 77 77 8
19 IMAMURA, Koja 77 77 8
20 GUNJI, Kazuhisa 80 80 11
21 Manabu, SHIRAKAWA 81 81 12
22 TAKEDA, Hironori 81 81 12
23 NAKAJIMA, Takahiro 82 82 13
24 KASHIHARA, Atsuhiro 82 82 13
25 TAURA, Kenichiro 83 83 14
26 MURAYAMA, Tsutomu 83 83 14
27 KUDO, Seiji 83 83 14
28 OHSAWA, Sho 83 83 14
29 KURIHARA, Yuji 84 84 15
30 YAMANO, Kaori 85 85 16
31 KATAKAI, Yuichiro 88 88 19
32 SHIMIZU, Yoshitada 88 88 19
33 TANAKA, Takeshi 88 88 19
34 KOHASE, Fumito 89 89 20
35 TAKATSU, Shogo 91 91 22
36 HOSHINO, Reiko 93 93 24
37 TANAKA, Tsubasa 93 93 24
38 OTSUKA, Arihiro Eugene 95 95 26
39 MOTOYAMA, Takahiro 100 100 31
40 SATO, Fumiaki 101 101 32
41 TANAKA, Serena 102 102 33
42 SUMIYOSHI, Nao 106 106 37
43 SUZUKI, Hidenari
Pos. Country TOUR Name Team Round 1 Round 2 Totals To Par
1 TOMIZAWA, Kazumi 67 67 -2
2 KUWATA, Hiroyuki 70 70 1
3 YASUMURA, Tsubasa 70 70 1
4 TSUJIMOTO, Ryo 71 71 2
5 ADACHI, Yasuhito 71 71 2
6 TANAKA, Yuta 71 71 2
7 HIRANO, Yasuyuki 72 72 3
8 HORINOUCHI, Satoshi 72 72 3
9 KOBAYASHI, Hayato 72 72 3
10 ARAI, Susumu 72 72 3
11 SUZUKI, Nobby 73 73 4
12 YAMAGATA, Yuto 74 74 5
13 HACHIYA, Hiroki 74 74 5
14 UCHIDA, Kenta 74 74 5
15 WASHITAKE, Makoto 75 75 6
16 MIKAZUKI, Yuki 77 77 8
17 KUMAKURA, Takuya 77 77 8
18 IMAMURA, Koja 77 77 8
19 GUNJI, Kazuhisa 80 80 11
20 Manabu, SHIRAKAWA 81 81 12
21 TAKEDA, Hironori 81 81 12
22 NAKAJIMA, Takahiro 82 82 13
23 TAURA, Kenichiro 83 83 14
24 OHSAWA, Sho 83 83 14
25 KURIHARA, Yuji 84 84 15
26 KATAKAI, Yuichiro 88 88 19
27 KOHASE, Fumito 89 89 20
28 TANAKA, Tsubasa 93 93 24
29 MOTOYAMA, Takahiro 100 100 31
30 SATO, Fumiaki 101 101 32
31 SUMIYOSHI, Nao 106 106 37
32 SUZUKI, Hidenari
Pos. Country TOUR Name Team Round 1 Round 2 Totals To Par
1 YAMANO, Kaori 85 85 16
2 HOSHINO, Reiko 93 93 24
3 TANAKA, Serena 102 102 33
Pos. Country TOUR Name Team Round 1 Round 2 Totals To Par
1 NEMOTO, Ouki 77 77 8
2 KASHIHARA, Atsuhiro 82 82 13
3 MURAYAMA, Tsutomu 83 83 14
4 KUDO, Seiji 83 83 14
5 SHIMIZU, Yoshitada 88 88 19
6 TANAKA, Takeshi 88 88 19
7 TAKATSU, Shogo 91 91 22
8 OTSUKA, Arihiro Eugene 95 95 26
Pos. Country TOUR Name Team Round 1 Round 2 Totals To Par
Pos. Country TOUR Name Team Handicap Round 1 Round 2 Totals Rdo. Neto To Par
Pos. Country TOUR Name Team Handicap Round 1 Round 2 Totals Rdo. Neto To Par
Pos. Country TOUR Name Team Handicap Round 1 Round 2 Totals Rdo. Neto To Par
Pos. Country Name Total