The 28th FootGolf Japan Open

Tee Times   Print     World Tour     World Tour  
Pos. Country TOUR Name Team Round 1 Totals To Par
1 TANAKA, Yuta 65 65 -3
2 SUZUKI, Hidenari 66 66 -2
3 HACHIYA, Hiroki 67 67 -1
4 KOBAYASHI, Hayato 67 67 -1
5 KUWATA, Hiroyuki 70 70 2
6 ARAI, Susumu 70 70 2
7 GUNJI, Kazuhisa 70 70 2
8 YAMAGATA, Yuto 70 70 2
9 TAKEDA, Hironori 71 71 3
10 UCHIDA, Kenta 71 71 3
11 HORINOUCHI, Satoshi 73 73 5
12 KASHIHARA, Atsuhiro 73 73 5
13 WASHITAKE, Makoto 73 73 5
14 IMAMURA, Koja 73 73 5
15 TOMIZAWA, Kazumi 73 73 5
16 SUZUKI, Nobby 74 74 6
17 KUMAKURA, Takuya 74 74 6
18 UCHIDA, Naotsugu 75 75 7
19 OTSUKA, Arihiro Eugene 77 77 9
20 YASUMURA, Tsubasa 78 78 10
21 HIRANO, Yasuyuki 78 78 10
22 Kikuchi, Akihiro 78 78 10
23 KURIHARA, Yuji 79 79 11
24 Manabu, SHIRAKAWA 79 79 11
25 SHIMIZU, Yoshitada 79 79 11
26 YAMANO, Kaori 80 80 12
27 ADACHI, Yasuhito 81 81 13
28 NEMOTO, Ouki 81 81 13
29 KUDO, Seiji 81 81 13
30 MIKAZUKI, Yuki 82 82 14
31 Makita, Katsumasa 82 82 14
32 MATSUI, Ken 82 82 14
33 TAURA, Kenichiro 83 83 15
34 Iizuka, Atsuo 83 83 15
35 TANAKA, Takeshi 83 83 15
36 NAKAJIMA, Takahiro 84 84 16
37 MURAYAMA, Tsutomu 85 85 17
38 YOSHINARI, Hiroshi 87 87 19
39 Kiyooka, kazuma 89 89 21
40 Mashiko, Atsuki 91 91 23
41 Kitajima, Kensuke 92 92 24
Pos. Country TOUR Name Team Round 1 Totals To Par
1 TANAKA, Yuta 65 65 -3
2 SUZUKI, Hidenari 66 66 -2
3 HACHIYA, Hiroki 67 67 -1
4 KOBAYASHI, Hayato 67 67 -1
5 KUWATA, Hiroyuki 70 70 2
6 ARAI, Susumu 70 70 2
7 GUNJI, Kazuhisa 70 70 2
8 YAMAGATA, Yuto 70 70 2
9 TAKEDA, Hironori 71 71 3
10 UCHIDA, Kenta 71 71 3
11 HORINOUCHI, Satoshi 73 73 5
12 WASHITAKE, Makoto 73 73 5
13 IMAMURA, Koja 73 73 5
14 TOMIZAWA, Kazumi 73 73 5
15 SUZUKI, Nobby 74 74 6
16 KUMAKURA, Takuya 74 74 6
17 UCHIDA, Naotsugu 75 75 7
18 YASUMURA, Tsubasa 78 78 10
19 HIRANO, Yasuyuki 78 78 10
20 Kikuchi, Akihiro 78 78 10
21 KURIHARA, Yuji 79 79 11
22 Manabu, SHIRAKAWA 79 79 11
23 ADACHI, Yasuhito 81 81 13
24 MIKAZUKI, Yuki 82 82 14
25 TAURA, Kenichiro 83 83 15
26 Iizuka, Atsuo 83 83 15
27 NAKAJIMA, Takahiro 84 84 16
28 YOSHINARI, Hiroshi 87 87 19
29 Kiyooka, kazuma 89 89 21
30 Mashiko, Atsuki 91 91 23
31 Kitajima, Kensuke 92 92 24
Pos. Country TOUR Name Team Round 1 Totals To Par
1 YAMANO, Kaori 80 80 12
Pos. Country TOUR Name Team Round 1 Totals To Par
1 KASHIHARA, Atsuhiro 73 73 5
2 OTSUKA, Arihiro Eugene 77 77 9
3 SHIMIZU, Yoshitada 79 79 11
4 NEMOTO, Ouki 81 81 13
5 KUDO, Seiji 81 81 13
6 Makita, Katsumasa 82 82 14
7 MATSUI, Ken 82 82 14
8 TANAKA, Takeshi 83 83 15
9 MURAYAMA, Tsutomu 85 85 17
Pos. Country TOUR Name Team Round 1 Totals To Par
Pos. Country TOUR Name Team Handicap Round 1 Totals Rdo. Neto To Par
Pos. Country TOUR Name Team Handicap Round 1 Totals Rdo. Neto To Par
Pos. Country TOUR Name Team Handicap Round 1 Totals Rdo. Neto To Par
Pos. Country Name Total