The 40th Japan Open

Print   Download Dossier      World Tour 2019  
Pos. Country TOUR Name Round 1 Round 2 Totals To Par
1 Garcia, Nicolas 72 65 137 -5
2 Perrone, Matias 73 65 138 -4
3 SUZUKI, Hidenari 75 65 140 -2
4 TOMIZAWA, Kazumi 76 67 143 1
5 KOBAYASHI, Hayato 79 65 144 2
6 KUMAKURA, Takuya 75 70 145 3
7 KUDO, Seiji 80 66 146 4
8 KUWATA, Hiroyuki 77 69 146 4
9 TSUJIMOTO, Ryo 76 70 146 4
10 TAKAHASHI, Hitoshi 75 72 147 5
11 MIURA, Naoko 78 71 149 7
12 YAMAGATA, Yuto 77 72 149 7
13 HIRANO, Yasuyuki 80 70 150 8
14 SUZUKI, Nobby 80 70 150 8
15 YASUMURA, Tsubasa 80 70 150 8
16 AKOGI, Yoko 76 74 150 8
17 KIMURA, Masaru 79 71 150 8
18 MAEDA, Haruka 79 72 151 9
19 KOHASE, Fumito 78 73 151 9
20 KASHIHARA, Atsuhiro 79 72 151 9
21 YAMANO, Kaori 79 73 152 10
22 WANG, Yang 78 74 152 10
23 TANAKA, Yuta 81 71 152 10
24 ARAI, Susumu 85 67 152 10
25 MATSUSHITA, Satoshi 77 75 152 10
26 TACHIBANA, Yusuke 79 73 152 10
27 HACHIYA, Hiroki 79 74 153 11
28 MIKUBO, Shuta 82 72 154 12
29 NEMOTO, Ouki 85 70 155 13
30 MATSUO, Kazuya 86 69 155 13
31 TANAKA, Yuki 82 74 156 14
32 KURIHARA, Yuji 81 75 156 14
33 MINEO, Kazunobu 79 78 157 15
34 MIKAZUKI, Yuki 83 74 157 15
35 KOBAYASHI, Hiroki 80 78 158 16
36 MURASE, Kazutaka 80 78 158 16
37 Ohno, Takashi 82 77 159 17
38 ABE, Toshiyuki 76 83 159 17
39 OTSUKA, Arihiro Eugene 84 76 160 18
40 WASHITAKE, Makoto 80 80 160 18
41 Chang, Cheng-Te 83 77 160 18
42 Manabu, SHIRAKAWA 82 78 160 18
43 NISHIBATA, Shizuka 80 81 161 19
44 ZUO, Ji Hong 88 74 162 20
45 GUNJI, Kazuhisa 85 77 162 20
46 TAKEDA, Hironori 86 76 162 20
47 AMBO, Ikkaku 84 78 162 20
48 OTSUKA, Takamasa 84 79 163 21
49 UCHIDA, Kenta 86 77 163 21
50 TSUZUKI, Tatsuto 89 76 165 23
51 YOUNG, Martin 89 77 166 24
52 SHIMIZU, Yoshitada 88 79 167 25
53 ISII, Asaka 88 81 169 27
54 HIROTA, Itsuki 86 85 171 29
55 TANAKA, Takeshi 94 78 172 30
56 MISHIRO, Kentaro 89 83 172 30
57 YAMAMOTO, Keiji 86 87 173 31
58 OKA, Hiroyuki 89 86 175 33
59 OYA, Kousuke 91 84 175 33
60 TAKAHASHI, Toshimasa 90 86 176 34
61 SHIMADA, Masatoshi 93 87 180 38
62 YOSHIMURA, Kazuya 100 82 182 40
63 ISODA, Yuki 93 90 183 41
64 NAMBA, Akihiro 87 98 185 43
65 Yamada, Ikumi 94 93 187 45
66 KASUGAI, Masato 97 91 188 46
67 KAGAMI, Takahiro 102 100 202 60
Pos. Country TOUR Name Round 1 Round 2 Totals To Par
1 Garcia, Nicolas 72 65 137 -5
2 Perrone, Matias 73 65 138 -4
3 SUZUKI, Hidenari 75 65 140 -2
4 TOMIZAWA, Kazumi 76 67 143 1
5 KOBAYASHI, Hayato 79 65 144 2
6 KUMAKURA, Takuya 75 70 145 3
7 KUWATA, Hiroyuki 77 69 146 4
8 TSUJIMOTO, Ryo 76 70 146 4
9 TAKAHASHI, Hitoshi 75 72 147 5
10 YAMAGATA, Yuto 77 72 149 7
11 HIRANO, Yasuyuki 80 70 150 8
12 SUZUKI, Nobby 80 70 150 8
13 YASUMURA, Tsubasa 80 70 150 8
14 KIMURA, Masaru 79 71 150 8
15 KOHASE, Fumito 78 73 151 9
16 WANG, Yang 78 74 152 10
17 TANAKA, Yuta 81 71 152 10
18 ARAI, Susumu 85 67 152 10
19 MATSUSHITA, Satoshi 77 75 152 10
20 TACHIBANA, Yusuke 79 73 152 10
21 HACHIYA, Hiroki 79 74 153 11
22 MIKUBO, Shuta 82 72 154 12
23 MATSUO, Kazuya 86 69 155 13
24 TANAKA, Yuki 82 74 156 14
25 MINEO, Kazunobu 79 78 157 15
26 MIKAZUKI, Yuki 83 74 157 15
27 KOBAYASHI, Hiroki 80 78 158 16
28 MURASE, Kazutaka 80 78 158 16
29 Ohno, Takashi 82 77 159 17
30 WASHITAKE, Makoto 80 80 160 18
31 Chang, Cheng-Te 83 77 160 18
32 Manabu, SHIRAKAWA 82 78 160 18
33 GUNJI, Kazuhisa 85 77 162 20
34 TAKEDA, Hironori 86 76 162 20
35 AMBO, Ikkaku 84 78 162 20
36 OTSUKA, Takamasa 84 79 163 21
37 UCHIDA, Kenta 86 77 163 21
38 ISII, Asaka 88 81 169 27
39 HIROTA, Itsuki 86 85 171 29
40 MISHIRO, Kentaro 89 83 172 30
41 YAMAMOTO, Keiji 86 87 173 31
42 OYA, Kousuke 91 84 175 33
43 SHIMADA, Masatoshi 93 87 180 38
44 ISODA, Yuki 93 90 183 41
45 NAMBA, Akihiro 87 98 185 43
Pos. Country TOUR Name Round 1 Round 2 Totals To Par
1 MIURA, Naoko 78 71 149 7
2 AKOGI, Yoko 76 74 150 8
3 MAEDA, Haruka 79 72 151 9
4 YAMANO, Kaori 79 73 152 10
5 NISHIBATA, Shizuka 80 81 161 19
Pos. Country TOUR Name Round 1 Round 2 Totals To Par
1 KUDO, Seiji 80 66 146 4
2 KASHIHARA, Atsuhiro 79 72 151 9
3 NEMOTO, Ouki 85 70 155 13
4 KURIHARA, Yuji 81 75 156 14
5 ABE, Toshiyuki 76 83 159 17
6 OTSUKA, Arihiro Eugene 84 76 160 18
7 ZUO, Ji Hong 88 74 162 20
8 TSUZUKI, Tatsuto 89 76 165 23
9 YOUNG, Martin 89 77 166 24
10 SHIMIZU, Yoshitada 88 79 167 25
11 TANAKA, Takeshi 94 78 172 30
12 OKA, Hiroyuki 89 86 175 33
13 TAKAHASHI, Toshimasa 90 86 176 34
14 YOSHIMURA, Kazuya 100 82 182 40
15 KASUGAI, Masato 97 91 188 46
16 KAGAMI, Takahiro 102 100 202 60
Pos. Country TOUR Name Round 1 Round 2 Totals To Par
1 Yamada, Ikumi 94 93 187 45
Pos. Country TOUR Name Handicap Round 1 Round 2 Totals Rdo. Neto To Par
Pos. Country TOUR Name Handicap Round 1 Round 2 Totals Rdo. Neto To Par
Pos. Country TOUR Name Handicap Round 1 Round 2 Totals Rdo. Neto To Par
Pos. Country Name Total